Bryn Terfel jako skvělý Godunov

Na operní recitály Bryna Terfela se chodí s vědomím, že ať už zpívá cokoli, rozhodně se nebudete nudit. Jeho charisma, herecký talent a přesvědčivé prožívání…

Bít se o každý tón

Texty Ivana Medka (93) Rozhovor Ivana Medka se sbormistrem Pražského filharmonického sboru Josefem Veselkou (sbor vedl v letech 1958–1981) vysílal Československý rozhlas v roce 1970…

Deklamaci někdy co možná potírám

Texty Ivana Medka (92) V minulých dvou částech Medkova rozhovoru se sbormistrem Josefem Veselkou se otevřely některé kardinální otázky sborového světa: jak se utváří individualita…

Já jsem hrozný nepřítel vibrata!

Texty Ivana Medka (91) K šedesátinám Josefa Veselky, v letech 1959-1981 sbormistra Pražského filharmonického sboru, vysílal Československý rozhlas rozsáhlý rozhovor Ivana Medka s oslavencem. Hlavním…

Sbor jako umělecké dílo

Texty Ivana Medka (90) Sbormistr Pražského filharmonického sboru Josef Veselka slavil v roce 1970 (7. března) své 60. narozeniny. Ivan Medek pro něj v Divadle hudby připravoval…