200 let od svatby Carla Marii von Webera v kostele sv. Jindřicha v Praze

Dílo hudebního skladatele Carla Marii von Webera (1786, Eutin v Šlesvicko-Holštýnsku – 1826, Londýn) je celosvětově známé. V letech 1813–1816 působil jako kapelník a operní ředitel Královského stavovského divadla v Praze. Letos v listopadu uplyne dvě stě let od jeho sňatku, který byl uzavřen 4. listopadu 1817 v kostele sv. Jindřicha na Novém Městě pražském. Carl Maria von Weber už na svůj sňatek docestoval ze svého nového působiště v Drážďanech, kam byl povolán, aby zřídil německou operu, a byl ustanoven královským kapelníkem. Předtím byly Drážďany pevnou baštou italské opery.
Carl Maria von Weber (zdroj commons.wikimedia.org / portrait.kaar.at/Stahlstiche%201/image29.html)

O tomto slavném skladateli bylo napsáno mnoho literatury u nás i ve světě. Určitě stojí za zmínku výborná faktografická kniha Weberova pražská léta od Zdeňka Němce, která vyšla roku 1944, nebo heslo o něm v české hudební encyklopedii Hudební divadlo v českých zemích: Osobnosti 19. století (Jitka Ludvová a kolektiv, roku 2006) – heslo o Weberovi zpracoval Jaroslav Bužga.

Rád bych se zaměřil na Weberův sňatek, který v průběhu psaní tohoto článku byl výrazně zpřesněn (i proti dosavadním údajům) hlavně zkoumáním matričních zápisů.

Carl Maria von Weber – portrét zhotovila Caroline Bardua v roce 1821 (zdroj archiv autora)

Nevěstou byla Caroline Brandt (1794 nebo 1793, Bonn – 1852, Drážďany), sopranistka Stavovského divadla. Ženich s nevěstou byli z hudebních rodin. Weberův otec Franz Anton byl knížecím kapelníkem u lübeckého biskupa, matka Genoveva rozená Brenner. Otec Caroliny, Christoph Brandt, byl rovněž zpěvákem – tenoristou a houslistou u kolínského biskupa, matkou byla Christiane rozená Hartmanns (bratr Caroliny byl operní zpěvák – tenorista a divadelní herec Louis Brandt).

Oddací matrika udává, že v době sňatku bylo ženichovi jednatřicet let a nevěstě čtyřiadvacet let. Obřadu v kostele sv. Jindřicha přihlížel velký počet předních pražských občanů a oddávajícím knězem byl páter Josephus de Veri.

Vážnost Carla Marii von Webera v Praze dokazují i společensky vysoce postavení svědkové – Ignaz Kleinwächter, bankéř – pro kvartetní večery u něho Carl Maria von Weber napsal smyčcová kvarteta, která se však nedochovala, a doktor medicíny Philipp Jungh, u kterého pak byla hostina po svatebním obřadu.

Rodopisce bude zajímat, že matriční zápis sňatku je kromě farnosti u sv. Jindřicha veden také ve farnosti kostela sv. Havla, lze tedy předpokládat, že do tohoto obvodu patřila slečna (Jungfrau) Caroline Brandt. Bydlela na Starém Městě pražském v domě číslo popisné 514, to jest roh ulice Melantrichovy s Havelskou a ulice V Kotcích.

Stavovské divadlo – dobová rytina (zdroj narodni-divadlo.cz)


Za pomoc při čtení a srovnávání matričních zápisů psaných v němčině, kurentem a vypsanou rukou děkuji kolegům z Archivu hl. m. Prahy, kde jsou tyto matriky uloženy. Za prvotní podnět k bádání o tomto sňatku slavného skladatele děkuji PhDr. Jiřímu Kubelkovi, který jako nevidomý vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a věnoval se slavným ženám v hudbě.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Mohlo by vás zajímat