Musica Florea znovuobjevuje Dvořáka

Musica Florea pokračuje v objevování původního zvuku romantických nástrojů při znovuobjevování a nahrávání Dvořákových symfonií. Letos si pro svůj program orchestr zvolil 4. symfonii Antonína Dvořáka, kterou uvede scénickou předehrou Můj domov, op. 62. Uslyšíte 30. listopadu v Brně a 31. listopadu 2018 v Praze.
Musica florea (zdroj MF)

Dvořákova 4. symfonie bude po 1., 2., 7., 8., a 9. již šestou symfonií v řadě, kterou se Musica Florea pod vedením Marka Štryncla rozhodla nahrávat a představit publiku v jejich původním znění. Dvořákova 4. symfonie bude doplněna předehrou Můj domov, kterou skladatel zkomponoval k divadelní inscenaci dramatika Františka Ferdinanda Šamberka Josef Kajetán Tyl. Toto hudební dílo je mj. tematicky odvozené od písně Kde domov můj Františka Škroupa, která se stala oficiální českou hymnou k 1. 1. 1993, a jen zcela výjimečně je koncertně prováděno.

Tento projekt orchestru Musica Florea je součástí provedení a natočení všech Dvořákových symfoniích s přispěním historicky poučené interpretace. Ta nám totiž pomáhá objevit to, čím vším se romantická „duše“ – muzikalita a genialita – projevovala. A co bylo vlivem technicko-amuzikálního přístupu zapomenuto.

Musica florea (zdroj MF)

Jsem přesvědčen, že romantičtí skladatelé a interpreti měli k dispozici bohatší výběr výrazových prostředků, které se týkaly např. ozdobného užívání vibrata, rozmanitější artikulace, výrazového „portáta“ (glissanda) a tremola, a hlavně afektových tempových změn a agogiky. Spousta těchto „poetických“ prostředků se do not nezapisovala, ale automaticky se předpokládala a považovala za naprosto samozřejmé. Všechny tyto původní součástí romantické hudby se z velké části začaly omezovat či dokonce rušit. Začalo platit, že co není v notách, nemá právo na existenci. Je to jako pít kafe bez kafe, hrát romantickou hudbu bez romantické interpretace. Muzikálnost interpretace děl 19. století tak byla v následujícím století značně omezena. Proto je nezbytné oživit pravé romantické ideály,“ říká Marek Štryncl, vedoucí a dirigent symfonického orchestru.

Musica Florea Dvořákovu 4. symfonii uvede v průběhu dvou večerů na dvou lokacích. Premiéra proběhne 30. října 2018 od 19:00 v Brně, další uvedení, tentokrát v Praze, proběhne 31. října 2018 také od 19:00. Na koncertě, který bude zasvěcen tomuto romantickému skladateli, zazní orchestrální hudba uvedená na dobové nástroje či jejich repliky.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky