Chystá se vzkříšení Pražského zjevení dionýského, velkolepé podívané z habsburského dvora

Přípravou rekonstrukce barokního divadelního představení Pražské zjevení dionýské, které se v Praze uskutečnilo přesně před čtyřmi stovkami let, se bude zabývat víkendová mezinárodní konference. Sejdou se na ní umělci mnoha oborů i vědci zabývající se historickým divadlem, tancem a hudbou. Na letošní červenec se pak připravuje inscenace rekonstruovaného představení, které uspořádaly české stavy pro císaře Matyáše na Pražském hradě 5. února 1617. Je považováno za jedno z prvních baletních představení v českých zemích.

Pražský hrad – 1607 (zdroj cs.wikipedia.org/nakladatel Vilímek Praha – J. Kosina; Jiljí Sadeler)

Pražské zjevení dionýské (Phasma Dionysiacum Pragense) bylo podle odborníků první hudebně taneční představení italského typu v oblasti na sever od Alp. Je považováno za jedno z nejvelkolepějších hudebně tanečních představení na habsburském dvoře v Praze. V neděli 5. února v roce 1617 zahajovalo třídenní slavnosti na konci masopustu.

Podle pramenů se jednalo o dramatické pásmo různých scén s postavami antických bohů, héroů, umělců a alegorických figur v kombinaci zpěvu, hudby a tance – taková představení se pořádala od šestnáctého století ve Florencii nebo Mantově. Libreto napsal Ital Giovanni Vincenzo d’Arco, který v inscenaci také účinkoval. Autoři hudby, zpěváci a muzikanti jsou dnes neznámí, ale s největší pravděpodobností i oni pocházeli z Itálie.

Podle České divadelní encyklopedie byl původcem celé nákladné produkce místodržící Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka, který chtěl složit poctu habsburské dynastii – na premiéře ji ztělesňoval císař Matyáš a jeho manželka Anna, dcera Ferdinanda Tyrolského. Představení se odehrálo ve Vladislavském sále ve Starém královském paláci.

Inscenace obsahovala veškeré barokní rekvizity, kulisy, kostýmy i tehdy nejmodernější jevištní techniku včetně spouštěcího stroje “deux ex machina”, podobně tomu bylo s hudebními i tanečními prvky.

Přesně na výroční den uvedení hry, tedy na neděli 5. února, se pro účastníky konference připravuje exkurze do této části Pražského hradu. V sobotu se v prostorách HAMU na Malostranském náměstí bude debatovat o významu představení. Badatelé z oblasti historické, literárně-jazykové, hudební, divadelní, výtvarné a taneční budou zkoumat a konfrontovat různé aspekty vzniku i realizace této slavnosti.

Zaměří se na historický kontext události v předvečer třicetileté války, návaznost na italskou tradici hudebně tanečních představení, evropskou divadelní a taneční scénu té doby, výklad dochovaných rytin či literární analýzu libreta. Konference se zúčastní i dirigent Marek Štryncl či italský režisér Lorenzo Charoy, kteří 4. července uvedou rekonstrukci inscenace v Praze a 13. července ve Valticích, kde je jedno z dochovaných barokních divadel.

Mohlo by vás zajímat


Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na