Česká opera a balet v době první republiky

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Na počátku století se změnilo mnohé. Už nestačilo jako dříve mnohdy převážně vlastenecké nadšení. Divadlo muselo obstát v nelehké soutěži, v níž se plně začaly prosazovat nové směry. Staročechy řízené Družstvo Národního divadla vyměnila v úloze provozovatele Mladočechy ovládaná Společnost Národního divadla. Spolu s ředitelem Gustavem Schmoranzem přišli do divadla noví lidé, do činohry nejdříve tajemník a posléze režisér a šéf činohry Jaroslav Kvapil a do opery dirigent a hudební skladatel Karel Kovařovic.

Neměl to vůbec lehké. Hned po nástupu musel čelit prudkému odporu z nejrůznějších stran. Vše vyvrcholilo stávkou členů orchestru, části sboru a technického personálu. Boj to byl nelítostný, ale Kovařovic v něm obstál. A nakonec se vše v dobré obrátilo. Karel Kovařovic přivedl doslova ze všech koutů Evropy zdatné orchestrální hráče a hudebníci, kteří odešli, založili konečně Českou filharmonii jako samostatnou instituci.

Výběr Karla Kovařovice do vedoucí funkce v operním souboru se ukázal jako velmi zdařilý počin. V jeho osobnosti získal soubor moderně uvažujícího a cítícího koncepčního umělce, který věnoval maximum péče jak dramaturgii, tak složení souboru a péči o vytříbenou interpretaci. Jaromír Paclt jej ve svém článku ve sborníku Národní divadlo a jeho předchůdci charakterizuje jako prvního českého divadelního dirigenta-režiséra, který chápal hudbu a zpěv v jednotě s hereckým vyjádřením. Z jeho komplexního přístupu k inscenovanému dílu čerpala nová generace moderních operních režisérů.

V centru jeho pozornosti byla samozřejmě česká opera, zejména díla Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka, ale také opery Zdenka Fibicha, Josefa Bohuslava Foerstera a dalších. Příležitost dostal i mladý Otakar Ostrčil. Po dvanácti letech odmítání byla v jeho orchestrální úpravě a pod jeho taktovkou poprvé úspěšně na scéně Národního divadla uvedena Janáčkova Její pastorkyňa. Její velký úspěch odstartoval cestu této opery a posléze celého Janáčkova operního odkazu ke světové slávě.

Leoš Janáček: Její pastorkyňa – Blažena Aschenbrennerová (Jenůfa) – ND Praha 1916 (zdroj archiv ND Praha)

Velkou pozornost věnoval operám ruských autorů. Měl v úmyslu uvést celé operní dílo Richarda Wagnera. Pozoruhodné byly jeho inscenace Tristana a Isoldy či Parsifala. Z Prstenu Nibelungova stačil uvést pouze Zlato Rýna a Valkýru, v uvedení dalších dvou děl mu zabránily válečné události. Byl velkým propagátorem a výtečným interpretem Straussových oper Elektra, Růžový kavalír a Ohně zmar. V jeho překladu byla ve dvacátých letech poprvé na českém operním jevišti uvedena Salome.

Jako režisér se prosadil Robert Polák. I on byl jako jeho předchůdci operním sólistou, ale díky svému studiu na Akademii výtvarného umění, citu pro jevištní dění a práci s hercem postavil oproti svým předchůdcům laťku nároků na operního režiséra značně výše a připravil tím v duchu Kovařovicova přístupu ke studiu opery cestu svým následovníkům.

Velkou péči věnoval Karel Kovařovic sólistickému souboru. Angažoval řadu mladých sólistů, kteří beze zbytku naplnili předpoklady, jež si od nich sliboval. Za všechny jmenujme alespoň Gabrielu Horvátovou a Viléma Zítka.

Ve světě v té době jasně zazářily dvě české, dnešní terminologií bychom řekli superstars. Škoda, že Ema Destinnová a Karel Burian spolu nikdy nevystoupili na Národním divadle v jednom představení. Zdeněk Nejedlý to s emocionalitou sobě vlastní komentoval slovy: „Za sto let se nevrátí možnost ukázat českou operu pěvecky na této výši, v tomto geniálním podání.“

Sluší se připomenout, že jako vždy v historických okamžicích dějin novodobého českého národa sehrála svou roli i budova Národního divadla. Kolem budovy divadla se shromažďovaly zástupy lidí, ze schodiště divadla a z lodžie k nim promlouvali řečníci. Večer se už nestačila provést změna představení, a tak se odehrála podle plánu Carmen. Karel Engelmüler v článku První den svobody v Národním divadle napsal: „Za povznášející nálady celého hlediště před představením sehrána byla orchestrem národní hymna ‘Kde domov můj?’, která zpívána byla i členy celého souboru na jevišti, a po prvním dějství, hned jakmile došla, byla přečtena z jeviště první proklamace Národního výboru jako národní vlády.“ Z místodržitelské lože promluvil k publiku básník Josef Svatopluk Machar.

Další den se konalo představení Prodané nevěsty, před nímž přednesla Leopolda Dostalová báseň Jana Nerudy Jen dál!.

Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta – cedule k představení v Národním divadle 19. 10. 1918 (zdroj divadelni-noviny.cz)

Dalších sedm dní tvořily repertoár divadla (někdy i dvakrát denně) pouze tituly české tvorby. 1. listopadu večer se konalo slavnostní představení Libuše v titulní rolí s Emou Destinnovou. Činohernímu repertoáru dominovalo několik představení Jiráskova Jana Roháče v titulní roli s Eduardem Vojanem. Jiráskovo historické drama se pouhých několik dní před 28. říjnem mohlo po zákazu vrátit na prkna naší první scény. Tečku za českým týdnem tvořilo ve slavnostním týdnu symbolicky 5. listopadu představení Čajkovského Evžena Oněgina.

Zatímco operní soubor Národního divadla vstupoval do nové doby s nelíčeným optimismem a nejlepšími předpoklady pro další úspěchy ve svobodném státě, osud druhého pražského zpěvoherního souboru se začal definitivně naplňovat. I když velkolepé představy ředitele Šuberta o tom, jak vinohradská opera bude konkurovat Národnímu, se od počátku ukázaly jako mylné, přece jenom zejména po příchodu Otakara Ostrčila do funkce šéfdirigenta svitla naděje na nalezení vlastního pozitivního obsahu a úspěšné činnosti tělesa, ovšem vnitřní rozpory se začaly stupňovat. Nepochybně k tomu přispěla i atmosféra válečné doby. Více jsme se existenci a smutnému konci druhého pražského operního souboru věnovali v listopadu minulého roku u příležitosti sto desátého výročí otevření Divadla na Vinohradech (článek najdete zde).

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Mohlo by vás zajímat


Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na