Dvořákova Praha se v neděli vydá do Kroměříže po stopách Antonína Dvořáka

Je již tradicí, že se festival Dvořákova Praha vydává krátce před oficiálním zahájením na pouť Po stopách Antonína Dvořáka. Letos 3. září zamíří o něco dál než obvykle, ale do míst neméně zajímavých, než v předchozích letech. „Antonín Dvořák si byl vědom významu těch, kteří i mimo Prahu budují a povznáší hudební život, ” říká umělecký ředitel Dvořákovy Prahy Marek Vrabec. V Kroměříži byl takovou osobností advokát Emil Kozánek, mecenáš a nadšený organizátor hudebního a kulturního dění. Právě na jeho pozvání v roce 1886 Dvořák v Kroměříži osobně dirigoval své oratorium Stabat Mater. V neděli v Měšťanském Nadsklepí, tedy na stejném místě jako tehdy, převezme symbolicky taktovku od svého velkého předchůdce kroměřížský rodák Tomáš Netopil. Ve Stabat Mater v původní verzi s klavírem bude účinkovat olomoucký Akademický pěvecký sbor Žerotín, založený roku 1880. S tímto sborem spolupracoval již sám Antonín Dvořák, který jej pověřil českými premiérami oratorií Te Deum a Requiem. Spolu s ním vystoupí brněnský Vox Iuvenalis, sólisté Alžběta Poláčková, Veronika Hajnová, Jaroslav Březina a Jiří Sulženko. Za klavír usedne Jitka Čechová. Koncert začíná symbolicky v 16.30 hodin, tedy ve stejný čas jako před 131 lety.

V dopoledních hodinách zve Dvořákova Praha ještě na koncert do kroměřížského Arcibiskupského zámku, aby přes příkop času ukázala kontinuitu hudby a života. Zde od 11.30 hodin vystoupí Sdružení hlubokých žesťů České filharmonie vedené Robertem Kozánkem, potomkem slavného kroměřížského rodu. A jako obvykle je pro účastníky připraven i zasvěcený výklad festivalového muzikologa dr. Davida Beveridge.

Před slavnostním koncertem Stabat Mater bude oficiálně oznámeno jméno letošního laureáta Ceny Antonína Dvořáka. Vyhlašovatelem tohoto ocenění je od roku 2009 Akademie klasické hudby, která je zároveň pořadatelem festivalu Dvořákova Praha. Cena je udílena osobnostem, které se svým celoživotním dílem nebo mimořádným uměleckým počinem významnou měrou zasloužily o propagaci a popularizaci české klasické hudby v České republice i v zahraničí. V předchozích ročnících byli oceněni Yo-Yo Ma, Jiří Bělohlávek, Josef Suk, Ivan Moravec, Jiří Kout, Ludmila Dvořáková, Jiří Kylián nebo Richard Novák.

K účastníkům Po stopách Antonína Dvořáka se mohou od 15.00 připojit i posluchači Českého rozhlasu Vltava. V živém vysílání si připomeneme vazby Antonína Dvořáka ke Kroměříži, mimo jiné s muzikologem Davidem Beveridgem, Tomášem Netopilem nebo Robertem Kozánkem.

Stabat Mater poprvé na Moravě pod Dvořákovým vedením provedl kroměřížský hudební spolek Moravan. O uměleckém i lidském souznění svědčí děkovný dopis, který po té Moravanu Dvořák zaslal a v němž vyzdvihuje uvedení v Kroměříži před úspěšným nastudováním v Londýně: „Na ten velebný okamžik, když jsem tam před Vámi stál a plakal! Nikdy v životě na to ne¬zapomenu! Bylo to vše tak srdečné a upřímné a vyšlo to tak ze srdcí upřimných! Když jsem stál v Londýně před tisíci lidmi a všechno jásalo a bouřilo, vzdávajíc mi čest nej¬větší, věřte mi to, tak dojat jsem nebyl nikdy!“ Dvořák se s oblibou do Kroměříže vracel a v následujících letech osobně se spolkem Moravan provedl monumentální oratorium Svatá Ludmila a Requiem.

Festival Dvořákova Praha s úctou pečuje o odkaz našeho z největších hudebních skladatelů. Od roku 2013, kdy se uměleckého vedení festivalu ujal Marek Vrabec, zve před slavnostním zahájením k hudebním výletům do autentických míst spojených s Dvořákovým životem a cyklus Po stopách A. D. se stal důležitou součástí programu a půvabnou festivalovou ouverturou. V autentických prostorách zní znovu Dvořákova hudba, která je přímo spojena s těmito místy. Festivalové kroky již vedly do Lužan, Zlonic, do Vysoké a Třebska či rodné Nelahozevsi.

Dvořákově Praze tradičně náleží zahájení koncertní sezony. Letos mezi 7. až 23. září nabídne věhlasná hudební tělesa i renomované sólisty. Londýnské filharmoniky představí šéfdirigent Vladimir Jurowski, Vídeňské symfoniky a Essenské filharmoniky bude řídit Tomáš Netopil, Gustav Mahler Jugendorchester přijede s Ingo Metzmacherem. O své umění se podělí brilantní umělci Jean-Guihen Queyras, Alina Ibragimova, Jean-Yves Thibaudet či Ivan Klánský. V pozici kurátora úspěšné komorní řady se představí Radek Baborák. Nepřehlédnutelnou dominantou programu je rozsáhlá Dvořák Collection, která postupně uvede všechna duchovní díla kantátová a oratorní. Stabat Mater, Requiem, Te Deum, ale i další známé či méně známé skladby zazní v mimořádném obsazení. Vystoupí operní pěvci, které spojuje Metropolitní opera i další významné světové operní scény: Kristine Opolais, Simona Šaturová, Jana Kurucová, Christianne Stotijn, Piotr Beczala, Michael Spyres, René Pape, Jan Martiník či Adam Plachetka.

Mohlo by vás zajímat