Pucciniho týdny v Berlíně

Pucciniho týždne v Berline  Približne tri mesiace po deväťdesiatom výročí smrti milovaného i opovrhovaného talianskeho skladateľa Giacoma Pucciniho mu Deutsche Opere Berlin venovala celý mesiac marec…