Barokní podvečery Praha

Collegium Marianum - vánoční koncert v kostele sv. Šimona a Judy 2015 (foto © Petra Hajská)
Collegium Marianum – vánoční koncert v kostele sv. Šimona a Judy 2015 (foto © Petra Hajská)

Šestnáctý cyklus koncertů staré hudby

Nebeský hrad
Základní osou programu 16. ročníku Barokních podvečerů je tvorba Johanna Sebastiana Bacha coby nevyčerpatelné studnice hudební inspirace. Bachovo dílo bude představeno v celé své rozmanitosti a ve spojení s hudbou skladatelových italských, německých a českých protějšků. Široká bude také škála uváděných žánrů – vedle Bachových kantát, koncertů, ouvertur, motet a mše zazní také jeho sólové sonáty a partity.

středa 26. října v 19.30 hodin – Lichtenštejnský palác, Sál Martinů
Podzimní řada
Francouzská ouvertura
Bachovy a Telemannovy ouvertury a suity

Collegium Marianum
Jana Semerádová – umělecká vedoucí, flauto traverso
Lenka Torgersen – koncertní mistr

Johann Sebastian Bach: Suita č. 1 C dur, BWV 1066
Georg Philipp Telemann: Concerto à 6 e moll, TWV 52:e3, Ouverture D dur, TWV 55:D3
Giuseppe Antonio Brescianello: Chaconne A dur
Johann Sebastian Bach: Suita č. 2 h moll, BWV 1067

středa 30. listopadu a čtvrtek 1. prosince v 19.30 hodin – Klementinum, Zrcadlová kaple
Adventní koncerty
Německá moteta
Odkaz německé tradice v motetech J. S. Bacha

Cappella Mariana
Vojtěch Semerád – umělecký vedoucí
Sebastian Knebel – varhany

Michael Praetorius: Nun komm der Heiden Heiland
Johann Sebastian Bach: Lobet den Herrn alle Heiden, BWV 230
Melchior Franck: Angelus ad pastores ait
Heinrich Schütz: Jauchzet dem Herrn Jauchzet dem Herren, alle Welt, SWV 36
Johann Sebastian Bach: Ich lasse dich nicht, BWV Anh. 159
Samuel Scheidt: Veni Redemptor gentium, SSWV 149
Heinrich Schütz: Rorate, rorate coeli, SWV 322 (Kleine geistliche Konzerte II, Op. 9)
Johann Christoph Bach: Herr, nun lässest du deinen Diener in Friede fahren
Hieronymus Praetorius: Ecce Dominus veniet (Cantiones sacrae 1599, No. 1)
Johann Schein: Verbum caro factum est (Sämtliche Werke)
Johann Sebastian Bach: Singet dem Herrn ein neues Lied, BWV 225

čtvrtek 29. prosince v 19.30 hodin – kostel sv. Šimona a Judy
Vánoční koncert
Ó, sladká útěcho
Vánoční kantáty J. S. Bacha a Magnificat G. Ph. Telemanna

Hana Blažíková – soprán
Markéta Cukrová – alt
Václav Čížek – tenor
Martin Schicketanz – baryton

Collegium Marianum
Jana Semerádová – umělecká vedoucí, flauto traverso
Lenka Torgersen – koncertní mistr

Johann Sebastian Bach: Kantáta Süßer Trost, mein Jesus kömmt, BWV 151
Georg Philipp Telemann: Magnificat in G, TWV9:18 (Německé Magnificat, výběr)
Johann Sebastian Bach: Kantáta Ehre sei Gott in der Höhe, BWV 197

www.baroknipodvecery.cz