Po dvou vstupenkách na inscenaci opery Jacquese Fromentala Halévyho Židovka vyhrávají paní Miloslava Lasáková a pan Michal Plzák. Představení se uskuteční v nové budově Slovenského národního divadla v Bratislavě ve čtvrtek 27. dubna v 19 hodin. Podrobnější informace najdete zde.

správná odpověď:
Původní premiéra Halévyho opery Židovka se konala v roce 1935 v pařížské Opeře.

***

Dvě vstupenky na koncert Filharmonie Brno nazvaný Pohledy do minulosti získává pan Petr Liškař. Koncert se koná v pátek 5. května v 19.30 hodin ve Besedním domě v Brně. Více informací najdete zde.

správná odpověď:
Dirigent Ilyich Rivas se narodil v roce 1993 ve Venezuele.

***

Dvě vstupenky na festivalový koncert Janáčkova máje, nazvaný Hudební obrázky z Francie a Itálie, získává pan Pavel Preč. Vystoupí zde PKF – Prague Philharmonia pod vedením Emmanuela Villauma a klavírista Andrew von Oeyen. Koncert se uskuteční ve čtvrtek 25. května v 19 hodin ve společenském sále Domu kultury města Ostravy. Zde najdete podrobnější informace.

správná odpověď:
Uměleckým ředitelem festivalu Janáčkův máj je pan Jaromír Javůrek.

***

Výhercům srdečně blahopřejeme!