Festival Bach for All Praha

Festival Bach for All Praha (zdroj FB Bach for All)

Bach for All je nový mezinárodní hudební festival, který se uskuteční od 14. do 28. července 2017 v Praze. Festival si dal za cíl přivést do Prahy kvalitní hudební interprety, kteří představí hudbu Johanna Sebastiana Bacha. Mimo hlavní festivalový objekt kostela Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu proběhnout koncerty také v chrámu Matky Boží před Týnem, kostele sv. Jakuba, v kostele svatých Šimona a Judy nebo v Břevnovském klášteře. Festival předkládá posluchači program zaměřený jak na interpretaci některých obecně známých skladeb Johanna Sebastiana Bacha, tak na méně známá, avšak stejně závažná díla. V programu lze najít vybraná oratoria, skladby pro cembalo nebo varhanní fugy, tak i některé koncerty pro housle, hoboj nebo kantáty pro smíšený sbor. Závěrečným koncertem festivalu bude interpretace Bachova Magnificatu D dur a Velikonočního oratoria v prostorách Chrámu Matky Boží před Týnem. Na festivalu vystoupí například Ensable Inégal, Barocco sempre giovane, Philippe Bernold, Shalev Ad-El, Filip Pogády, Vilém Veverka nebo Capella Istropolitana.

 

pondělí 17. července 2017 ve 20.00 hodin – Lichtenštejnský palác, Sál Martinů
cembalový recitál
Barbara Maria Willi – cembalo

středa 19. července 2017 ve 20.00 hodin – kostel Nejsvětějšího Salvátora
Alena Hellerová – soprán
Sylva Čmugrová – alt
Václav Čížek – tenor
Jaromír Nosek – bas
Bach-Collegium Praha
Dirigent: Jiří Mátl

středa 19. července 2017 ve 20.00 hodin – basilika sv. Markéty Břevnovského kláštera
Varhanní recitál na Břevnově
Pavel Svoboda – varhany

čtvrtek 20. července 2017 ve 20.00 hodin – Lichtenštejnský palác, Sál Martinů
Goldbergovy variace
Vojtěch Spurný – cembalo

pátek 21. července 2017 v 20.00 hodin – chrám Matky Boží před Týnem
varhanní recitál
Peter Frisée – varhany

sobota 22. července 2017 ve 20.00 hodin – kostel sv. Havla
500 let reformace
Vladimír Kopáčik – varhany

sobota 22. července 2017 ve 20 hodin – Tereziánský sál Břevnovského kláštera
Dobře temperovaný klavír
Karel Vrtiška – klavírní recitál

neděle 23. července 2017 ve 20.00 hodin – kostel sv. Šimona a Judy
Jan Doležal – varhany
I Dilettanti
Sbormistr: Čeněk Svoboda

pondělí 24. července 2017 ve 20.00 hodin – kostel sv. Šimona a Judy
Ensemble Inégal
Dirigent: Adam Viktora

úterý 25. července 2017 ve 20.00 hodin – kostel Nejsvětějšího Salvátora
Brandenburské koncerty
Iva Kramperová – housle
Julie Braná – flétna a zobcová flétna
Jakub Kydlíček – zobcová flétna
Barocco sempre giovane
Dirigent: Shalev Ad-El (cembalo)

středa 26. července 2017 ve 20.00 hodin – kostel Nejsvětějšího Salvátora
Koncerty pro hoboj
Iva Kramperová – housle
Vilém Veverka – hoboj
Barocco sempre giovane

středa 26. července 2017 ve 20.00 hodin – kostel sv. Jakuba
Velké svatojakubské varhany
Irena Chřibková – varhany
Ludmila Vernerová – soprán
Jan Verner – trubka

čtvrtek 27. července 2017 ve 20.00 hodin – kostel sv. Ducha
Mladí hrají Bacha
Violoncellový sólový recitál studentů Pražské konzervatoře a Akademie múzických umění v Praze

Mezinárodní hudební festival Bach for All zařadil do programu violoncellový recitál, kde šest violoncellových suit Johanna Sebastiana Bacha přednesou jednotlivě studenti Pražské konzervatoře a Akademie múzických umění v Praze

pátek 28. července 2017 ve 20.00 hodin – chrám Matky Boží před Týnem
Magnificat na závěr
Michaela Popik-Kuštěková – soprán
Jolana Slavíková – soprán
Markéta Cukrová – alt
Jaroslav Březina – tenor
Jiří Miroslav Procházka – bas
Sbormistr: Marek Vorlíček
Kühnův smíšený sbor
Barokní orchestr Pražské konzervatoře
Dirigent: Jakub Kydlíček

www.bachforall.cz

Napsat komentář