Beethoven Residency

Izraelsko-palestinský klavírista Saleem Abboud Ashkar si na sebe vzal vskutku nelehký úkol: provést kompletní Beethovenovy sonáty. Během této koncertní sezony jich představuje celkem šestnáct v recitálovém cyklu se vznosným názvem Beethoven Residency. První recitál se konal dne 3. října v koncertním sále Anežského kláštera.

Saleem Ashkar Beethoven Residency - Saleem Abboud Ashkar - Praha 3.10.2016 (foto Petra Hajská)
Saleem Ashkar Beethoven Residency – Saleem Abboud Ashkar – Praha 3. 10. 2016 (foto Petra Hajská)

Výběr programu obsahoval čtyři chronologicky uspořádané sonáty z různých období Beethovenovy tvorby. Saleem Abboud Ashkar koncert otevřel ranou Sonátou C dur op. 2, č. 3, ve které se pokusil nastínit styl autorova mládí, doby, kdy se snažil vymezit postoj ke svému učiteli Josephu Haydnovi, jemuž jsou všechny tři sonáty op. 2 věnovány. Již od počátku se však Ashkar slyšitelně potýkal s náročnou akustikou gotického sálu s klenutým stropem, čemuž nepomohla ani necitlivá pedalizace, a výsledkem byl nepřehledný zvukový knedlík, místy doplněný nevkusně ostrou basovou linkou. Ashkar navíc působil i nervózním dojmem a dopustil se mnoha technických a tempových prohřešků, k nimž je exponovaná klasicistní hra přirozeně náchylná, ale které bychom nečekali na hudební produkci této úrovně.

Saleem Ashkar Beethoven Residency - Saleem Abboud Ashkar - Praha 3.10.2016 (foto Petra Hajská)
Saleem Ashkar Beethoven Residency – Saleem Abboud Ashkar – Praha 3. 10. 2016 (foto Petra Hajská)

V následující Sonátě d moll op. 31, č. 2, přezdívané Bouře, ukázal Ashkar smysl pro plastický zvukový projev, barvy a koncepci díla. Má velmi originální pojetí známých koncertních klasik a je schopen udržet posluchačovu pozornost po celou dobu recitálu, přičemž respektuje všeobecně uznávanou představu o historicky poučené interpretaci. Z nepochopitelných důvodů (snad nervozita?) se však od této koncepce čas od času nečekaně odkloní a posluchače zaskočí nemístnou a školácky působící chybou, ať už je to minutí klíčové noty, necitlivá dynamika nebo nadměrné používání rubata ve finální větě.

Saleem Ashkar Beethoven Residency - Saleem Abboud Ashkar - Praha 3.10.2016 (foto Petra Hajská)
Saleem Ashkar Beethoven Residency – Saleem Abboud Ashkar – Praha 3. 10. 2016 (foto Petra Hajská)

Po přestávce následovaly dvě sonáty z pozdějšího období. Druhou polovinu recitálu zahájil Ashkar dvouvětou virtuózní Sonátou F dur, op. 54, ve které ukázal publiku odvážnější harmonie, experimenty s formou a inovace pozdní Beethovenovy tvorby a působil v ní ve všech ohledech daleko jistěji než v první polovině koncertu. Lepší práce s akustikou sálu, větší technická preciznost a menší počet stylových chyb – to vše vedlo k uspokojivějšímu dojmu z interpretace. Nakonec zazněla pozdní Sonáta A dur, op. 101, která byla vhodně zvoleným vrcholem programu. Ashkar v ní působil jistě a jeho provedení bylo i přes drobné nedostatky citlivé a promyšlené, což bylo příjemným překvapením vzhledem ke značné interpretační náročnosti skladby a nepříliš přesvědčivé první polovině recitálu. Po bouřlivém potlesku Ashkar přidal sladce provedené Schumannovo Snění.

Saleem Ashkar Beethoven Residency - Saleem Abboud Ashkar - Praha 3.10.2016 (foto Petra Hajská)
Saleem Ashkar Beethoven Residency – Saleem Abboud Ashkar – Praha 3. 10. 2016 (foto Petra Hajská)

Akce Beethoven Residency navenek působí velmi ambiciózním dojmem, avšak není zcela jisté, že zvolený sál disponuje vhodnými akustickými vlastnostmi pro celobeethovenské recitály. I přesto je uvedený koncept recitálových cyklů slibný, navzdory posluchačské náročnosti přilákal pozornost mnoha lidí a budí zvědavost, jak Saleem Ashkar připraví svůj program příště.

Saleem Ashkar Beethoven Residency - Saleem Abboud Ashkar - Praha 3.10.2016 (foto Petra Hajská)
Saleem Ashkar Beethoven Residency – Saleem Abboud Ashkar – Praha 3. 10. 2016 (foto Petra Hajská)

 

Hodnocení autorů recenze: 65%

Saleem Ashkar Beethoven Residency
(1. večer)
Saleem Abboud Ashkar (klavír)
3. října 2016 Anežský klášter Praha

program:
Ludwig van Beethoven:
Sonáta č. 3 C dur, op. 2
Sonáta č. 17 d moll, op. 31 („Bouře“)
Sonáta č. 22 F dur, op. 54
Sonáta č. 28 A dur, op. 101

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Hodnocení

Vaše hodnocení - Saleem Ashkar Beethoven Residency (Praha 3.10.2016)

[yasr_visitor_votes postid="227323" size="small"]

Mohlo by vás zajímat