Dramaturgické ideje FOKu procházejí ohněm diskuzí. Ptali jste se Martina Rudovského

  1. 1
  2. 2

Vážený paní Boháčková, milý Honzo, dovolím si odpovědět na vaše dvě v podstatě stejné otázky dohromady. Ano, koncertní uvádění oper je velká výzva. Nemohu slíbit nic konkrétního, ale budeme se jistě pokoušet. Máte pravdu, že kvůli vámi popsanému stavu nezazní mnoho krásné hudby. Avšak je tu jeden provozní zádrhel: pro zpěváky takové koncertní uvedení znamená velikou práci, která je v divadelním vícenásobném provedení bohatě vykompenzována, ovšem dvě uvedení v rámci koncertní sezony? A ještě ke zkratce FOK. Ano, O znamená operu, ovšem tato Pekárkova intence vlastně nebyla nikdy naplněna. Jediná scénická spolupráce našeho orchestru se týkala Vinohradského divadla ve třicátých letech dvacátého století, kdy FOK hrál pod taktovkou Rafaela Kubelíka Griegovu scénickou hudbu k Peer Gyntovi, na což jsme nedávno navázali spoluprací se stejným divadlem na projektu Kdokoli.

Dobrý den, ráda bych vám složila poklonu za úžasný zářijový koncert s Vadimem Repinem, jeho Sibelius je nezapomenutelný! Nechystáte s ním do budoucna nějaký další projekt? Přeji vám hodně úspěchů! (K. Brůhová)

Milá paní Brůhová, děkuji; byly to fantastické koncerty. Ano, jsme s Vadimem Repinem v úzkém kontaktu a plánujeme další spolupráci. Jsou velcí přátelé s Pietari Inkinenem a Vadim je také velmi příjemný, sympatický člověk – to celé budoucí plánování dost usnadňuje. A podstatné je, že si také velmi oblíbil náš orchestr.

Dobrý den, je FOK ještě v kontaktu s panem dirigentem Koutem? Není šance, že by se před orchestrem v Praze znovu objevil? (Jaroslav Vodňanský, Praha 5)

Vážený pane Vodňanský, omlouvám se, ale nepotěším vás. Současné zdravotní problémy našeho čestného šéfdirigenta uměleckou spolupráci vylučují. Jsme s panem Koutem v kontaktu. Také bychom si moc přáli, aby se před orchestrem znovu objevil, ale bohužel.

Za čtenáře Opery Plus děkujeme za odpovědi.

Já děkuji za všechny otázky!
***

Vizitka:
Martin Rudovský (foto archiv FOK)
Muzikolog, bohemista, zpěvák a krumhornista Martin Rudovský se narodil v roce 1981. Po maturitě na Gymnáziu Nad Alejí v Praze 6  absolvoval obor hudební věda na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde se zabýval dílem Zdeňka Fibicha (diplomová práce, vedená Jarmilou Gabrielovou – Variace B dur Zdeňka Fibicha). Studoval také na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze český jazyk, literaturu a hudební výchovu. Magisterský titul získal obhajobou diplomové práce Vliv poezie Vladimíra Holana na básníky šedesátých let pod vedením Vladimíra Křivánka.

První hudební vzdělání získal na základní škole s rozšířenou výukou hudební výchovy v Umělecké ulici na Praze 7, kde byl po celou školní docházku žákem Pavla Jurkoviče. Ten jej klíčově umělecky ovlivnil na celý život. V únoru 2016 založil s přáteli Společnost Pavla Jurkoviče, která se věnuje odkazu této výrazné kulturní osobnosti. Podílí se také na přípravě hudebních hesel v rámci Akademického slovníku současné češtiny.

V letech 1991–2004 byl členem pěveckého sboru Pueri gaudentes, s nímž podnikl četná zahraniční turné po Evropě a po Japonsku (1999, 2003) a podílel se na jeho nahrávkách jako zpěvák i instrumentalista. Od roku 2003 je členem Kühnova smíšeného sboru, od roku 2007 hlasovým vedoucím tenorové skupiny. V roce 2006 pomáhal zakládat chlapecký sbor Bruncvík, se kterým připravoval pravidelné výchovné koncerty a podílel se na jeho organizaci.

Věnuje se také hudebnímu divadlu pro děti, spoluúčinkuje v představení ENTENTÝKY (od 2007) a ENDELE VENDELE (od 2009). Své literární zájmy uplatnil ve vlastní básnické tvorbě, jeho několik časopisecky otištěných básní mu přineslo ocenění poroty v Literární soutěži Vladimíra Vokolka (2001) a v literární soutěži Hořovice Václava Hraběte (2002).

Od roku 2008 byl zaměstnán jako archivář Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, od roku 2012 je zde dramaturgem. Píše programové texty pro různé pořadatele, je redaktorem katalogu Letních slavností staré hudby (2008 – dodnes).

www.fok.cz

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat