Dirigent Aleš Kománek: Když už se dostanete tak daleko, nemůžete to vzdát

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Aleš Kománek spolupracoval jako dirigent opakovaně s Janáčkovou filharmonií Ostrava, Plzeňskou filharmonií, Komorním orchestrem pražských symfoniků, Filharmonií Brno, Severočeskou filharmonií Teplice, Jihočeskou komorní filharmonií České Budějovice či Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně. Představil se rovněž jako dirigent v polském Rzeszówě s Filharmonií Rzezsów nebo v rakouském Badenu s Orchestrem Spirit of Europe. S Komorním orchestrem pražských symfoniků vystoupil na mezinárodním festivalu Mladá Praha. Řídil také Pražský komorní filharmonický sbor, Moravský komorní sbor a opakovaně byl přizván ke spolupráci s ansámblem pro soudobou hudbu Prague Modern v rámci koncertního cyklu Krása dneška, složeným z předních členů Pražské komorní filharmonie. V Ústí nad Labem se představil jako operní dirigent s Pucciniho La Bohème a tamním operním souborem Severočeského divadla. S Plzeňskou filharmonií pořídil pro Český rozhlas první studiovou nahrávku dosud neznámé Desáté symfonie Jaromíra Podešvy a pro nakladatelství Rundel Verlag natočil CD s vokálně instrumentálními díly českého skladatele Pavla Staňka.

V březnu 2014 byl vybrán mezi posledních osm finalistů druhého ročníku konkurzu Charlese Mackerrase v English National Opera v Londýně, kde dirigoval orchestr a sólisty English National Opera.

Jeho repertoár je již nyní rozsáhlý a zahrnuje partitury jak předních českých autorů Dvořáka, Janáčka, Smetany a Martinů, tak českých autorů současných: Žalčíková, Chaloupka, Podešva, Staněk a jiní, na jejichž propagaci se aktivně podílel a uvedl je také v několika světových premiérách. Ze světové literatury dirigoval díla Haydna, Mozarta, Beethovena, Schumanna, Mendelssohna-Bartholdyho, Brahmse, Musorgského, Rimského-Korsakova, Čajkovského nebo Elgara, jakož i díla předních autorů dvacátého století včetně Stravinského, Ravela, Bartóka, Šostakoviče, Brittena nebo Sibelia. Velmi důležitou součást jeho repertoáru tvoří opera, například Pucciniho La bohème a Tosca, Verdiho La traviata, Bizetova Carmen, Dvořákova Rusalka, Smetanova Prodaná nevěsta a Janáčkovy Příběhy lišky Bystroušky či Jenůfa.

Během studia získal Aleš Kománek na důkaz podpory a ocenění svých aktivit stipendium ministerstva kultury České republiky, Českého hudebního fondu a stipendium magistrátu města Ostravy.
(zdroj aleskomanek.com)

www.aleskomanek.com

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Reakcí (2) “Dirigent Aleš Kománek: Když už se dostanete tak daleko, nemůžete to vzdát

    1. Endofglory: milý synu, pan Jorma Panula není žádný ‘noname’ dirigent, jak z Vašeho příspěvku velmi nesprávně vyznívá, nýbrž člověk v celé Skandinávii požívající morálního a uměleckého kreditu na úrovni Hanse Swarovského či Ijli Musina, pokud Vám jsou ta jména známa. Jorma Panula stojí za výchovou několika úspěšných dirigentských generací a sám je výtečný dirigent a praktik. Pan Olivieri-Munroe úspěšně vedl v našich končinách Severočeskou filharmonii Teplice a je velmi nadějným a vzdělaným hudebníkem. Doporučil bych Vám ve vší zdvořilosti více studia, než se napříště budete dopouštět odsudků. S Vaším názorem na hodnocení kandidátů řemesla dirigentského orchestrem ovšem bez výhrad souhlasím. Zillinsky

Napsat komentář