Festival Janáček a Luhačovice

Festival Janáček a Luhačovice 2017 (zdroj Festival Janáček a Luhačovice / foto Zdeněk Němec)

27. ročník festivalu 16.– 20. července 2018

 

pondělí 16. července 2018 v 16.30 hodin – busta Leoše Janáčka
Slavnostní zahájení za účasti čestných hostů

Žesťová harmonie Zlín

 

pondělí 16. července 2018 v 19.00 hodin – Lázeňské náměstí / Městský dům kultury Elektra
operní soubor Slezského divadla Opava

Leoš Janáček: Příhody Lišky Bystroušky

 

úterý 17. července 2018 v 19.30 hodin – Lázeňské divadlo
Vilém Veverka – hoboj
Ensemble 18+

Antonio Vivaldi: Koncert F Dur pro hoboj, smyčce a basso continuo, RV 455
Tomaso Albinoni: Sonata I. à cinque in G (ze sbírky 6 Sinfonie a cinque op. 2)
Johann Sebastian Bach: Koncert a moll pro housle, smyčce a basso continuo BWV 1041 (ve verzi se sólovým hobojem)
Georg Philipp Telemann: Koncert d moll pro hoboj a orchestr
Samuel Barber: Adagio pro smyčce
Ástor Piazzolla: „Liber tango“ pro hoboj a smyčce
Ástor Piazzolla: „Ave Maria“ pro hoboj a smyčce
John Williams: Schindlers List
Ennio Morricone: „Gabriel´s Oboe“ pro hoboj a smyčce

 

středa 18. července 2018 v 19.30 hodin – Lázeňské divadlo
Kristina Nouzovská Fialová – viola
Komorní filharmonie Pardubice

Leoš Janáček: Idyla pro smyčcový orchestr
Paul Hindemith: Smuteční hudba pro violu a smyčce
Carl Maria von Weber: Andante e rondo ongarese pro violu a orchestr c moll op. 35 J 79
Josef Suk: Serenáda pro smyčce Es dur op. 6

 

čtvrtek 19. července 2018 v 19.30 hodin – Lázeňské divadlo
Kateřina Javůrková – lesní roh
Slovak Sinfonietta
Leoš Svárovský – dirigent

Leoš Janáček: Suita pro smyčcový orchestr
Ilja Zeljenka: Musica Slovaca
Wolfgang Amadeus Mozart:
Koncert pro lesní roh a orchestr č. 4 Es dur KV 495
Symfonie č. 29 A dur KV 201

 

pátek 20. července 2018 v 19.30 hodin – kostel svaté Rodiny
Czech Ensemble Baroque
Roman Válek – dirigent

Emilio de´Cavalieri: La Rappresentazione di Anima et Corpo aneb Představení o duši a těle
koncertní provedení oratoria

 

Doprovodný program

úterý 17. července 2018 v 15.00 hodin
S Calmou za Janáčkem
komentována vycházka PhDr. Blanky Petrákové s Luhačovickým okrašlovacím spolkem Calma

úterý 17. července 2018 v 16.30 hodin – Lázeňské náměstí
slavnostní odhalení Lavičky Leoše Janáčka za účasti čestných hostů a Luhačovického okrašlovacího spolku Calma

středa 18. července 2018 v 15.00 hodin – Lázeňské divadlo
Geny a skutečnost – významní čeští hudebníci a skladatelé 
beseda s klarinetistou, saxofonistou, hudebním skladatelem a pedagogem Prof. Jiří Hlaváčem

čtvrtek 19. července 2018 v 16.00 hodin – Lázeňské náměstí
Písně Hukvaldských Beskyd
koncert staré beskydské muziky RukyNaDudy

pátek 20. července 2018 v 15.00 hodin – Lázeňské divadlo
Rodina Blahova a Luhačovice
beseda s Prof. E. Blahovou – vzpomínka na lázeňského lékaře a iniciátora setkávání se Čechů a Slováků v Luhačovicích MUDr. Pavla Blaha, slavného slovenského tenoristu Janka Blaha a životní příběh a souznění s luhačovickými lázněmi Prof. Evy Blahové

sobota 21. července 2018
Zájezd do Hukvald
návštěva rodného domu a památníku Leoše Janáčka

www.janacekluhacovice.cz