420PEOPLE znovu zaměřeni na detail

    Víme v Česku, jaký vlastně je a kam směřuje soudobý tanec? Ne, moc toho nevíme, tvrdí taneční či možná lépe řečeno tanečně-produkční uskupení, říkající si…