Brno Contemporary Orchestra

Brno Contemporary Orchestra - ilustrační foto (zdroj bcorchestra.cz)
Brno Contemporary Orchestra – ilustrační foto (zdroj bcorchestra.cz)

BCO
Brno Contemporary Orchestra
umělecký vedoucí a dirigent Pavel Šnajdr

Hra ASOCIACE spočívá v tom, že napíšete slovo, které se Vám vybaví k zadanému tématu. V letošním ročníku je zadáním, limitem písmeno B. Píšeme tedy slova od B, ke kterým je poté přidružován hudební obsah. Dramaturgie je postavena na racionální nebo emocionální konstrukci, jejíž charakteristiky jsou mimohudební (prostor konání, město, emoce, historická událost, barva…), i když postavené na hudebních termínech (proměna orchestru, hluk, tón, zvuk a další). Mohlo by se zdát, že ideový konstrukt je výraznější, nebo důležitější, viditelnější, než hudební obsah, ale zdání klame. Vytvořením jakýchkoliv mantinelů totiž rozhodně nesnižujeme možnosti vlastního hudebního obsahu či svobody výběru, ale právě naopak, nejenže otevíráme prostor pro pochopitelnou a srozumitelnou intelektuální či reklamní hru, kterou můžeme klidně nazývat kontextem a ten ve výsledku, snad bohužel, mnohem více prodává, než sebelepší a sebepřínosnější hudební obsah, ale, a to především, dáváme koncertu smysl poslouchat, přijmout, vnímat jej jako celek a nikoliv pouze coby nutnou kulisu jedné či několika prskavek. Přejeme hezký poslech.

BCO hraje ASOCIACE: Cyklus B

čtvrtek 8. června v 18.30 hodin – Moravské náměstí
Bergiána – open-air koncert
Pocta Josefu Bergovi (1927–1971) a Vladimíru Léblovi (1928–1987)

Koncert sestavený výhradně z děl Josefa Berga, situovaný do prostoru Moravského náměstí a jeho dominant (alegorie Spravedlnost, Statečnost, Moudrost a Místodržitelský palác)

www.bcorchestra.cz