SOČR Praha

Symfonický orchestr Českého rozhlasu a Ondrej Lenárd (zdroj SOČR)

 

pátek 9. června v 19.30 hodin – Obecní dům
Koncert vítězů soutěže Concertino Praga pro flétnu, hoboj, klarinet, fagot a trubku
Chuhei Iwasaki, dirigent

pondělí 19. června v 19.30 hodin – Rudolfinum
ABO R12: Velkolepé finále: Mahler – Lenárd

Ondrej Lenárd – dirigent
Kateřina Kalvachová – soprán
Veronika Hajnová – mezzosoprán
Český filharmonický sbor Brno
Petr Fiala – sbormistr

Gustav Mahler: Symfonie č. 2 c moll „Vzkříšení“

www.rozhlas.cz