Bratislava: festival soudobé hudby Melos-Étos si zachovává prestiž

  1. 1
  2. 2

Od začiatku pracovného týždňa sa väčšina koncertov odohráva v Moyzesovej sieni. Viedenský secesný štýl sály a súčasná hudba nejdú vždy dokopy, ale zvukovo je veľmi príjemná. Prvým čisto atonálnym koncertom festivalu bol recitál Ensemble TIMF. Kórejskí hudobníci sa pod vedením Chungkiho Mina združili v roku 2002 a v súčasnosti má ansámbl za sebou aj Ensemble TIMF Academy, ktorá sa zamierava na intepretáciu súčasnej hudby. V ich podaní sme si vypočuli šesť skladieb prevažne kórejských autorov.

Ensemble TIMF (zdroj webové stránky Melos-Étos/ilustrační foto)
Ensemble TIMF (zdroj webové stránky Melos-Étos/ilustrační foto)

Dielo Resonance skladateľa Ji-Hyanga Kima technicky pripomína Bolero: tradičný nástroj gayageum hrá jediný tón, ku ktorému sa postupne pridávajú ostatné nástroje. Ako prvok rezonancie autor použil aj kroky, vzdychy či potlesk. Underwater Snow skomponoval Sumio Kobayashi na prelome minulého a tohto roka. Na dôkladné porozumenie dvoch úvodných diel musel poslucháč vynaložiť veľkú sústredenosť; o harmónii a rytme nemôžeme hovoriť, išlo skôr o priamočiaru expresivitu. Jediné reprízované dielo bolo Principium Mariána Lejavu. Príjemná súhra slovenského diela v podaní kórejského súboru pôsobila oproti iným skladbám večera melodickejšie, no stále v intenciách priamočiarosti. Incantare autorky Diany Soh je zvláštna skladba o ľudskom hlase, no interpretovaná inštrumentálne. Komunikácia medzi jednotlivými partami je veľmi zreteľná. Dialógom pre dvoch hráčov je aj Der Mensch, der selbst anschauen kann od Mu-Seoha Kima. Ten svoje dielo prirovnal ku kontrastu spoluhlásky so samohláskou. Poslednou skladbou bola Sorimuni (sori – zvuk, muni – symbol), ktorá definitívne ozrejmila návštevníkov, akým smerom sa súčasná japonská hudba uberá – je nielen geograficky exotická, ale aj nemelodickou stránkou s pravidelnejším rytmom, ako sme zvyknutí v európskej tvorbe.

Veľmi dobré ohlasy mal utorkový koncert, opäť v Moyzesovej sieni, v podaní Melos Etos Ensemble a členov Slovenského filharmonického zboru. Prvá slovenská premiéra, Ľúbostná pieseň Jörga Widmanna, pochádza z projektu freiburského ensemble recherche, liebeslieder – love songs (vyšlo vo vydavateľstve Wergo v roku 2014). Téma lásky v jeho ponímaní je hocijaká, len nie pokojná a romantická. Nástroje sa presadzujú veľkou dynamickou škálou, navzájom si akoby kradnú party. Widmann si zrejme pod láskou v sarkastickom zmysle predstavuje agresívny a násilnický akt moci na človekom. Láska je slovo mnohých významov, a taká je aj skladateľova pieseň. Aj sám pred uvedením priznal, že „je len na poslucháčovi, ako tento 10-minútový krimipríbeh rozlúšti…“

Melos Ethos Ensemble, Zsolt Nagy (dirigent) (foto FB Melos-Étos)
Melos Ethos Ensemble, Zsolt Nagy (dirigent) (foto FB Melos-Étos)

Druhým dielom bolo Da capo pre sólo cimbal a ansámbel Petra Eötvösa za jeho osobnej účasti. Dielo je príznačné mozartovskými témami, ktoré autor prekomponoval a vo forme augmentácií, variácií a iných formačných prostriedkov vsunul do partov najmä sólového nástroja. Cimbal je nástroj, ktorý sa s Mozartom tradične nespája, a to bol zámer autora: postmoderne citovať velikána klasicizmu. Aj v tomto prípade išlo o slovenskú premiéru.

Koncert uzavrela rozsiahla zhudobnená báseň Cesta od Charlesa Baudelaira. Monodrámu rakúskeho skladateľa Johannesa Mariu Stauda recitoval vynikajúci Cédric Thiollet vo francúzštine. Toto dielo by sme pokojne mohli počúvať aj počas pásma poézie kdesi na Vltave alebo Devíne. Hudba sa plne prispôsobuje textu, autor zvýraznil temný podtón báseň a vyzdvihol pointu neustáleho putovania životom (cez pravidelný, až pochodový rytmus perkusií).

Festival Melos-Étos potrvá do piatka 13. novembra. Môžeme skonštatovať, že už teraz si opäť zachoval prestíž v kontexte festivalov súčasnej hudby.

Melos-Étos 2015

Serge de Laubier & Electronic Joystick Orchestra
Electronic Joystick Orchestra
Serge de Laubier
7. novembera 2015 Hlavné námestie Bratislava

program:
Interaktívny VJ-ing: Monument (E)mouvant
Serge de Laubier: J. S. Bach: Variation Goldberg N°1 (slovenská premiéra)
Marián Zavarský: Surface (premiéra)
Serge de Laubier: Bratislava 360 I (premiéra)
Ján Boleslav Kladivo: Music of the Spheres
Serge de Laubier: Bratislava 360 II (premiéra)
Matúš Wiedermann: H(e)aven Sound Scape II
Serge de Laubier: Bratislava 360 III (premiéra)
Martin Burlas: Infúzia
Serge de Laubier: Bratislava 360 IV (premiéra)
Alžbeta Malovcová: Eternal Flow of Entropy (premiéra)
Serge de Laubier: Bratislava 360 V (premiéra)
Interaktívny VJ-ing: Monument (E)mouvant
***

Mucha Quartet
– Juraj Tomka (1. husle)
– Andrej Baran (2. husle)
– Veronika Prokešová (viola)
– Pavol Mucha (violončelo)
8. novembra 2015 Malá sála Slovenskej filharmónie Bratislava

program:
Juraj Jartim: Sláčikové kvarteto č. 1 „Z petržalských Dvorov, Lúk a Hájov“ op. 29 (premiéra)
Peter Machajdík: Moria a púšte objednávka festivalu (premiéra)
Michael Gordon: Clouded Yellow (slovenská premiéra)
Thomas Adès: Four Quarters (slovenská premiéra)
***

Ensemble TIMF
Dirigent: Chungki Min
9. novembra 2015 Moyzesova sieň Bratislava

program:
Marián Lejava: PRINCIPIUM (op. 16 č. 1) pre violu a šesť nástrojov
Ji-Hyang Kim: Resonance (slovenská premiéra)
Sumio Kobayashi: Underwater Snow (slovenská premiéra)
= prestavka =
Diana Soh: Incantare (slovenská premiéra)
Mu-Seoh Kim: Der Mensch, der selbst anschauen kann (slovenská premiéra)
Junghae Lee: Sorimuni (slovenská premiéra)
***

Melos Ethos Ensemble
Dirigent:Zsolt Nagy
Zbormajster: Jozef Chabroň
Recitátor: Cédric Thiollet
Enikő Ginzery (cimbal)
Melos Ethos Ensemble
Členovia Slovenského filharmonického zboru
10. novembra 2015 Moyzesova sieň Bratislava

program:
Jörg Widmann: Liebeslied pre 8 nástrojov (slovenská premiéra)
Peter Eötvös: Da capo pre sólo cimbal a ansámbel (slovenská premiéra)
Johannes Maria Staud: Le Voyage, monodráma pre herca, šesť hlasov, štyri nástroje a elektroniku (slovenská premiéra)

www.hc.sk

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat