Choreografie a genderová nerovnost? Jedno z témat Týdne s tancem

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Tradiční a pravidelnou součástí všech baletních představení jsou dramaturgické úvody. V aktuální sezoně jsou pořádány k inscenacím Chaplin, Dva světy / Jeden svět, Sen noci svatojánské a Popelka. Jedná se o cca 15 – 20 minutová setkání šéfky baletu Lenky Dřímalové s diváky ve foyer divadel. Kromě úzkého kontaktu s diváky je motivací přiblížit jim inscenace ještě předtím, než je uvidí. Na úvodech bývá vysvětleno pozadí vzniku inscenací, zahrnují setkání s tanečníky či inscenátory. „V rámci těchto setkání se diváci dozvědí spoustu zajímavosti souvisejících s dějem představení a jeho vznikem. Velmi atraktivní je, že se tak často děje formou dialogu šéfky baletu s některým z našich tanečníků. Rádi vyprávíme, co se nám v průběhu představení může přihodit, z čeho máme strach, nebo naopak, co si na jevišti užíváme,“ doplňuje dál Pavlína Macháčová.

A jaké jsou ohlasy publika? „Ostravští diváci dobře reagují – obzvláště u moderního repertoáru, kdy jim toto přiblížení mnohdy pomáhá více porozumět choreografii i seznámit se blíže s tanečníky. Přestože někteří tanečníci na besedách hovoří anglicky, nemáme problém, že bychom si s diváky nerozuměli, naopak. Někteří anglicky mluvící italští tanečníci mají i své fankluby – Stefano Pietragalla, Giordano Bozza…“

Další akcí baletu bývají příležitostné otevřené zkoušky k jednotlivým představením, které zahrnují návštěvy diváků přímo na baletním sále a svou formou se podobají workshopu. Návštěvníci mají možnost vidět tanečníky v jejich přirozeném pracovním prostředí. Jsou jim představovány části choreografií s komentářem, mohou si vyzkoušet rekvizity, „naučit se“ kousek choreografie, klást otázky tanečníkům nebo se s nimi vyfotit. Dovídají se o průběhu zkoušení a příprav inscenace.

Před premiérou pak mají přístup na část jedné z jevištních zkoušek – a tedy možnost vidět choreografy při práci s tanečníky ve fázi zrodu inscenace. Akce doprovází výkladem šéfka baletu. „Před každou z baletních premiér pořádá balet také předpremiérové besedy v Knihcentru. Zde je snahou zvát „atraktivní“ hosty, kteří nějakým způsobem souvisejí s představením – a k tématu vnesou svůj pohled a nadhled. Toto všechno jsou akce, které pořádá přímo balet,“ pokračuje Pavlína, „Divadlo dále pořádá v rámci noci divadel Dny otevřených dveří, na kterých balet samozřejmě také participuje. Ateliér NDM pořádá pravidelné Letní divadelní školy, určené pedagogickým pracovníkům a dalším zájemcům. I zde bývá balet zastoupen workshopem a povídáním o některém z představení na repertoáru.“

Tanec je živé umění, a tak je jen správné, že se baletní soubory snaží být divákům blíž. Postupně se podíváme na zoubek dalším scénám a doprovodným programům, které nabízejí.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat