Buffo bas se srdcem v hlase. Bohuslav Maršík slaví osmdesátiny

  1. 1
  2. 2
V neděli 11. června slaví své osmdesátiny významný český operní pěvec, dlouholetý sólista Opery Národního divadla, jehož pěvecký projev někdejší dramaturgyně Divadla F. X. Šaldy, divadelní teoretička a kritička Radmila Hrdinová, která jeho uměleckou kariéru pečlivě sleduje od úplného začátku, výstižně charakterizovala jako buffo bas se srdcem v hlase.
Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta – Bohuslav Maršík (Kecal) – ND Praha 1982 (zdroj archiv ND Praha / foto Oldřich Pernica)

Tímto pěvcem, který se vždy prosadil na jevišti i jako skvělý herec rolí nejrůznějšího charakteru, je Bohuslav Maršík. Maršíkova cesta k opeře nebyla zdaleka jednoduchá, Nejdříve absolvoval výcvikové středisko Ministerstva spojů a nějakou dobu se živil jako poštovní úředník. Ke zpěvu se dostal na vojně a poté se rozhodl věnovat se mu profesionálně a šel studovat na konzervatoř. Byl žákem profesorů Jaroslava Horáčka, Teodora Šrubaře a Jana Berlíka.

U posledně jmenovaného si dovolím malou odbočku. 24. května totiž uplynulo sto dvacet pět let od narození tohoto tenoristy, který v době takzvané první republiky patřil k čelným sólistickým osobnostem Národního divadla (zemřel 27. prosince 1972) a zpíval i na zahraničních operních scénách, například v Hamburku. Byl jedním z nejvýraznějších představitelů Jeníka v Prodané nevěstě v uvedeném období. Kvůli nemoci musel relativně brzy, v roce 1939, zanechat aktivní umělecké činnosti. Věnoval se poté velmi úspěšně aktivitám pedagogickým, nejprve soukromě, v padesátých letech jako profesor Pražské konzervatoře. Mezi jeho žáky najdeme mnohé sólisty zvučných jmen.

U Bohuslava Maršéíka měl velký vliv na umělecký růst jeho profesor herectví, sólista a režisér Národního divadla Hanuš Thein. Díky svému přirozenému hereckému talentu, temperamentu, pracovitostí a kvalitnímu hereckému školení se posléze Bohuslav Maršík stal vynikajícím nástupcem svého učitele v řadě basových rolí, díky kterým se zařadil stejně jako Hanuš Thein do galerie jejich výtečných interpretů a posléze šel v jeho šlépějích řadu let rovněž jako profesor herectví na konzervatoři.

Na osmadvacetiletého Bohuslava Maršíka se usmálo štěstí, když v roce 1965 dostal angažmá v libereckém Divadle F. X. Šaldy. Šéfem liberecké opery byl tehdy Rudolf Vašata, znamenitý operní dirigent, ale také výtečný dramaturg a pedagog, pod jehož vedením v šedesátých letech liberecká opera získala pověst mimořádně progresivního souboru, v němž v daných podmínkách vznikla řada inscenací, jež vzbudily celostátní pozornost, a působil zde mimořádně kvalitní sólistický kolektiv. Na Maršíkův herecký vývoj měli nesporně vliv i tehdejší velmi kvalitní kmenoví režiséři souboru, Rudolf Málek a Oldřich Mrňák.

Za osm sezon svého působení v Liberci vytvořil Bohuslav Maršík kolem sedmdesátky rolí nejrůznějšího typu a charakteru, v nichž mohl uplatnit svůj dobře posazený, intonačně jistý, měkký basbaryton stejně jako své herecké umění.

Záhy se prosadil především jako skvělý interpret komických rolí jak v českých operách, tak v dílech světových klasiků. Je nutné zdůraznit, že Maršíkova komika nikdy nebyla hrubozrnná. Maršík se vždy snažil najít na postavách, které zpíval a hrál, něco, co je „zlidšťovalo“, nějaký sympatický rys a platilo to koneckonců i o jeho postavách vážných, ne vždy kladných hrdinů.

Z rolí v českých operách, s nimiž Bohuslav Maršík slavil velký úspěch už v Liberci, připomeňme alespoň Kecala v Prodané nevěstě, žalářníka Beneše v Daliborovi, Bonifáce v Tajemství, Vodníka v Dvořákově Rusalce a purkrabího Filipa v Jakobínu. Z jeho dalších libereckých rolí jmenujme doktora Bartola v Rossiniho Lazebníkovi sevillském, Osmina v Mozartově Únosu ze serailu, Sira Johna Falstaffa v Nicolaiových Veselých paničkách windsorských.

Bohuslav Martinů: Řecké pašije – Jaroslav Slováček (Panajotis), Bohuslav Maršík (Grigoris) – Divadlo F. X. Šaldy 1973 (zdroj vis.idu.cz / foto © Vladimír Svoboda)

Jeho poslední rolí, kterou nastudoval v Liberci před svým odchodem do Národního divadla, byl roztomilý náfuka van Bett v Lortzingově Caru a tesaři. Titulní hrdina Donizettiho Dona Pasquala v Liberci vytvořil už pohostinsky jako sólista Opery Národního divadla.

Bohuslavu Maršíkovi byl pro jeho propojení pěvecké a herecké stránky role blízký svět operety. V Liberci v tomto žánru vytvořil řadu skvělých postav, jako byli například ředitel věznice Frank ve Straussově Netopýru, strýček Čang v Lehárově Zemi úsměvů, Jupiter v Offenbachově Orfeovi v podsvětí či Major v Hervého Mam’zelle Nitouche. V televizní inscenaci Lehárova Paganiniho jsme jej mohli vidět jako impresária Bartucciho a v nedávné době se v postavách Franka v Netopýrovi a Čanga v Zemi úsměvů blýskl v inscenacích karlínského divadla.

Sluší se zmínit rovněž o Maršíkově účinkování v baletu, když jej a tenoristu Jiřího Ceé obsadila choreografka Milena Moravcová do baletu Miloše Vacka Saloon U Šťastné sedmy, kde oba zpěváci vytvořili perfektní groteskní figury. A dále musíme rovněž připomenout jeho spolupráci s libereckou Ypsilonkou, když si jej hned v jeho první liberecké sezoně obsadil Jan Schmid do své inscenace Carmen nejen podle Bizeta a skvěle tam využil Maršíkových všestranných schopností.

Není divu, že o úspěšného basbarytonistu se začalo zajímat Národní divadlo. A už během jeho poslední liberecké sezony si jej dirigent Jan Hus Tichý a režisér Přemysl Kočí obsadili do role Oleňe v Suchoňově Krútňavě, která měla premiéru v lednu 1973 a poté následovala role Bonifáce v Tajemství, kterou mu dokonce ještě jako hostu svěřili dirigent Bohumil Gregor a režisér Přemysl Kočí v premiérovém představení jejich nového nastudování této opery 5. května 1973.

Nejednalo se ale o první vystoupení Bohuslava Maršíka na Národním divadle. Už jako student zde účinkoval v několika představeních v činoherní postavě Fredegara v Krejčově inscenaci Tylovy Drahomíry a opernímu publiku se poprvé pohostinsky představil v říjnu 1971 v jedné ze svých parádních rolí, v doktoru Bartolovi v Rossiniho Lazebníkovi sevillském.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]
  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat