Milánská La Scala včera a dnes (8)

2. 2. 5. Orgány nadaceV.l.Orgány nadace jsou:a) valná hromada,b) správní rada,c) předseda správní rady,d) oprávněný zástupce,e) dozorčí rada. V.ll.V uvedených…

Milánská La Scala včera a dnes (1)

Dnešním dnem otevíráme náš nejnovější seriál, věnovaný jednomu z nejvýznamnějších světových divadel, milánskému Teatro alla Scala. Jednotlivé části tohoto seriálu…