11. ročník festivalu Contempuls inspiroval posluchače k zamyšlení se nad zvukem

  1. 1
  2. 2

Následně předvedl Meitar Ensemble dvě věty, [as] a [you], z díla PHONEME, které složila německá skladatelka Sarah Nemtsová (1980) pro projekt Crossing Borders, jehož cílem bylo zkoumání limitů hudebních nástrojů a našeho vnímání hudby. Celkem má skladba sedm vět: [love], [your], [neighbour], [as], [you], [love (2)], [yourself]. Temná, téměř cembalová barva preparovaného klavíru a ječivý zvuk smyčců působí ve skladbě [as] jako zvláštní ozvěna. Po celou dobu probíhá kratší skladbička poměrně monotónně, bez výraznějšího melodického vývoje. Cítíme v tom však nějaké napětí, určitou potenci, která se teprve v úplném závěru rozvine a hned vyústí v první takty další věty, [you]. V ní vystupuje do popředí preparovaný klavír, jehož dynamické sólo předvádí neobvyklé a zajímavé zvuky, které tato technika umožňuje.

Ve své skladbě Postlude à l’épais zkoumá Philippe Leroux (1959), jeden z nejuznávanějších francouzských skladatelů současnosti, vztah mezi zvukem a časem. Mohutná zvuková hmota se zrozuje z ničeho, z ticha, z pianissima houslí, nabírá intenzitu a dosahuje v určitém okamžiku své největší hustoty.

Contempuls, 30. října 2021: Meitar Ensemble, Amit Dolberg (zdroj Contempuls)
Contempuls, 30. října 2021: Meitar Ensemble, Amit Dolberg (foto Karel Šuster)

Dílo Rubena Seroussiho (1959) The Yearnings of the Duck je inspirováno sérií komiksů o kačerovi. Podobně jako komiks pracuje tato skladba s efektními gesty a koncentrovanou emocí. Nejrůznější hříčky a technické finesy (například bouchání dřevěným kladivem do klavíru) splňují nárok na grotesku, kterou komiks jako žánr obnáší. Tyto prostředky však nejsou samoúčelné a vytvářejí zajímavé zvukové plochy.

Druhý festivalový koncert tedy nabídl impozantní výběr soudobých kompozičních a interpretačních technik. V mistrovském provedení Meitar Ensemble vyzněly s dokonalou přesností i ty rytmicky nejkomplikovanější pasáže. Sonda do akustických zkoumání, kterým se soudobí autoři ve své tvorbě věnují, následovala dramaturgicky zdařile po úvodní meditaci, jež naladila publikum na další program.

Contempuls, 30. října 2021: fama Q (zdroj Contempuls)
Contempuls, 30. října 2021: fama Q (foto Karel Šuster)

Třetí koncert festivalového večera měl na programu dvě smyčcová kvarteta od Kevina Volanse (1949). Skladatel se narodil v Jižní Africe, studoval však v Německu, a to u jednoho z průkopníků soudobé hudby Karlheinze Stockhausena. Ve své tvorbě Volans často používá repetice, kánonické figury a „vyprázdněné“ akordy, vyhýbá se komplexní motivické práci. Tím si získal označení minimalisty, což však sám odmítá a uvažuje spíše o vlastní inspiraci africkou hudbou, jejími barvami a strukturami. Jeho díla zazněla v provedení německého Signum Quartett a domácího souboru fama Q.

Smyčcový kvartet č. 12 je mohutné čtyřicetiminutové dílo, které je tvořeno minimem prostředků. Je neustálým opakováním a vrstvením výrazného rytmického motivu, který prochází jednotlivými hlasy. Zvukové možnosti smyčců, které byly natolik rozvinuty během předcházejícího koncertu, jsou v tomto díle téměř po celou dobu redukovány na pizzicato. Z těchto jednoduchých prvků však hudebníci ze Signum Quartett a fama Q vytěžili maximum. Fascinující byli hlavně jemné dynamické odstíny, kterých se podařilo i takto omezenými prostředky dosáhnout.

Contempuls, 30. října 2021: Cappella Mariana, fama Q (zdroj Contempuls)
Contempuls, 30. října 2021: Cappella Mariana, fama Q (foto Karel Šuster)

Volansův Smyčcový kvartet č. 6 působí ještě větší mírou abstrakce. V tomto díle skladatel odstoupil nejen od tradičních evropských způsobů komponování, nýbrž, zdá se, i od „tradičního“ chápání hudby. Celá skladba je sledem jednoduchých držených akordů, které se pomalu přelévají mezi dvěma soubory. Souzvuky – i díky umístění kvartet naproti sobě – se pohybovaly prostorem, tento pomalý, rovný, monotónní pohyb byl jako ukolébavka. Toto dílo se razantně lišilo od všeho, na co mohl být posluchač zvyklý z koncertních síní. Vyžadovalo jiný přístup, jiný modus vnímání, na nějž se publikum muselo přeladit. Je to pořád hudba? Záleží na tom, co jsme si schopni pod tímto pojmem představit. Dovoluji si nesouhlasit s jedním tvrzením programu: „afrikanizovat“ evropskou hudbu a její formy pořád dává smysl. A to nejen využitím mimoevropských barev a rytmů, ale i jakýmikoli dalšími prostředky prolamovat její osvědčené melodické, harmonické a rytmické struktury. Toto ovšem festival dobře prokázal.

Nemohu nechat bez povšimnutí podařenou kombinaci témat, která byla prostřednictvím tohoto různorodého programu naznačena. Jednotlivá díla překročila nejenom limity hudebních nástrojů, nýbrž i zeměpisné hranice střední Evropy. To vše nastiňuje komplexní souvislosti současného (nejen) hudebního světa, v němž tvorba soudobých skladatelů i skladatelek vzniká a žije. Večer zase ukázal, že soudobá hudba není zábavou pro úzký kroužek nadšenců (i když se s podobnými předsudky pořád potýká), nýbrž zajímavou a obohacující zkušeností pro širší publikum. Festival Contempuls nabídl prostor k intenzivnímu zamyšlení se nad tím, co a jak v hudbě slyšíme, vybídl k jinému způsobu naslouchání. Podobu minimaratonu považuji, zvláště pro takto důkladně promýšlený program, za velice nosnou. I přesto bych ráda do budoucna festivalu přála větší prostor.

Contempuls, 30. října 2021: Cappella Mariana (zdroj Contempuls)
Contempuls, 30. října 2021: Cappella Mariana (foto Karel Šuster)

11. ročník festivalu soudobé hudby Contempuls
30. října 2021, Centrum DOX, 18:00 hodin

Program: 
Cappella Mariana, fama Q: Wolfgang Rihm, ET LUX, 2009
Meitar Ensemble: Sarah Nemtsov: [as] and [you], from PHONEME (Crossing Borders) (2018)
Meitar Ensemble: Philippe Leroux: Postlude à l’épais (2016)
Meitar Ensemble: Soňa Vetchá: Labyrint (2021) – světová premiéra, objednávka festivalu Contempuls
Meitar Ensemble: Fausto Romitelli: Domeniche alla periferia dell’impero – Seconda domenica (2000)
Meitar Ensemble: Ruben Seroussi: The Yearnings of the Duck (2008)
Signum Quartett, fama Q: Kevin Volans: Smyčcový kvartet č. 12 (2016) – česká premiéra
Signum Quartett, fama Q: Kevin Volans: Smyčcový kvartet č. 6 (2000) – česká premiéra

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat


0 0 vote
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments