Dramaturgie koncertu muzikantek SOČRu se mohla více věnovat vlivu žen v hudbě

Komorní koncert hudebníků Symfonického orchestru Českého rozhlasu (SOČR) přinesl skladby českých moderních skladatelů. Jak program avizoval – interpretace se ujaly především ženské hráčky, i když se kvůli dodatečné změně připojil jeden mužský host. Nepříliš známé skladby ovládli znamenitě, nevyužili ale příležitosti důkladněji zpracovat vliv žen v hudbě.
Jubilanti čeští v podání žen šesti, 20. února 2023 – Ivana Švestková, Jaroslava Čiháková Tajanovská, Kateřina Krejčová, Dora Hájková, Ludmila Waldmann Pavlová a Miroslav Kovář (zdroj Ivana Švestková)
Jubilanti čeští v podání žen šesti, 20. února 2023 – Ivana Švestková, Jaroslava Čiháková Tajanovská, Kateřina Krejčová, Dora Hájková, Ludmila Waldmann Pavlová a Miroslav Kovář (zdroj Ivana Švestková)

Skladatelka Sláva Vorlová, studentka klavíristy Václava Štěpána a skladatele Vítězslava Nováka, byla jednou z mála uznávaných hudebních tvůrkyň v Československu. Její serenáda pro hoboj a harfu z roku 1962 otevřela večerní program ve Studiu 1 Českého rozhlasu. Kompozice se ujaly hobojistka Jaroslava Čiháková Tajanovská a harfistka Ivana Švestková (členky Symfonického orchestru Českého rozhlasu), které společně vystupují jako Duo Spinea. Počáteční interpretační nejistoty se rychle rozplynuly a hudebnice dosáhly ucházející souhry. Dařilo se jim vyjadřovat Vorlové tesklivost a rozmanitost v taktech a společně objevovaly i dialogy, které se mezi harfou a hobojem ve skladbě odehrávají.

Tři sólové pastorely dalšího současného skladatele Otomara Kvěcha přednesla Jaroslava Čiháková Tajanovská. Obstojně si vyhrála s častým zápasem dvou hlasů hoboje – s rozdílnou barvou zvuku v nízkých a vysokých polohách. Ve druhé pastorele se sice nepodařilo s jistotou nastoupit na úvodní trojčárkované ‚e‘, ale jiné části skladby byly technicky téměř bez zaváhání. Zvláště z pohledu značné dechové obtížnosti.

Náhlé okolnosti si vyžádaly změnu programu, a tak místo avizovaného Zdeňka Lukáše zazněly dvě sólové etudy pro harfu od skladatele Jana Franka Fischera, které přednesla druhá členka Dua Spinea Ivana Švestková. Skladby zapadly do kompozice programu obstojně a z Švestkové interpretace byla znát dlouhodobá zkušenost s nimi. Hned v prvních taktech tvořila napínavý a strašidelný příběh s děsivým a v harfových arpeggiech mrazivým výrazem. Dramatický spád u etud vystihla perfektně.

Tóny sólové violy otevřely skladbu Sextet pro hoboj, harfu a smyčcové kvarteto skladatele Otomara Kvěcha. V něm Duo Spinea doplnilo Quarteto Harmonico, taktéž složené z hudebníků Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Kvartet obsadili houslistky Ludmila Waldmann Pavlová a Kateřina Krejčová, violoncellistka Dora Hájková a jako host violista Miroslav Kovář. Kovář hned v úvodních taktech nastavil ponurou a hloubavou atmosféru celé dvacetiminutové kompozice. Do jeho partu se postupně přidávaly v nezvyklých harmonických souzvucích smyčce a ostentativní figury harfy. Následný nástup hoboje, který na pár taktů proměnil skladbu v meditační rozjímání, potvrdil velmi zdařilé osobní napojení hráčů obou těles a vzájemné přesvědčení o smyslu sextetu. Ve druhé větě občasně tělesu zvukově nevycházely údery smyčců do strun. Opakování moderní techniky ve větě nadcházející bylo však úspěšnější. V té také zazněla precizní tremolová crescenda a decrescenda. Počáteční takty čtvrté věty odehrála harfa, která pečlivě připravila prostor pro náhlý a dramatický spád, jež se v poslední části odehrává. Postupná gradace, vyvrcholení a katarze vytvořily obraz probuzení ze snu do reality, který kontrastně proti celé skladbě ztvárňoval závěrečný táhlý akord Cis-dur s posledním kratičkým duetem harfy a hoboje.

Koncert, který v přímém přenosu vysílala stanice Českého rozhlasu D-dur, moderoval Lukáš Hurník. Ten se bohužel ve svých výstupech snížil na nepatřičné zdůrazňování ženské participace na programu. Od poznámky o „genderové nevyváženosti“ večera, přes komentář o dominantním zastoupení žen v harfovém oboru, až po zmínku o pohledu Otomara Kvěcha na své studentky a upozorňování na jediného muže v tělese. Přitáhl tak mimo jiné pozornost k mezeře v dramaturgické koncepci, která by jinak nebyla tak nápadná: o ženském vkladu do hudby totiž příliš neřekla. Přesto bylo nahlédnutí do méně hraných současných českých skladatelů pro své úzké publikum působivé.

Jubilanti čeští v podání žen šesti
20. února 2023, 19:30 hodin
Studio 1 Českého rozhlasu

Program
Sláva Vorlová: Serenáda pro hoboj a harfu, op. 57 (1962)
Jan Frank Fischer: dvě sólové etudy pro harfu (Etuda č. 1 Adagio, Etuda č. 4 Allegro vivo)
Otomar Kvěch: tři pastorale pro hoboj
Otomar Kvěch: Hrubínovské variace, Sextet pro hoboj, harfu a smyčcové kvarteto (1999)

Účinkující
Duo Spinea
Jaroslava Čiháková Tajanovská – hoboj
Ivana Švestková – harfa

Quarteto Harmonico
Ludmila Waldmann Pavlová – housle
Kateřina Krejčová – housle
Miroslav Kovář – viola
Dora Hájková – violoncello

Mohlo by vás zajímat


5 1 vote
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments