Rachmaninovův triptych hříchu v Bruselu

    Rachmaninovov triptych hriechu v Bruseli Reputácia Sergeja Rachmaninova ako operného skladateľa bola a je zatienená hlavne jeho klavírnou tvorbou, ktorá je dnes bežnou súčasťou repertoáru každého…