Dva světy / jeden svět. Zápisky z večera vpravdě světových choreografií v Ostravě

  1. 1
  2. 2

A něco z tohoto klinického, emocionálně vyprázdněného, racionálně odměřeného přístupu jako by se odráželo také v Kyliánově choreografii. Použitý pohybový slovník se nese zcela v duchu jeho takzvaného černobílého období kolem přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století, avšak více než u kterékoli jiné práce z této tvůrčí etapy zde dochází k určitému odosobnění a abstrahování uměleckého účinku mimo těla tanečníků, a vlastně i mimo rámec objektivně vnímané jevištní reality. To pochopitelně neznamená, že by se zde posouval k jakémusi divadelnímu konceptualismu, ostatně ne nadarmo je Kylián mezi současnými světovými choreografy jedním z nejvytříbenějších estétů s ojedinělým citem pro jevištní gesamtkunstwerk. A ani jeho Falling Angels nejsou v tomto ohledu žádnou výjimkou, stále je na co se dívat: osm tanečnic/padajících andělů (s pohybovou symbolikou křídel, jež se v různých obměnách – tu ve tvaru ostře lomených, racčích křídel, jindy ve stylu à la Sylphide za zády – prolíná celou choreografií) na jevišti vytváří jakýsi navzájem propojený, homogenní živý organismus, jenž hnán neustále vpřed Reichovou rytmikou vypráví o prožívaném strachu, radosti, humoru i smutku. Jasně zde čteme o obavách z tělesných změn, jež s sebou život ženy přináší, o touze po svobodě a samostatnosti, vybojování si vlastního prostoru a respektu – to když se tanečnice vydělují z celku v sólových výstupech či dvojicích – ale zároveň i nevyvratitelné sounáležitosti s ostatními a příslušnosti ke kolektivu, když s celkem opět splývají v jedno.

J. Kylián: Falling Angels - NDM Ostrava 2016 (foto Martin Popelář)
J. Kylián: Falling Angels – NDM Ostrava 2016 (foto Martin Popelář)

To vše Kylián podává se suverenitou geniálního divadelního tvůrce – nezapomenutelný je například obraz, kdy jedna z účinkujících osamí ve své výpovědi v přední části jeviště, zatímco tváře a části těl ostatních střídavě vystupují z temnoty do pruhu světla (koncepce světelného designu je rovněž Kyliánova) jako démoni, rýsující se v nočních můrách své oběti. Jak již ale bylo řečeno, přes veškerý nepopsatelný účinek viděného si stejně palčivě uvědomujeme i existenci dalšího (meta)plánu, jenž je tím pravým zdrojem toho, co se na jevišti manifestuje. I z toho důvodu zde v podstatě nemá smysl hovořit o výkonech tanečnic jako individualit, ty se naopak stávají (v dobrém slova smyslu) pouhými nástroji, loutkami, které demiurg Kylián zpovzdálí neustále vede. A i z toho důvodu jsou Falling Angels choreografií, která vám nedopřeje klidu, choreografií, k níž budete mít potřebu se neustále vracet.

J. Kylián: Falling Angels - NDM Ostrava 2016 (foto Martin Popelář)
J. Kylián: Falling Angels – NDM Ostrava 2016 (foto Martin Popelář)


Itzik Galili: SUB (2009, Amsterdam)
Závěr večera patří kusu naopak nejpřímočařejšímu, nejenergičtějšímu – a také v mnoha ohledech nejjednoduššímu. Prázdná, na kost oholená scéna, pracující pouze s kontrastními předěly světla a stínu. Sedm tanečníků, do půl těla nahých, přepásaných kabátci, připomínajícími uniformy vojáků Unie z americké občanské války.

I. Galili: SUB - NDM Ostrava 2016 (foto Martin Popelář)
I. Galili: SUB – NDM Ostrava 2016 (foto Martin Popelář)

A neustálý tok energie, těkání pohybu od první do poslední minuty. Motivy konfliktu, boje, zápolení, ale také spolupráce, podpory a úsilí směřujícího ke stejnému cíli. Neklidně pulzující opus Weather One skladatele Michaela Gordona, neustále přitápějící pod pekelným kotlem potu, testosteronu a frenetického třeštění v roztrhaných pohybových siločarách chaosu, proudících prostorem jeviště bez jakéhokoli řádu. A pak postupně přicházející únava, a to jak u tanečníků na jevišti, tak i u diváků v hledišti – i maximálně expresivní výraz, s jehož dynamikou se nijak nepracuje, ale který od prvního do posledního okamžiku šlape na plné obrátky, totiž dříve či později nevyhnutelně vede k vyčerpání vysílacího a otupění přijímacího zařízení asi podobně, jako si po určitém čase zvykneme vnímat i řev proudového motoru letadla vedle nás jen jako nepříjemný hluk v pozadí.

I. Galili: SUB - NDM Ostrava 2016 (foto Martin Popelář)
I. Galili: SUB – NDM Ostrava 2016 (foto Martin Popelář)

Přesto (nebo možná právě proto) však v samotném finále této choreografie přichází bez nadsázky nejautentičtější moment celého tanečního triptychu – to když se naprosto zdecimovaní, potem zalití tanečníci pozvolna obrátí čelem k divákům, vyčerpaně se v předklonu opřou o kolena a prázdnými, strhanými výrazy se zahledí do publika – pak nelze než k nim cítit nefalšovaný soucit, respekt a obdiv. Pokud však Galili usiloval v SUB o jakékoli hlubší umělecké sdělení či poselství, až k divákům se přes rampu nedostalo. Bohužel.

 

Hodnocení autora recenze:
B/olero 75%
Falling Angels 90%
SUB  60%

Maurice Ravel, Steve Reich, Michael Gordon:
Dva světy / jeden svět
Premiéra 17. listopadu 2016 Divadlo Jiřího Myrona Ostrava
(psáno z 2. premiéry 19. 11. 2016)

B/olero
Choreografie a světelný design: Ohad Naharin
Hudba: Maurice Ravel, Isao Tomita
Asistenti choreografa: Iyar Elezra, Adi Salant a Bobbi Smith
Kostýmy: Alla Eizenberg

Tančí – Nataša Novotná, Adi Salant
***

Falling Angels
Choreografie: Jiří Kylián
Hudba: Steve Reich (Drumming part I, 1970/1971)
Asistentka choreografa: Roslyn Anderson
Kostýmy: Joke Visser
Světelný design: Kees Tjebbes

Tančí – Karolína Křížová, Yu Matsumoto, Ayuka Nitta, Shino Sakurado, Aglaja Sawatzki, Barbora Šulcová, Anna-Lena Uth, Jana Zelenková
***

SUB
Choreografie a světelný design: Itzik Galili
Hudba: Michael Gordon (Weather One)
Kostýmy: Natasja Lansen
Asistentka choreografa: Elisabeth Gibiat

Tančí – Stéphane Aubry, Giordano Bozza, Macbeth Konstantin Kaněra, Rei Masatomi, Koki Nishioka, Stefano Pietragalla, Sergio Méndez Romero

www.ndm.cz

  1. 1
  2. 2

Hodnocení

Vaše hodnocení - Ravel/Reich/Gordon: Dva světy/jeden svět (NDM Ostrava 2016)

[Celkem: 19    Průměr: 4.1/5]

Mohlo by vás zajímat


Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na