Fibichova Šárka v nastudování Aloise Klímy s pěveckými legendami

  1. 1
  2. 2

Ostatně je zajímavé, že obsazení hlavních rolí volil také Zdeněk Chalabala o tři roky později podobné. Kromě Ctirada tenoristy Lubomíra Havláka, což byla Chalabalova snaha již z Ostravy zakódovaná, totiž preferovat absolventy ze soukromé školy profesora Rudolfa Vaška. A právě Lubomír Havlák byl unikátem v tom smyslu, že jej Rudolf Vašek přeškolil na hrdinný tenor z původně sborového basisty. Zdeněk Chalabala mu v dobrém slova smyslu pomáhal ke zviditelnění. Malou ironií ovšem je, že Beno Blachut (ze školy profesora Luise Kadeřábka na Pražské konzervatoři) o dost více v praxi představuje onen ideál Vaškových dobrých pedagogických tezí. Mnohem větší lehkostí a pružností projevu než Chalabalou tehdy preferovaný přímý Vaškův žák Lubomír Havlák. Ale Rudolf Vašek sám Blachutovu mimořádnost oceňuje ve své knize Otázky dnešního sólového pěvectví. Bednářovu pěveckou výjimečnost Zdeněk Chalabala vysoce oceňoval, to vím osobně od profesorky Běly Chalabalové, jeho ženy. Proto Bednářův skvělý Přemysl je ozdobou obou nahrávek, první Klímovy (1950), druhé Chalabalovy (1953), navíc natočil s Františkem Dykem mimo tyto komplety scény Přemysla.

Tím jsem již u pěveckého obsazení nahrávky. Jako v případě Krombholcova Dalibora, také zde se podařilo dirigentovi Aloisi Klímovi obsadit do snímku skutečně nejlepší pěvce doby, jak jsem již anticipoval. Ve svém celku lépe, než má zmíněná Chalabalova konkurenční nahrávka pro firmu Supraphon. Jsou to ty největší poválečné pěvecké legendy. Legendy, které nově artikulovaly své hlasové obory pěveckým generacím až po dnešek. Již zmíněný Václav Bednář v roli Přemysla se stal symbolem barytonové krásy voluminózním fondem, který je technicky dokonalý, s imponujícími, lesklými výškami, kantilénou a vřelostí projevu. Beno Blachut byl tenoristou, který působil v dané době takřka jako „přírodní úkaz“, něco zcela nového samozřejmou lehkostí projevu ve všech polohách, měkkým nasazením, prostotou dikce i plynulé, pružně odvíjené kantilény. Vytvořil nový typ tenorového oboru v české hudbě, který dodnes nazýváme „blachutovský“. Jsou to tenorové role dramatičtějšího typu našich operních klasiků: Jíra – Dalibor – Lukáš – Princ – Dimitrij – Ctirad – Laca. K těm ho předurčil jeho krásný, tmavý témbr.Marii Podvalovou, ač v roli titulní, stavím vědomě za dané mužské interprety. Její výkony i v této kulminační době kariéry (bylo jí 41 let), bylo potřeba vždy vnímat i vizuálně. Nebyla typem pěvce – fonisty jako Bednář i Blachut, tedy těmi, kteří zaujmou ryze hlasově. Marie Podvalová byla simultánní jevištní typ, nádherný, atraktivní zjev působivé ženské amazonky, strhující podmanivostí výrazu. Proto nahrávky, soustředěné na ryze auditivní vjem a citlivost mikrofonů, ukazují její osobnost ne zcela úplně. Zaujme svými dramaticky vypjatými fortissimy, ba i výslovnost ve vypjatém dramatickém partu je na této nahrávce velmi dobrá. Později to býval problém. Zárodek vibrata, již zde trochu pozorovatelný, je v přijatelných mezích. V lepších než jen o tři roky později pod Zdeňkem Chalabalou a již značných později, v šedesátých letech.

Pro roli Vitoraze povolal Alois Klíma pěvce tak mimořádného, jakým byl Ladislav Mráz. Pro brzké úmrtí nezanechal, bohužel, mnoho snímků. Jeho impozantní Vitoraz s klenutými, promyšlenými hudebními oblouky, je cenným historickým dokladem. Podobně též Vlasta Marty Krásové. Mezzosopranistky, která se stala velkým vzorem interpretace českého mezzosopránového oboru. Je dobře, že právě tato nahrávka ji představuje ve skvělé hlasové formě, s pevným, barevným tónem a dobrou artikulací. Dobře je to proto, že obě výrazné pěvkyně této nahrávky byly již v šedesátých letech zjevně za zenitem. Já jsem je již na jevišti v dobré kondici nezažil. Kupodivu jsem tím dodnes ovlivněn, přiznám bez skrupulí. Nahrávka z roku 1950 je však ještě o něčem jiném. Umělkyně zde defilují ve své vrcholné kondici, u pěvců tolik vrtkavé v času.Fibichova tvorba stojí dnes stranou zájmu, ostatně nikdy nebyla v popředí, jak jsem výše napsal. Velká snaha Otakara Ostrčila uvádět cykly Fibichových děl jako by ani nebyla. Šárka se však v minulosti dočkala pěti nahrávek, což není málo! Toto CD představuje vůbec první kompletní snímek. V konkurenci oněch následujících bych ho dal na první místo hudebním pojetím i pěveckými výkony.Šárku zvěčnila později Alena Míková a Eva Děpoltová, šanci ale nedostala v souběhu času Naděžda Kniplová. Z poblachutovských Ctiradů dostal možnost u Jaroslava Krombholce Oldřich Spisar (1970), posléze také Vilém Přibyl na nahrávce z Brna pod taktovkou Jana Štycha. Fibichova Šárka vyšla jako komplet také ve Vídni v roce 1995. To je jistě dokladem úspěšnosti této opery v její auditivní podobě.

První nahrávka z roku 1950 je výtečná a je dobré ji mít mezi privilegovanými CD. Nejen jako cenný doklad doby, ale pro její vysoké hudební a pěvecké kvality. Technická úroveň poválečných nahrávek byla již výborná, takže i po této stránce mohu CD Šárky maximálně doporučit. Vím, že CD si kupujeme pro jeho obsah, ale co platno, on i obal prodává. Je výborně vyveden, snímek mladé Marie Podvalové jistě upoutá pozornost. V samotném průvodci operou oceňuji zejména informace o pěvcích dané nahrávky, ale také o dirigentovi a sbormistrovi této velké epochy naší opery.
Hodnocení autora recenze:
100 %

Zdeněk Fibich:
Šárka
Dirigent: Alois Klíma.
Symfonický orchestr Československého rozhlasu
Pěvecký sbor Československého rozhlasu 
Nahrávka Československého rozhlasu z roku 1950
Rekonstrukce původní nahrávky – Český rozhlas 2009
Vydáno ve spolupráci se Společností Beno Blachuta
CD: SBB 006-09-02 – EAN 8594156850067
Celkový čas: 130:11

Přemysl  – Václav Bednář
Ctirad – Beno Blachut
Vitoraz – Ladislav Mráz
Šárka – Marie Podvalová

Vlasta – Marta Krásová
Libina – Milada Jirásková
Svatava – Miloslava Fidlerová
Mlada – Jaroslava Vymazalová
Radka – Julie Temníková
Hosta – Jaroslava Dobrá
Častava – Milada Čadikovičová

Foto archiv ND, archiv

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Hodnocení

Vaše hodnocení - Fibich: Šárka - SOČR, A.Klíma 1950 (CD)

[yasr_visitor_votes postid="87026" size="small"]

Mohlo by vás zajímat