48. Bratislavské hudební slavnosti: bohatší, než ty předchozí

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Reputáciu Eglish Chamber Orchestra napravil londýnsky komorný orchester Academy of St. Martin in the Fields s umeleckým vedúcim – svetoznámym americkým husľovým virtuózom Joshua Bellom. Academy od St. Martin in the Fields bol založený r. 1958 a odvtedy pôsobí bez dirigenta. Mnohým prítomným pripomenul živú, aktuálnu muzikantskú hru a iskrivosť niekdajšieho Slovenského komorného orchestra. S bývalými warchalovcami ho spája radosť z muzicírovania, hudobná „šťava“, detailná vypracovanosť každej témy, frázy a špecifík danej hudobnej skladby, aktualizačný pohľad na dielo, ale aj energia nového hudobného „riaditeľa“ súboru – geniálneho Joshua Bella, ktorého nazývajú novodobým Paganinim. Po minuloročnom hosťovaní na BHS sa stal Joshua Bell hviezdou aj tohtoročného festivalu a miláčikom publika. Je nesmierne sympatický, bezprostredný, nabitý energiou mužného veku a vrcholnej muzikantskej kariéry, priam zrastený so svojím nástrojom (hrá na stradivárkach z r. 1713). Z postu prvého hráča dirigoval sláčikom i pohybom celého tela Beethovenovu Symfóniu č. 1 C dur op. 21 a v závere Symfóniu č. 3 a mol – „Škótsku“ od Felixa Mendelssohna – Bartholdyho. Ako sólista vtiahol poslucháča do centra hudobného procesu Koncertu pre husle a orchester č. 1 g mol op. 26 od Maxa Brucha – jednej z najvirtuóznejších skladieb veľkého husľového repertoáru. Z Beethovenovej symfónie na nás zavanul „revolučný duch“ mladého skladateľa, úžasná energia a pulzácia diela a „hnietenie“ formy symfónie. Anglickí hudobníci pod vedením impulzívneho Joshua Bella nádherne vykreslili aj romantický svet mladého Mendelssohna Bartholdyho: v meditatívno-melancholických náladách, prírodných obrazoch škótskej krajiny, tušenej pod závojom tónov, či záverečné, oslavno-hymnické Allegro škótskej symfónie…Opísať Bellovu sólovú virtuozitu v Bruchovi by si žiadalo „virtuózny“ slovník. Je zázrakom, ktorý spája talent od Boha s neobyčajnou virtuozitou, oduševnenosťou, vitalitou, až ohnivosťou v sólovom prejave i v kontakte s ensemblom neobyčajne kultivovaných hudobníkov. Je s nimi spojený tak, akoby do nich vlieval vlastnú životodarnú energiu. Hráči to aj cítia, preto Bella milujú a rešpektujú – čo bolo vidieť z ich hudobného kontaktu a nadšených reakcií po skončení každej skladby. Z takéhoto spojenia vzniká jedinečný umelecký zážitok! Ak príde Joshua Bell aj na jubilejný 50. ročník BHS, je sa na čo tešiť!
***

Mladý čínsky klavirista Jingge Yan na jednom z popoludňajších recitálov v Malej (no preplnenej) sále Slovenskej filharmónie hral zvláštny repertoár: výber z početných Beethovenových Bagatel (op. 33, 119 a 126) a 33 variácií C dur na Diabelliho valčík. V prípade bagatel ide o početné miniatúrne hudobné šperky, ktoré Beethoven písal popri závažných kompozíciach, pričom ich témy nie raz využil aj ako východisko pre sonátovu tvorbu. „Malý Beethoven“ zaznel pre nášho poslucháča priam objavne. Zdanlivá ľahkosť týchto skladbičiek sa v podaní mladučkého virtuóza z Číny demonštrovala ako sled virtuózne vystavaných hudobných obrázkov, ktoré zažiarili brilantnosťou podania. Invázia ázijských muzikantov do hudobného sveta je typická neomylnosťou technického predvedenia – čo charakterizovalo aj Jingge Yana. V 33 Diabelliho variáciach, ktoré sú cyklom rôznorodých skladieb s registrom tempových, náladových, technických, tanečno-rytmických, ale aj melodických zmien a parafráz na jednu tému, sa jedinečnosť hry klaviristu prehlbovala. Predznamenala, že pred týmto skromným umelcom je nielen veľká, ale aj víťazná cesta za hľadaním večného ideálu dokonalosti.***

S mladosťou sa spája na Bratislavských hudobných slávnostiach aj Medzinárodná tribúna mladých interpretov – New Talent, spojená s Cenou Nadácie SPP. Tohto roku sa tejto medzinárodnej súťaže zúčastnilo svojimi nahrávkami (z ktorých sa v rozhlase vyberajú tie najlepšie) 21 hudobníkov zo 16 krajín Európy, Číny a Kanady. Z nich vybrala medzinárodná porota do semifinále 8 semifinalistov, ktorí predviedli svoje umenie na dvoch komorných koncertoch. Traja finalisti napokon vystúpili – s  mimoriadne oddane a pohotovo hrajúcou Štátnou filharmóniou Košice s dirigentom Leošom Svárovským – na koncerte s rôznorodým, náročným programom. (Počas rozhodovania poroty zaznela okrem vybraných diel finalistov aj symfonická báseň A. Albrechta Túžby a spomienky). Súťažiacich hodnotila spomínaná medzinárodná porota. Koncert bol v priamom prenose sprostredkovaný rozhlasovým poslucháčom Európskej vysielacej únie (EBU). Výkony troch vybraných hudobníkov a ŠF tak počuli tisícky poslucháčov Slovenska, Českej republiky, Talianska, Maďarska, Rumunska, Nemecka, Švédska… Vynikajúci bol nielen fagotista Bálinth Mohai z Maďarska, ktorý predniesol Mozartov Koncert pre fagot a orchester B dur, ale aj korejsko-španielska klaviristka Soo-Jung Ann (interpretovala Beethovenov Koncert pre klavír a orchester č. 4 G dur). Prvé miesto si však odniesol virtuóz na menej frekventovanom nástroji: vskutku pozoruhodný virtuóz na akordeóne – bajane: Bjarke Mogensen z Dánska. Ponúkol poslucháčom zaujímavú, na efekty bohatú Symfonickú fantáziu a allegro pre akordeón a orchester op. 20 od dánskeho skladateľa Ole Schmidta (1928-2010). Pre BHS je podnetné, že laureáti New Talent sa po rokoch vracajú na pódium festivalu už ako zrelí umelci – s večne mladými spomienkami na súťaž.
***

Barokový orchester Savaria z Maďarska hrá väčšinou hudbu 17.-18. storočia na dobových hudobných nástrojoch, resp. ich replikách. Umelecký vedúci orchestra Pál Németh, zanietení inštrumentalisti – znalci starej hudby a vokálni sólisti predviedli na BHS dielo Georga Friedricha Händla: Oratorio per la Resurrezione di Nostro Signor Gesú Cristo HWV 47. Händel toto oratórium ho písal počas pobytu v Taliansku – konkrétne v Ríme. Je preniknuté hlbokou zbožnosťou, určené na Veľkonočný týždeň. Predvádzali ho doboví speváci – pričom ženské roly boli určené kastrátom. Tým je zdôvodnená ich vokálna náročnosť – s mnohými trilkami a kaskádami tónov. Až na vokálno – farebne zaujímavého, technicky zdatného tenoristu Dávida Szigetváriho bola kameňom úrazu spevákov práve krása hlasov.  Händlova hudba však znela v inštrumentálnom podaní úchvatne. Bol to aj potrebný kontrapunkt k prevažujúcej romanticko-klasickej, prípadne súčasnej dramaturgii BHS..
***

Záverečný koncert medzinárodného festivalu patril Slovenskej filharmónii pod rukami pôvodom libanonského dirigenta George Pehlivaniana. Náš prvý orchester uviedol Koncert pre klavír a orchester č. 2 B dur od Johannesa Brahmsa s rodom juhokórejským, no dnes už medzinárodným klaviristom Kun-Woo Paikom. Väčšinou symfonický základ tohto koncertu zapája klavír do mohutného prúdu hudby, kde je len málo miesta na efektné sólové produkcie. Klavirista bol – v tomto zmysle –vynikajúcim „členom“ naplno hrajúceho, koncepcii sólistu sa podriaďujúceho kolektívu. Ten, ako veľa  virtuózov z Ázie, vtlačil dielu pečať technickej virtuozity, s ktorou zvládal najobtiažnejšie figurácie cez celú klaviatúru, alebo ťažké akordické pasáže či vášnivé fortissimové úseky – niekedy aj na úkor noblesy, kontrastu a precítenosti, ktoré sme očakávali najmä v závere Brahmsovho diela.Bartókov majstrovský Koncert pre orchester op. 116, ktorý veľký maďarsky skladateľ písal posledné roky života v zovretí emigrácie a nevyliečiteľnej choroby, priniesol do finále BHS veľa vnútornej energie. Bola to prezentácia majstrovej kompozičnej práce, ktorá v sebe spája odkazy európskej moderny s vysoko štylizovanou ľudovosťou z rôznorodých krajín Európy i spomienkami na to, čím skladateľ hudobne a ľudsky prešiel a s čím sa lúčil. Je to najmä majstrovské dielo pre všetky orchestrálne sekcie a pri poznaní okolností vzniku koncertu hudba plná životnej sily. Slovenská filharmónia a dirigent George Pehlivanian týmto opusom triumfálne ukončili 48. ročník BHS, ktorý bol – napriek všetkej ekonomickej a ľudskej kríze – ešte bohatší ako tie predchádzajúce.

Hodnotenie autorky:

9.10. English Chamber Orchestra: 50 %
10.10. Symfonický orchester Českého rozhlasu:
90 %
12.10. Jingge Yan:
60 %
12.10. Academy of St. Martin in the Fields:
100 %
13.10. Barokový orchester Savaria:
70 %
14.10. Slovenská filharmónia:
90 %

***

Bratislavské hudobné slávnosti 2012

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Hodnocení

Vaše hodnocení - English Chamber Orchestra-P.Mangova (9.10.2012 BHS)

[yasr_visitor_votes postid="30379" size="small"]

Vaše hodnocení - Symfonický orchester ČRo-J.Simon (10.10.2012 BHS)

[yasr_visitor_votes postid="30383" size="small"]

Vaše hodnocení - Jingge Yan (12.10.2012 BHS)

[yasr_visitor_votes postid="30385" size="small"]

Vaše hodnocení - Academy of St. Martin in the Fields (12.10.2012 BHS)

[yasr_visitor_votes postid="30387" size="small"]

Vaše hodnocení - Barokový orchester Savaria (13.10.2012 BHS)

[yasr_visitor_votes postid="30389" size="small"]

Vaše hodnocení - Slovenská filharmónia-Kun-Woo Paik (14.10.2012 BHS)

[yasr_visitor_votes postid="30391" size="small"]

Mohlo by vás zajímat