Francouzský dort se slovenskou ozdobou

Francúzska torta so slovenskou ozdobou  „Ozdobou“ na ostatnej hudobnej ponuke Slovenskej filharmónie bolo dielo klaviristky a jazzovej improvizátorky Ľubice Malachovskej Čekovskej (1975), v ostatných rokoch…