Festival Opera 2017: Do Národního divadla přijíždí první slovenský soubor

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

SLAVOMÍR JAKUBEK
Rád by som zlepšil nástrojové vybavenie orchestra a väčší skúšobný komfort čo do priestorov by si zaslúžilo zborové teleso. I budovy Národného divadla sa hlásia predovšetkým so svojimi technologickými zariadeniami o pozornosť. V globále by som veľmi privítal možnosť zadefinovať celé Národné divadlo so všetkými jeho zamestnancami na vyššej priečke spoločenského uznania, než je tomu dnes.

ŠIMON SVITOK
Štátna opera sídli v budove Národného domu, diele významného architekta Emila Beluša z roku 1929 a je národnou kultúrnou pamiatkou. Momentálne nás všetkých najviac trápi jej nedokončená rekonštrukcia, pretože budova je skutočne veľmi stará a ošarpaná. Snažíme sa, aby túto skutočnosť aspoň naši návštevníci pociťovali čo najmenej. Zázemie starej stavby je pre umelcov už skutočne na hranici únosnosti. Výhodou je aspoň nová prístavba, ktorú sme dostali do užívania pred šiestimi rokmi, a kde sú podmienky na prácu skutočne vynikajúce. Máme v nej skúšobne pre všetky umelecké zložky, niektoré šatne umelcov, skúšobné javisko, ubytovacie kapacity pre hosťujúcich umelcov a administratívu. Boli by sme veľmi radi, keby sa aj stará historická časť divadla konečne dočkala podoby, ktorú si zaslúži.

KAROL KEVICKÝ
Ak by som mal tú možnosť, a bola tu vôľa aj zo strany kompetentných štátnych úradníkov, predovšetkým by som rád posilnil kolektívne telesá (orchester a zbor), personálne ich dobudoval a zastabilizoval na počet, ktorým by sme minimalizovali externé výpomoce. Bol by som vďačný za pestrejší sólisticky ansámbel, ktorý by mi umožnil postaviť aspoň jedno domáce obsadenie nezávisle na hosťoch. Napriek tomu, že podmienky pre našu prácu nie sú najhoršie, predsa len by sme privítali, keby sme mali špeciálnu skúšobňu, nezávislú od historickej budovy, ktorá by bola akusticky a priestorovo upravená pre potreby a počet operného súboru a všetkých jeho zložiek predovšetkým pri tzv. sedačkách a hudobných skúškach.

A zdánlivě „řečnická“ otázka na závěr: Jak se podle vás žije opeře na Slovensku?

SLAVOMÍR JAKUBEK
Lakonicky by som povedal, že je opera na Slovensku v pohybe. Chcem veriť, že môžeme spoločne prispieť k tomu, aby išlo dlhšie obdobie o pohyb vpred.

ŠIMON SVITOK
Opera na Slovensku nemá takú obrovskú tradíciu ako v Taliansku alebo v iných krajinách, kde dokázala ovládať masy ľudí. Slováci odjakživa inklinovali viac k folklóru a tak si operné umenie vždy muselo hľadať cestu k divákom. Myslím si, že aj keď je to v súčasnej dobe o niečo lepšie, opera stále nie je to pravé „domáce“ pre Slovákov. Ja som veľmi rád, že napriek všetkému si toto umenie získava stále viac a viac priaznivcov aj v našej krajine a dúfam, že tento trend si udrží vzostupnú tendenciu.

KAROL KEVICKÝ
Opera to má na Slovensku veľmi ťažké. V spoločnosti je kultúra všeobecne na okraji záujmu, o opere ani nehovoriac, jediný operný festival, ktorý tu donedávna bol, už neexistuje, tak ako neexistuje žiadna čitateľná koncepcia financovania a podpory tak náročného a komplikovaného mechanizmu, akým opera nesporne je, samozrejme, aj so všetkým čo k nej patrí. Viaceré riešenia sú prijímané spôsobom ad hoc a úplne absentuje jasná vízia, kam by sa jednotlivé operné domy mali uberať, resp. čo od nich štát očakáva. Medzi jednotlivými opernými domami sú diametrálne rozdiely v rôznych oblastiach – či už sa to týka financií, materiálneho vybavenia, personálneho zloženia, elementárnych potrieb na činnosť a podobne. Nie je nikde jasne zadefinované, čo v takom prípade, keď tu máme operný dom – čo všetko potrebuje na svoju činnosť, aké sú jeho potreby, aké má byť jeho personálne obsadenie, materiálne vybavenie, ako sú zohľadnené jeho špecifiká, čo očakávame od jeho existencie, či sme ochotní plánovane vyčleniť financie na obnovu technického, materiálového a nástrojového zabezpečenia, či sme schopní postupnej, plánovanej a koncepčnej revitalizácie a postupnej obnovy všetkých spomínaných súčasti nielen z krátkodobého, ale predovšetkým z dlhodobého hľadiska. Keďže nič podobné na Slovensku neexistuje, všetko je to na schopnostiach, možnostiach a osobných kontaktoch jednotlivých riaditeľov či umeleckých šéfov. Napriek ich enormnej snahe a šikovnosti je táto nekoncepčnosť a improvizácia dlhodobo neudržateľná a istým spôsobom sebazničujúca.

Děkujeme za odpovědi!

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Mohlo by vás zajímat


0 0 vote
Ohodnoťte článek
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments