Gounodův Faust v berlínské Státní opeře

Margaréta cirkvou zatratená, Bohom spasená  Keď sa pred začiatkom predstavenia na pódiu objaví inšpicient s mikrofónom, spravidla to neveští nič dobré. V prípade poslednej reprízy Fausta hraného…