Così fan tutte v Bratislavě. A pod čarou k situaci v SND

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Nemôžem si odpustiť poznámku k bulletinu. O nepresnosti vo faktografii som už písal, nie je to však všetko. Chýbal presný preklad libreta (aj obsah opery zamlčuje vojenskú konotáciu), chýbali profily prinajmenšom hosťujúcich sólistov (mohli tvoriť aj súčasť vsuvky s denným obsadením), jeden z článkov má gramaticky sporný názov (Náhlenie sa…) a tvrdenie v inom texte, že Otto Schenk poňal svojho času dielo „bezmyšlienkovito“, znie z pera študentky muzikológie a jej pedagóga trocha bohorovne. Napokon, ak mapujeme inscenačné tvary a výklady, tak ich vývoj ani zďaleka neskončil rokom 1986. Michael Haneke je jedným z príkladov.

Nestáva sa často, že výsledky dvoch premiér sú natoľko odlišné. Je to však rukolapný dôkaz, že opera stojí a padá na spevákoch. Ak táto zložka nefunguje, zlomí väzy aj premyslenejšej a vypointovanejšej réžii, než priniesli bratislavské Così fan tutte. Nech si teda režiséri myslia, čo chcú, nie sú pánmi operných domov. Aj to je čerstvé posolstvo z Opery Slovenského národného divadla.
***

Pod čiarou k situácii v Opere SND
Friedrich Haider koncom sezóny odstupuje z postu hudobného riaditeľa opery. To je nový, holý fakt. Ako dobré mravy kážu, na tlačovej besede v polhodinovom monológu ponúkol stručný odpočet svojej tri a polročnej éry a zoširoka zdôvodnil motívy pre verejnosť prekvapujúceho rozhodnutia. Za hlavné označil krátenie finančného rozpočtu zo strany Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a neochotu šéfa rezortu prijať ho. Otvoril viacero tém, ktoré – pokiaľ by vedenie inštitúcie malo záujem (ten nespochybniteľne chýbal na akomkoľvek stupni vedenia) – mohli byť predmetom širšej odbornej diskusie.

Z úst Friedricha Haidera zaznela krutá a priama obžaloba kultúrnopolitických pomerov na Slovensku, predovšetkým adresovaná zriaďovateľovi inštitúcie. Každá minca má dve strany. Tento raz sa zdalo, že pán Haider, ako po slovensky nehovoriaci operný funkcionár, nedostával pravdivé informácie o nastavení systému a kompetenciách v slovenskej kultúre. Odvolávajúc sa na podporu generálneho riaditeľa Mariána Chudovského a riaditeľa opery Slavomíra Jakubka, spravil im (predovšetkým prvému z nich) – asi tiež nechtiac – vyslovene medvediu službu. Vyjednávanie o rozpočte je výlučne právomocou generálneho riaditeľa, ktorý je jediným oficiálnym partnerom ministra kultúry. Argument, že Marek Maďarič nenavštevuje premiéry, je zástupný. Ministerstvo kultúry nepochybne má dostatok informácií o situácii v Opere SND, ale aj v Slovenskej filharmónii, ktorá údajne dostala pridelený vyšší rozpočet. Napokon monitoring tlače je k dispozícii a nemal by ho s bohorovnou suverenitou bagatelizovať ani riaditeľ Opery.

Porovnávať rozpočty pre Slovenskú filharmóniu a Slovenské národné divadlo vedie k nepresnostiam, keďže druhá z inštitúcií je zložená z troch súborov. Opäť téma na diskusiu. Zastávam názor, že súčasný model trojsúborového divadla je prekonaný, nepraktický a vyvoláva problémy aj tohto druhu. Jedným dychom sa mi však žiada dodať, že rezervy treba hľadať v prvom rade vo vnútri ustanovizne. Okrem mnohého iného aj zmenou nerentabilného modelu prevádzky. O mnohom sa už písalo, slová recenzentov však nik neberie vážne. Že situácia v Opere SND nie je zdravá, o tom ja osobne nepochybujem. Rovnako ako aj o inom. Že pôsobenie Friedricha Haidera a zreteľný rast úrovne hudobných naštudovaní pod jeho dirigentským vedením sa nezmazateľne vpíšu do dejín našej opery. Ako riaditeľ Opery, neskôr už len hudobný riaditeľ, však žiadne prevratné zmeny nepriniesol. Či je to len jeho vinou, o tom silne pochybujem. Rovnako ako aj o samoozdravovacom procese v našej takzvanej erbovej inštitúcii.

 

Hodnotenie autora recenzie: 50 %

Wolfgang Amadeus Mozart:
Così fan tutte
Hudobné naštudovanie: Friedrich Haider
Dirigent: Friedrich Haider (alt. Ondrej Olos)
Réžia: Marek Weiss
Scéna a kostýmy: Hanna Szymczak
Zbormajster: Ladislav Kaprinay
Dramaturgia: Martin Bendik, Slavomír Jakubek
Orchester a zbor SND Bratislava
Premiéry 22. a 23. januára 2016 historická budova Slovenského národného divadla Bratislava

Fiordiligi – Jana Šrejma Kačírková / Eva Hornyáková,
Dorabella – Monika Fabianová / Denisa Hamarová (alt. Terézia Kružliaková)
Guglielmo – Daniel Čapkovič / Aleš Jenis
Ferrando – Juraj Hollý (alt. Martin Gyimesi)
Despina – Jana Bernáthová / Mária Rychlová
Don Alfonso – Peter Mikuláš / František Ďuriač

www.snd.sk

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Hodnocení

Vaše hodnocení - Mozart: Così fan tutte (SND Bratislava)

[yasr_visitor_votes postid="198975" size="small"]

Mohlo by vás zajímat