Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram

  1. 1
  2. 2
Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram (zdroj FB HFAD)

Čtyřicátý devátý ročník
27. dubna – 25. května 2017

čtvrtek 27. dubna v 19.00 hodin – Divadlo Antonína Dvořáka, Příbram
pietní akt u sochy Antonína Dvořáka od 18.30 hodin
Slavnostní zahájení hudebního festivalu

Pavel Šporcl (housle)
Pražský komorní orchestr
dirigent Jan Kučera

Houslový virtuos Pavel Šporcl přednese za doprovodu jednoho z nejstarších evropských komorních orchestrů – Pražského komorního orchestru pod taktovkou Jana Kučery Koncert pro housle a orchestr a moll op. 53 a dále dílo Dvořákova přítele, vynikajícího maďarského houslisty a houslového pedagoga Josepha Joachima.

pátek 28. dubna v 19.00 hodin – Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami
Benefiční koncert pro Vilu Rusalka

V rámci blízké vazby s rodinou Antonína Dvořáka a s cílem co nejlépe udržovat mistrův odkaz bude Dvořákovo Příbramsko opět organizátorem Benefičního koncertu pro vilu Rusalka, který se odehraje v Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami. Na koncertu vystoupí houslový viruos Václav Hudeček v doprovodu klavírního virtuosa Lukáše Klánského. Součástí akce bude i výjimečné zpřístupnění vily Rusalka veřejnosti za přítomnosti potomků Antonína Dvořáka. Výtěžek akce půjde na konto obnovy vily Rusalka.

úterý 2. května v 11.00 a 12.30 hodin – Divadlo Antonína Dvořáka, Příbram
Papageno v kouzelném lese (doprovodný program)
uzavřená představení pro žáky prvního stupně ZŠ

úterý 2. května v 19.00 hodin – Kostel svatého Jakuba, Příbram
Jindřich Macek a Silvie Mechová – duet loutny s flétnou

Loutna, nástroj trubadúrů, v rukou jednoho z předních umělců věnujících se tomuto ojedinělému nástroji, představí v souznění s příčnou flétnou díla klasická, ale rovněž i úpravy skladeb určených původně jiným nástrojům.

čtvrtek 4. května v 19.00 hodin – Galerie Františka Drtikola – Zámek Ernestinum, Příbram
Bennewitzovo kvarteto

Špičkový komorní soubor (vítězové dvou prestižních soutěží – v Ósace v roce 2005 a Prémio Paolo Borciani v Itálii v roce 2008), přednese na koncertě, který je věnován přátelství a vzájemné podpoře a úctě Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka, Kvartet č. 13 G dur Antonína Dvořáka a Listy důvěrné Leoše Janáčka

sobota 6. května v 19.00 hodin – Zámek Březnice, velký sál
Duet kytary s violoncellem
Jose Mario Obeso (Mexiko)
Patrycia de la Fuente Lonrenzo (Španělsko)

Téma lásky je obsahem koncertu mexického kytarového virtuosa Jose Maria Obesa, který se nechává inspirovat středoamerickým folklórem a kromě interpretace klasické hudby těší publikum hrou původní mexické hudby či známých mexických písní. José Mario Obeso vystoupí spolu se španělskou violoncellistkou Patrycii de la Fuente Lorenzo.

úterý 9. května v 19.00 hodin – Zámek Dobříš, Zrcadlový sál
PhilHarmonia Octet Prague

Dle ověřeného zdroje vyslechl Antonín Dvořák při své první návštěvě Vídně na koncertě Vídeňských filharmoniků 3. ledna 1878 tři blíže neurčené věty Mozartovy Gran Partity. Po návratu usedl a mezi 4. – 18. lednem 1878 napsal Dechovou serenádu d moll. Dvořákův obdiv a láska k hudbě Wolfganga Amadea Mozarta tak inspirovala vznik dalšího z mistrovských děl. Obě tato díla zazní na koncertu v podání rozšířeného ansámblu PhilHarmonia Octetu Prague.

čtvrtek 11. května v 19.00 hodin – Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami
premiéra hudebně -dramatického pořadu inspirovaného vztahem Antonína Dvořáka a Johanessa Brahmse

úterý 16. května v 19.00 hodin – kostel svatého Jakuba, Příbram
Kateřina Englichová a Vilém Veverka – duet hoboje s harfou

Společný koncert dvou předních českých umělců v netradičním spojení nástrojů – hoboje a harfy – na němž zazní díla Maurice Ravela, Clauda Debussyho, Antonína Dvořáka a rovněž současného českého skladatele Luboše Sluky, který skladbu Primavera přímo dedikoval Kateřiny Englichové a Vilému Veverkovi.

čtvrtek 18. května v 19.00 hodin – v jednání – Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami
Písně lásky Antonína Dvořáka

Objevujme niternost a něhu zakomponovanou do písní Antonína Dvořáka, do kterých vkládal osobní prožitky ze svého bohatého citového života. V podání laureátů Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech zazní Písně milostné a také méně známé Písně večerní na text Vítězslava Hálka. Na písňové cykly dále naváží árie a dueta z oper Antonína Dvořáka.

sobota 20. května v 19.00 hodin – Zámek Březnice, kaple
Ave Mariaduet hlasu s varhany

Sólový koncert vynikající české sopranistky Jany Sibera (na varhany doprovází Přemysl Kšica) navazuje na koncert Písně lásky, ovšem zde zazní nádherné písně sakrální (Charles Gounod, Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach, Antonín Dvořák a další).

úterý 23. května
Den s Antonínem Dvořákem

Open air akce zahrnující přibližně dvacet samostatných koncertů a pořadů pro děti i širokou veřejnost.

V roce 2016 měl velký úspěch a odezvu první ročník Open air projektu, nazvaného Den s Antonínem Dvořákem. Přibližně tisíc dětí i dospělých se zúčastnilo akcí prezentujících klasickou hudbu. Proto i pro rok 2017 připravujeme sérii doprovodných akcí – koncerty na netradičních místech (nemocnice, obchodní dům, pěší zóna ad.), besedy s umělci, interaktivní pořady ve školkách, základních i středních školách. V rámci tohoto projektu dochází jak k prezentaci klasické hudby, tak k propojení hudby s dalšími uměleckými obory – výtvarným uměním či tancem. Součástí akce bude i Malování v ambitech, při kterém přední akademičtí malíři budou za zvuků hudby Antonína Dvořáka vytvářet svá díla v ambitech Svaté Hory. Zároveň s nimi budou malovat i děti ze základních škol, přičemž malíři pro ně budou nejen inspirací, ale zároveň určitým způsobem mentory jejich tvorby.

Na projektu se aktivně podílí i příbramské Základní umělecké školy a žáci základních a středních škol. Akce vyvrcholí koncertem Gabriely Vermelho.

středa 24. května v 19.00 hodin – Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Třebsko
Kristýna Fialová a Petr Nouzovský – duet violy s violoncellem

  1. 1
  2. 2