Na brněnském festivalu zněla i vokální polyfonie

V Červeném kostele, přesněji v českobratrském evangelickém chrámu Jana Amose Komenského, zněla večer 11. října vokální polyfonie. Večer s názvem Musica Invictissima byl na počest a in memoriam skladatele jménem Jacobus Vaet, kapelníka císaře Maxmiliána II. Tento renesanční skladatel, který se narodil roku 1529 a který se už ve čtyřiadvaceti letech stal panovníkovým kapelníkem, zemřel údajně v pouhých osmatřiceti letech za nevyjasněných okolností právě v Brně, když tu pobýval spolu s císařským dvorem.
Českobratrský evangelický chrám J. A. Komenského Brno (zdroj Moravský podzim / foto Jiří Jelínek)

Polyfonní nářky byly tehdy osvědčenou formou k uctění památky zesnulého. Literáti psali lamentace většinou v latině a hudebníci skládali skladby pro polyfonní zpěv a cappella. Slova byla psána také na mešní texty jako Gloria, Sanctus či Agnus Dei. Jednotlivé skladby měly různou sazbu hlasovou, od čtyřhlasé až po osmi či dokonce devítihlasou.

K interpretaci těchto pro nás dnes již neobvyklých skladeb se spojily dva soubory, Cappella Mariana, přesněji její vokální část, v obsazení Barbora Kabátková, soprán, Tomáš Lajtkep, tenor, Jaromír Nosek, bas, a umělecký vedoucí a sbormistr Vojtěch Semerád, tenor. Specializují se na středověký vícehlas, renesanční polyfonii a rané baroko. Aby byl naplněn požadavek osmi a devítihlasu, spojili se se souborem Cinquecento Renaissance Vokal. Šest zpěváků z pěti evropských zemí, jak velí císařská tradice, interpretuje tvorbu císařských hudebníků šestnáctého století. Díky jejich interpretaci tedy znovu zní i hudba skladatelů rudolfínské doby.

Nejstarším skladatelem, který zazněl na brněnském koncertě, byl Heinrich Isaac, jenž zhudebnil lamentatio jako čtyřhlasé moteto. Není bez zajímavosti, že se jeho mše a moteta objevují v rukopisných sbornících kostela sv. Jakuba v Brně. Císař Maxmilián II. byl nábožensky tolerantní, a proto ve svém hudebním souboru zaměstnával nejlepší hudebníky Evropy, zejména vlámské. Proto mohl zde sloužit i Jacobus Vaet.

Koncert nabídl posluchači skladby různého pěveckého obsazení, od čtyřhlasé, přes pěti, šesti, osmi až k devítihlasé skladbě. Autorem byl především zmíněný Jacobus Vaet, zaznělo jeho sedm skladeb, z nichž udržely posluchače v plné pozornosti bez dechu především Videns Dominus, Missa quodlibetica, Continuo lacrimas či Filiae Jerusalem, stejně jako Missa Ego flos campi s částí Agnus Dei.

Program uzavřela díla Vaetova žáka Jacoba Regnarta (1540-1599). Žalozpěv nad Vaetovou smrtí je dojemný a cituplný. Skladba Defunctum charites Vaetem byla napsána pro sedm hlasů, což je mistrovský úkon, na interpretaci se však podíleli všichni účinkující. Jako přídavek zaznělo Justorum animae in manu Dei sunt téhož autora, jako milá a stylová tečka.

Vystavění programu mělo logiku a postupně vtahovalo posluchače do tématu. Zahájení skladbou Pietra Maessense Per signum crucis pro devět hlasů začalo jedním zpěvákem před oltářem, ke kterému se pomalu zezadu přidávali další, až naplnili plný počet. Jediný soprán mezi osmi mužskými hlasy zněl líbezně čistě a jásavě, přesto nevyčníval a působil ústrojně. Spojení obou souborů bylo obdivuhodně čisté a jejich společná nasazení, ukončení frází i udržení dynamiky i intonace byla vynikající. Po umělecké stránce to byl skvělý večer, který otevřel vrátka poznání hudebního světa do koutů, které dnešní posluchač téměř nezná. Vyrovnanost, klid, pohoda, uvolnění a odevzdání se času byly balzámem na duši a přinesly poznání, že není kam spěchat, hudba je nadčasová a její poslání je věčné.

Škoda, že návštěvnost koncertu nebyla příliš vysoká. Prostředí kostela i jeho akustika jsou výjimečné, snad jen různobarevné nasvícení nebylo v tak výrazné podobě nutné – působilo poněkud nesourodě s dramaturgií koncertu.

Hodnocení autorky recenze: 95%

 

Moravský podzim 2017
Cappella Mariana
–Barbora Kabátková (soprán)
–Tomáš Lajtkep (tenor)
–Jaromír Nosek (bas)
–Vojtěch Semerád (umělecký vedoucí a tenor)
Cinquecento Renaissance Vokal
–Terry Wey (kontratenor)
–Achim Schulz (tenor)
–Tore Tom Denys (tenor)
–Tim Scott Whiteley (baryton)

–Ulfried Staber (bas)
11. října 2017 Červený kostel, českobratrský evangelický chrám J. A. Komenského Brno

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Hodnocení

Vaše hodnocení - Musica Invictissima -Cappella Mariana & Cinquecento Renaissance Vokal (Moravský podzim 11.10. 2017)

[yasr_visitor_votes postid="271321" size="small"]

Mohlo by vás zajímat