PKF – Prague Philharmonia

Skřítkové Lupi a Šíma (foto archiv)

pondělí 24. dubna v 19.30 hodin – České muzeum hudby
K – Komorní cyklus PKF – Prague Philharmonia
K8 / Zemlinsky Quartet spolu s Janem Brabcem a Janem Součkem

František Souček – první housle
Petr Střížek – druhé housle
Petr Holman – viola
Vladimír Fortin – violoncello

Jan Brabec – klarinet
Jan Souček – hoboj

Wolfgang Amadeus Mozart – Hobojový kvartet F dur, KV 370
Ludwig van Beethoven – Smyčcový kvartet č. 1 F dur, op. 18/1
Johannes Brahms – Kvintet h moll pro klarinet a smyčcové kvarteto, op. 115

Osmý komorní dialog PKF – Prague Philharmonia připomene skvělou tradici české kvartetní školy. Zemlinsky Quartet a přední hráči orchestru – klarinetista Jan Brabec (též člen České filharmonie) a hobojista Jan Souček – zahrají program stylově kompaktní a vycházející ze stěžejní repertoárové oblasti orchestru.

pondělí 24. dubna v 19.00 hodin – Lobkowiczký palác
PKF – Lobkowicz abonmá II / Setkání s příběhy umění
Poklad Lobkowiczkého archivu a slavné klavírní koncerty

PKF – Prague Philharmonia
Andrew von Oeyen – klavír
Jan Fišer – umělecký vedoucí

Wolfgang Amadeus Mozart: Klavírní koncert A dur, KV 488
Pavel Vranický – Symfonie c moll op. 11, č. 1
Ludwig Van Beethoven – Klavírní koncert č. 2 B dur, op. 19

Dvojitá porce klavírních koncertů v podání neodolatelného Andrewa von Oeyena. Slavný Mozartův Klavírní koncert A dur s jímavou pomalou větou a nejkomornější z Beethovenových koncertů snad ani nemohly být vybrány lépe. Vranického symfonie patří k pokladům Lobkowiczkého archivu, který ukrývá i další tajemství, jež budou postupně vynášena na světlo. Starodávný způsob řízení orchestru od piana navíc nabízí zcela jiný typ zážitku z bezprostřední komunikace sólisty a orchestru.

Nová donátorská řada PKF – Prague Philharmonia v úzké spolupráci s rodinou Lobkowiczů: čtyři magické večery v intimním a vzácném prostředí Lobkowiczkého paláce nabízejí koncerty PKF – Prague Philharmonia se špičkovými sólisty, příběhy Lobkowiczkých sbírek představené přímo jejich kurátory i setkání s umělci a přáteli u číše vína.

úterý 25. dubna v 19.30 hodin – Experimentální prostor NoD
S – Krása dneška
S4 / Slavomír Hořínka x Svatopluk Havelka

Slavomír Hořínka představuje výraznou osobnost nastupující generace hudebních skladatelů; odpovídá tomu i řada ocenění včetně ceny OSA v kategorii Nejúspěšnější mladý autor vážné hudby. Na čtvrtém večeru řady Krása dneška vzpomene mj. na jednoho ze svých učitelů skladby na HAMU Svatopluka Havelku (1925-2009).

Slavomír Hořínek:
3 kapitoly pro jednoho hráče na bicí
Words Without Thoughts pro smyčcové kvarteto
Trust in Heart pro klavír
Chairé pro klarinet, housle, violoncello a klavír

Cyklus soudobé hudby Krása dneška patří k tradičním a zároveň výjimečným počinům PKF – Prague Philharmonia. V sezoně 2016-2017 koncertní řada nese podtitul Dualismus v českém dvacátém prvním století a představuje v rámci 6 koncertů šest dvojic významných osobností českého dvacátého století. Hlavní úlohu večerů zastane hudba, výjimečností pak je přítomnost samotných hudebních skladatelů, kteří zároveň vystupují na koncertech jako průvodci svou tvorbou.

úterý 9. května v 19.30 hodin – Experimentální prostor NoD
S – Krása dneška
S5 / Petr Wajsar x Milan Svoboda

Pátý večer PKF věnovaný soudobé hudbě přivítá Petra Wajsara – všestranně orientovaného komponistu klasické, populární, jazzové i filmové hudby – a jednoho z jeho učitelů z pražské Konzervatoře Milana Svobodu, předního jazzového hudebníka, skladatele, pedagoga a dirigenta. V podání hráčů PKF zazní autorské skladby obou hostů, účinkování se jistě nevyhne ani sám Petr Wajsar, jenž se výrazně profiluje též jako kytarista a zpěvák, např. v čistě vokálním uskupení Skety.

Cyklus soudobé hudby Krása dneška patří k tradičním a zároveň výjimečným počinům PKF – Prague Philharmonia. V sezóně 2016–2017 koncertní řada nese podtitul Dualismus v českém 21. století a představuje v rámci 6 koncertů šest dvojic významných osobností českého 20. století. Hlavní úlohu večerů zastane hudba, výjimečností pak je přítomnost samotných hudebních skladatelů, kteří zároveň vystupují na koncertech jako průvodci svou tvorbou.

pondělí 29. května v 19.30hodin – České muzeum hudby
K – Komorní cyklus PKF – Prague Philharmonia
K9 / Jan Fišer a Ivo Kahánek

Jan Fišer – housle
Ivo Kahánek – klavír

program:
Wolfgang Amadeus Mozart: šest variací pro housle a klavír na píseň „Helas, j`ai perdue mon amant“, KV 360
Jules Massenet: Meditace z opery Thaïs
Bohuslav Martinů: Sonáta pro housle a klavír č. 1, H. 182
Olivier Messiaen: Téma a variace pro housle a klavír
Wolfgang Amadeus Mozart: Sonáta pro housle a klavír č. 32 B dur, KV 454

Recitál koncertního mistra PKF – Prague Philharmonia Jana Fišera a klavíristy (a kolegy z Dvořákova tria) Iva Kahánka nabízí v rámci devátého večera Komorního cyklu PKF vskutku lahodný a různorodý program orámovaný skladbami Wolfganga Amadea Mozarta. Zazní i velmi vzácně uváděná skladba Bohuslava Martinů – Sonáta č. 1.

Komorní cyklus, který již pravidelně hostí nápadité prostředí Českého muzea hudby, tuto koncertní sezónu vsadil na „leitmotiv“ Komorní dialogy napříč staletími. Tematické večery představují hudbu jednotlivých uměleckých směrů v průběhu různých historických období. V mistrovském podání členů PKF – Prague Philharmonia zazní na celkem deseti koncertech především díla Wolfganga Amadea Mozarta, u něhož jsme si v roce 2016 připomínali dvě stě šedesát let od narození, a Johannese Brahmse, od jehož úmrtí v letošním roce uplynulo sto dvacet let.

úterý 30. května v 19.30 hodin – Experimentální prostor NoD
S6 / Miroslav Srnka x Milan Slavický

Miroslav Srnka je kritiky považován za nejúspěšnějšího českého skladatele současnosti. Jeho díla jsou uváděna především v zahraničí. Jedna z jeho skladeb, No Night No Land no Sky, se však dočkala též české premiéry, a to v roce 2015 v provedení PKF – Prague Philharmonia, jež mu tak věnuje v rámci cyklu Krása dneška i samostatný profilový večer.

www.pkf.cz