Aleš Briscein: Dalibor chce racionální myšlení!

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Ale i tak je třeba Belmonte fantasticky napsaný part! A slyšíte-li Franciska Araizu nebo Fritze Wunderlicha, neschází vám vůbec nic, to je prostě kvintesence ideálně prezentovaného Mozarta. Konkrétně v jejich podání jsem nikdy neměl pocit, na který narážíte, že by to byly nějaké „šmrncovní“ zženštilé interpretace. Nicméně, nejspíš to Mozart právě takhle chtěl, možná neměl ideálního představitele, aby napsal opravdu dramatickou tenorovou postavu. Navíc třeba Tamino je pohádková fikce, ten ani s reálným hrdinou styčné body mít nemůže…

B. Smetana: Dalibor – A. Briscein, Oper Frankfurt (foto Monika Ritterhaus)

Romantickou fikcí podle Jiráska je také Smetanův Dalibor, jehož jste právě teď nastudoval a provedl ve Frankfurtu. Myslím, že tak se k němu málokdy přistupuje, že inscenátoři se snaží za každou cenu o reálné a současné kontury…

To, co se v Daliborovi děje, se samozřejmě na pravdě nezakládá. To prošlo četnými úpravami. Zchudlý zeman Dalibor, který bez právního rámce vzal pod svou ochranu sedláky, purkrabího u hrdelního soudu nezabil, tam šlo o zranění, které mu přivodili sedláci. Libreto jako takové je tedy literární fikcí a je vytvořeno přesně podle potřeb operního díla. Musí obsahovat romantický dramatický part – to je Milada – a v romantickém rámci vznikl i Daliborův přítel a souputník Zdeněk.

Tedy téma velmi komentované; téma blízké a věrné duše, které bohužel s novými a novými inscenacemi Dalibora podléhá nejrůznějším režisérským konstrukcím. Včetně výkladů jejich intimní blízkosti…

Zdeněk bývá prezentován jako Daliborův intimní přítel s homoerotickým podtextem, což je ovšem absolutně scestné. A směšné. Zdeněk je typ, řekl bych, „přítele v boji“, reprezentant kamarádství, založeném na oddanosti a romantické čistotě. Samozřejmě, výroky typu „můj Zdeněk“ k tomu svádějí. Je však zajímavé, že německá verze, ve které se Dalibor ve Frankfurtu uvádí, je v tomhle smyslu smířlivější, mnohem symboličtější. Namísto Zdeňka se zpívá o andělovi, který přichází.

Romantická úprava tedy předpokládá vytvoření páru Dalibora a Milady, přiznám se vám, že pro mne jde o jeden z klíčových momentů, když Milada poprvé Dalibora spatří a se slovy „jaký to zjev, to netušil můj zrak“ se takřka v mžiku její nenávist změní v lásku. Tedy něco, co se v našich životech sice děje, leč velmi zřídka…

Ano, stane se to náhle, ale opět říkám, že tak to romantický materiál vyžaduje! Můžeme nad tím kroutit hlavou, stejně jako nad tím, proč, když tráví společný čas s Miladou, mluví Dalibor o Zdeňkovi. Úkol zní, jak to dnešním divákům vysvětlit. Mnoho kolegů to definuje přesně tak, jako vy – tedy kdy vlastně přeskočila ta jiskra? A dojdeme k tomu, že jiskra přeskočila u soudu. Tak bychom se mohli bavit o řadě oper se skvělou hudbou a nejasnostmi v libretu.

Fikce byla vytvořena jako základ příběhu, tedy Dalibor zabil Miladina bratra, pomstil se za Zdeňkovu smrt, byl odsouzen na doživotí, aby k sobě s Miladou mohli zahořet láskou a ona aby se mu snažila pomoci ze žaláře. Na straně Milady musí být nějaké pochopení pro strůjce bratrovy smrti…

Pochyby u ní určitě být musí. Minimálně pocit, jestli náhodou Dalibor v onom sporu nebyl v právu. Vždyť její bratr, purkrabí – a to se ví z historických pramenů – nebyl žádný lidumil a vytvářel svým poddaným nelidské podmínky. A Milada to věděla. Kdyby dejme tomu váš strýc nedělal čistý business a následně ho našil zapíchnutého v autě, taky byste řekl, že si o to minimálně koledoval.

Tady možná najdeme klíč k tomu Miladinu zlomu…?

Je to první pohled „face to face“, ve chvíli, kdy Dalibor zpívá „vždy odolal jsem čarokrasu žen, po příteli můj duch toliko toužil.“ Naše frankfurtská režisérka tu chvíli hodně podtrhla, dlouze s Miladou spočíváme v očním kontaktu, já říkám: „jsi krásná žena, ale já jsem tu úplně kvůli jiným věcem. A uvědom si, že já jsem zabil tvého bratra…“ Přesto – nebo možná ještě více díky tomu – se v Miladě všechno pohne.

Mluvili jsme o různých konstrukcích, které se inscenátoři snaží vsunout do vztahu Dalibora ke Zdeňkovi. Je to jistě dáno sekularizací společnosti, její otevřeností, tím, že řada věcí již není tabu – bohudíky, že se tak děje… Ale ruku v ruce s tím musíme chápat, že zazpívá-li Dalibor „po příteli můj duch toliko toužil“, leckoho hned napadne, že mezi nimi bylo něco důvěrného. A známe inscenace, kde se to takto explicitně prezentuje. Je to pochopitelné, ale z hlediska dramatu jde o naprostý nesmysl. Dokážete se od těchto podtextů jako představitel Dalibora odstřihnout?

Především historicky by to bylo zcela falešné. Jde o to, jak vysvětlit divákům, co tehdy znamenala hrdost, rytířská čest a druh v boji. Co znamenalo postavit se bok po boku za společnou věc. Někdo se snaží tento prvek bůhvíproč akcentovat, ale mne osobně na Daliborovi fascinuje řada jiných věcí. Smetana byl nařčen z wagneriánství. Ano, zpracovává hrdinský námět, používá leitmotivy, ale to dělal leckdo. Smetana má svůj neskutečně originální harmonický styl. Tak moderní, pokrokový! Občas máte pocit, jako by byla chyba v zápisu. I našemu dirigentovi se na hlavní zkoušce stalo, že musel v jednom místě odklepat a detailně zjišťovat, jestli se hrají správné noty. Ale pak řekl: „zvykněme si na to, tento harmonický cluster je prostě Smetanův novátorský počin“.  A pak ten krásný záblesk romantické lásky mezi Daliborem a Miladou, krásný moment Miladiny prosby o odpuštění, chvíle, kdy ona si uvědomí, že způsobila Daliborovo obvinění. Něžná shoda na tom, že Milada dokáže i přes vše, co se stalo, Dalibora milovat. A Dalibor to dokáže akceptovat.

A citová jemnost, žádné pozérství, postranní linie…

Ano, Milada je ve svém citu opravdová, čistá! Proto je schopna nasadit jakékoli technické i netechnické prostředky na to, aby Dalibor opustil žalář. Tedy romantický moment, samozřejmě uměle pro tuto operu vytvořený, ale pro drama nesmírně potřebný.

Zmínili jsme se o nutnosti adaptace na ten který interpretační styl. Řekl jste, že nelze v jednom týdnu kombinovat Dvořáka a Rossiniho. Jak je to s adaptací na styl Smetanova Dalibora?

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Mohlo by vás zajímat