Bennewitzovo kvarteto v pražském Atriu

Ve čtvrtek 7. prosince vystoupí v Atriu na Žižkově od 19.30 hodin špičkový komorní soubor BENNEWITZOVO KVARTETO. Jeho prestiž dokládají nejen vítězství ve dvou světových soutěžích, v Ósace v roce 2005 a Prémio Paolo Borciani v Itálii v roce 2008, ale i pochvalné hlasy kritiky a jeho letošní zařazení mezi rezidenční soubor Českého spolku pro komorní hudbu při České filharmonii.
Na programu večera zazní kombinace klavírních kvintetů nerozlučných přátel a kolegů M. Weinberga a D. Šostakoviče. Ke spolupráci si kvarteto přizvalo vynikajícího klavíristu Stanislava Gallina, jehož cit pro interpretaci ruské hudby je pro ně velmi inspirující.
Soubor ke koncertům v Atriu na Žižkově dodává: „Nejvíce si ceníme kompletního provedení šesti smyčcových kvartet B. Bartóka. V této úžasné koncertní síni jsme však kromě mnoha kvartetních skladeb uvedli i klavírní kvinteta R. Schumanna, a to společně se Slávkou Vernerovou Pěchočovou, a J. Brahmse ve spolupráci s Miroslavem Sekerou. Tentokrát jsme pro adventní koncert zvolili program také čistě pro klavírní kvinteto a moc se na něj těšíme.“

Bennewitzovo kvarteto:
Jakub Fišer – housle, Štěpán Ježek – housle, Jiří Pinkas – viola, Štěpán Doležal – violoncello

Více ke koncertu a odkaz na nákup vstupenek najdete na webu: www.atriumzizkov.cz

Koncert pořádá Za Trojku ve spolupráci s MČ Praha 3.
Atrium na Žižkově, Čajkovského 12/2a, Praha 3.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky