Dokument: Návrh transformace Národního divadla jako zadání pro výběr generálního ředitele

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Po dokončení transformace by jednotlivé právně, ekonomicky, správně i provozně samostatné umělecké soubory byly řízeny řediteli, v jejichž kompetenci by byly veškeré umělecké a provozní záležitosti včetně uměleckého vedení. Jmenování těchto ředitelů a stanovování provozních, ekonomických a dalších pravidel by bylo v pravomoci statutárního orgánu (generálního ředitele) mateřské společnosti. Postavení správních rad budoucích samostatných souborů ve vztahu k jednotlivým souborům, správní radě ND a generálnímu řediteli bude nutné vyřešit v zakládacích aktech jednotlivých společností.

Pozitivní důsledky navrhovaného řešení

– Vznik moderního typu veřejné neziskové právnické osoby, odstranění zastaralých principů řízení příspěvkové organizace i přímé závislosti Národního divadla na státní správě při zachování ekonomické stability a dlouhodobé udržitelnosti.

– Usnadnění kontroly.

– Ekonomicky, provozně a obchodně efektivnější fungování jednotlivých souborů – divadel.

– Pružnější systém odměňování – vyvázání mezd z tarifních tabulek.

– Osvobození historické budovy ND od inscenačních postupů, které vytvářejí tenzi mezi tvůrci a daným prostorem a naopak otevření se divadelní produkci, která dramaturgicky a inscenačně s tímto prostorem konvenuje.

– Zásadní rekonstrukce Nové scény – vznik umělecky, technologicky a divácky podstatně vhodnějšího prostoru určeného pro současné divadlo.

– Vznik provozně a umělecky silného operního divadla sloučením dvou orchestrů a dvou sborů opery.  Za předpokladu výraznější ekonomické podpory by takový operní dům mohl umožnit vstup českého operního umění do evropského kulturního a uměleckého kontextu.

Výběr nového generálního ředitele Národního divadla

Po důkladném zvážení všech vhodných kandidátů ministryni kultury doporučujeme, aby pro výběr generálního ředitele ND využila uzavřeného výběrového řízení a aby jako prvního kandidáta oslovila současného ředitele Divadla J. K. Tyla v Plzni Jana Buriana.

Vzhledem k neutěšené situaci není možné váhat, situace v Národním divadle vyžaduje silné vedení, které začne v co nejkratším čase realizovat nezbytné kroky. Jako nejzazší termín jmenování nového ředitele vidíme polovinu února 2013, a to zejména pro případ nedohody s navrhovaným kandidátem a potřeby následného řešení vzniklé situace. Nejpozdější termín nástupu je 1. 9. 2013. V období od poloviny února do oficiálního převzetí funkce vytvoří nově jmenovanému generálnímu řediteli ND Ministerstvo kultury a zastupující ředitel ND ing. Václav Pelouch maximální podmínky pro provedení přípravných prací (včetně potřebných finančních a personálních analýz) designovaným ředitelem ND a jím pověřenými osobami. Konkrétní termín nástupu bude samozřejmě vycházet z jednání paní ministryně s navrženým kandidátem.

Závěrem

Podepsaní členové Týmu expertů jsou přesvědčeni, že všechny tyto kroky musí doprovázet radikální změna vztahu státu k poslání, které veřejnost připisuje naší první scéně. Ministři i zákonodárci si musejí vybrat, zda si v ní přejí mít těleso schopné špičkových výkonů, a v tom případě mu poskytnout novou legislativní základnu a podstatně zvýšenou finanční  podporu, anebo zda se spokojí s jeho provinční kvalitou odpovídající dosavadnímu nuznému hospodaření. Je vážná otázka, zda je druhá možnost  důstojná velkých tradic spjatých s minulostí českého divadla. 

Jsme navíc toho pevného názoru, že stejnou otázku je třeba naléhavě klást obecně, pokud jde o neudržitelně nízkou a stále se snižující podporu živé české kultuře, na niž v rozpočtu představujícím sotva polovinu toho, co na podporu svých kultur věnují evropské státy včetně nejchudších, zbývá stále menší podíl.  Princip, že „kultura má dýchat s ekonomikou“, je tak soustavně porušován: úspory zasahují českou kulturu mnohem bolestivěji než českou ekonomiku a účin těchto zásahů je nevratný. Je nejvyšší čas začít o tom zásadní rozpravu s vládou a poslanci. Kritická situace Národního divadla by se tak mohla a měla stát katalyzátorem příští systémové nápravy české kulturní politiky.

Tento návrh řešení představuje kompaktní celek, ze kterého nelze implementovat pouze jednotlivé prvky. Taková nedůslednost by nejen stávající stav neřešila, ale mohla by vést v budoucnu k jeho dalšímu zhoršení. Jsme si přitom vědomi, že v průběhu řešení mohou nastat situace, které si vyžádají jeho přizpůsobení na základě dohody s garanční radou.

V Praze 15.1.2013

Za tým expertů:
Jan Hančil, Stanislav Moša, Bohumil Nekolný, Václav Riedlbauch, Jiří Šesták, Milan Uhde
(Zdroj: webové stránky Ministerstva kultury – 30.1.2013) 

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat


5
Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment
3 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
5 Comment authors

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Upozornit na
MilHo

“Současné velmi vážné obtíže vyplývající z postavení příspěvkové organizace a způsobu jejího řízení ze strany Ministerstva kultury vyvrcholily rozhodnutím ministra o zrušení příspěvkové organizace Státní opera Praha a faktickým sloučením souborů Státní opery Praha se soubory opery a baletu Národního divadla” To není tak úplně pravda. Sloučeni byli operní sólisté a balet (i když podivně). Paralelně zůstávají 2 sbory a 2 orchestry. V dokumentu se píše, že v budově SO působí Opera Národního divadla a Balet Národního divadla. Moc by mě zajímalo, co je tedy Opera Národního divadla? Který je to sbor a orchestr ze současných dvou? Případně jak toto… Číst vice »

JP

No jasně že to znamená konec orchestru i operního sboru Státní opery. To se ví už delší dobu, že je Burian zruší… Upřímně: Když nebudou 2 Rusalky, 2 Traviaty, 2 Kouzelné flétny, Mloci nebo předpotopní Rigoletto nebo Nabucco, žádná škoda to nebude…

Viola

Pro JP. Upřímně. Nechci Vám kazit škodolibou radost, ale ono to tak lehké a jasné (jako v případě baletu) nebude. Členové obou souborů jsou rovnocennými zaměstnanci ND. Argumentace zdvojenými tituly je planá. Traviata je jen jedna a kdyby bylo dublování uznáno za nevhodné, je velmi snadné tento stav upravit. Mloci byli psáni na objednávku pro ND. To, že je rozhodnutím vedení musela uvést SOP, nelze brát k tíži souboru SOP.

Barbar.ka

Neumím posoudit do jaké míry je navrhovaná transformace života schopná, ale zajímalo by mne, zda tuto koncepci někdo probral s ministerstvem financí a hlavně s p. ministrem. Při slučování ND a SO se taky slibovala navyšování – dorovnání platů a pokud je mi známo, tak se platy spíše snižovali. Vytvoření jakési umělecké rady, co bude dohlížet na ND mi přijde spíš jako dobrá trafika pár kamarádů kohokoli. A ti budou hrazeni z jakých mzdových prostředků? Z MK nebo ND? Možná až se bude jednou takováto komise zase tvořit, tak by bylo vhodné, aby si její členové se zaměstnanci ND jen… Číst vice »

Ctirad

Do ND jsem začal chodit v době, kdy se hrálo v ND, Smetanově divadle a Tylově divadle. Opera měla jeden soubor sólistů, dva sbory (kvalitně vedené M. Malým a V. Jankovským) a dva dobré orchestry s řadou výborných dirigentů (Krombholc, Gregor, Vašata, Kout, Liška, Tichý). Opera hrála na všech scénách a vedení jednotlivých souborů se dokázala jednoduše dohodnout, co se kde bude hrát. Zase je to jenom o kvalitním a schopném vedení. Má-li transformovaná opera ND jako jeden soubor hrát také na třech scénách, bude to muset zase být jeden velký soubor s velkým orchestrem a sborem, který se bude… Číst vice »