Svátky hudby v Praze

Svátky hudby (foto archiv HF Svátky hudby)
Svátky hudby (foto archiv HF Svátky hudby)

Václav Hudeček a jeho hosté, jubilejní dvacátý pátý ročník

 

úterý 29. listopadu v 19.30 hodin – sál Pražské konzervatoře
Setkání s Amadeem a další překvapení…
Václav Hudeček a Antonín Čonka – housle
Petr Nouzovský – violoncello
Kristina Fialová – viola
Miroslav Sekera  – klavír
Barocco sempre giovane

Jakub Jan Ryba – koncert pro housle a smyčce D dur
Wolfgang Amadeus Mozart – Sonáta pro housle a klavír F dur, koncert pro klavír a smyčce F dur
Wolfgang Amadeus Mozart (Philip Wilby) – Koncertantní symfonie pro housle, violu, violoncello a orchestr, KV Anh. 104 (320e) – Allegro

úterý 20. prosince v 19.30 – Velký sál Paláce Žofín
Vánoční setkání
Václav Hudeček – housle
Nikola Uramová a Kristýna Kůstková – soprán
Kühnův dětský sbor, sbormistr Jiří Chvála
Praga Camerata, dirigent Pavel Hůla

Antonio Vivaldi, Jakub Jan Ryba, Wolfgang Amadeus Mozart, Jiří Teml, Jaroslav Krček

úterý 17. ledna v 19.30 hodin – sál Pražské konzervatoře
Mládí vs. Empirie
Václav Hudeček – housle
Jan Simon a vítěz soutěže Broumovská klávesa – klavír
Heroldovo kvarteto

Wolfgang Amadeus Mozart – koncert pro klavír a orchestr A dur
Ludwig van Beethoven – Sonáta pro housle a klavír F dur Jarní
Antonín Dvořák – Romantické kusy a další

www.vaclavhudecek-svatkyhudby.cz