Bratislava: Beethoven versus Schubert

  1. 1
  2. 2

Po prestávke sa pokračovalo v doznievajúcom dojme zo sólistických vystúpení. V sprievode Slovenskej filharmónie nastúpil Slovenský filharmonický zbor a štyria sólisti – sopranistka Adriana Kohútková, altistka Terézia Kružliaková, tenorista Jozef Gráf a basista Peter Mikuláš. V určitom smere išlo o konfrontáciu medzi Ludwigom van Beethovenom a Franzom Schubertom a ich duchovných diel, resp. omší. Obe, Beethovenova Omša C dur, op. 86 a Schubertova Omša č. 5 As dur, kedysi dávno zastali dôležité miesto aj v našich sviatostiach sv. Cecílie odohrávajúcich sa v Dóme sv. Martina.

Historici nie sú presvedčení o tom, či bola Schubertova omša vykonaná ešte za jeho života. Od zvyšných piatich sa odlišuje hlavne postojom hudby k slovu. Latinský text v nej prechádza veľkými zmenami, keď Schubert niečo skrátil, alebo rovno vynechal, a táto obroda mala priniesť vyváženie medzi melódiou sólových hlasov a harmonickým sprievodom orchestra a zboru. Túto uhrančivosť poháňala skladateľova vynaliezavá harmónia už v choráli Gloria, ktorému predchádzala zádumčivá Kyrie Andante con moto. Silné nástupy zboru prezentovali jej majestátnosť a temperament v neskoro romantickom orchestrálnom sprievode. Niet divu, že ju Franz Schubert považoval za svoju najvydarenejšiu a najobľúbenejšiu omšu. V spomínanej časti Gloria si štyria sólisti prerozdelili party sprevádzané dychmi, neskôr zúžené na sláčiky. Zaujalo najmä spojenie medzi Jozefom Gráfom a Petrom Mikulášom.

Len prednedávnom sa obaja stretli pri tomto diele na veľkonočnom koncerte v Žiline v spolupráci so Štátnym komorným orchestrom Žilina a Slovenským filharmonickým zborom. Ten v bratislavskej Redute podal vynikajúci výkon, ktorému velila dynamika a dobrá zrozumiteľnosť textu. Neuveriteľnú temperamentnosť tohto duchovného diela možno dedikovať solídnym výkonom všetkých sólistov vrcholiac v častiach Benedictus a Agnus Dei a v rozmihotanom zvukovom obraze Schubertovej zbožnosti.

Hodnotenie autora recenzie: 80%


Beethoven, Schubert
Dirigent: James Judd
Adriana Kohútková (soprán)
Terézia Kružliaková (alt)
Jozef Gráf (tenor)
Peter Mikuláš (bas)
Juraj Čižmarovič (husle)
Adam Mital (violončelo)
Jakub Čižmarovič (klavír)
Zbormajster: Jozef Chabroň
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
12. a 13. apríla 2018 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie Bratislava
(napísané z koncertu 12.4.2018)

program:
Ludwig van Beethoven: Trojkoncert pre husle, violončelo a orchester C dur, op. 56
=prestávka=
Franz Schubert: Omša č. 5 As dur, D 678

www.filharmonia.sk

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Hodnocení

Vaše hodnocení - Beethoven Schubert (Bratislava 12./13.4.2018)

[yasr_visitor_votes postid="292617" size="small"]

Mohlo by vás zajímat