Musica Florea znovuobjevuje Dvořáka

Musica Florea pokračuje v objevování původního zvuku romantických nástrojů při znovuobjevování a nahrávání Dvořákových symfonií. Letos si pro svůj program orchestr zvolil 4. symfonii Antonína Dvořáka, kterou uvede scénickou předehrou Můj domov, op. 62. Uslyšíte 30. listopadu v Brně a 31. listopadu 2018 v Praze.
Musica florea (zdroj MF)

Dvořákova 4. symfonie bude po 1., 2., 7., 8., a 9. již šestou symfonií v řadě, kterou se Musica Florea pod vedením Marka Štryncla rozhodla nahrávat a představit publiku v jejich původním znění. Dvořákova 4. symfonie bude doplněna předehrou Můj domov, kterou skladatel zkomponoval k divadelní inscenaci dramatika Františka Ferdinanda Šamberka Josef Kajetán Tyl. Toto hudební dílo je mj. tematicky odvozené od písně Kde domov můj Františka Škroupa, která se stala oficiální českou hymnou k 1. 1. 1993, a jen zcela výjimečně je koncertně prováděno.

Tento projekt orchestru Musica Florea je součástí provedení a natočení všech Dvořákových symfoniích s přispěním historicky poučené interpretace. Ta nám totiž pomáhá objevit to, čím vším se romantická „duše“ – muzikalita a genialita – projevovala. A co bylo vlivem technicko-amuzikálního přístupu zapomenuto.

Musica florea (zdroj MF)

Jsem přesvědčen, že romantičtí skladatelé a interpreti měli k dispozici bohatší výběr výrazových prostředků, které se týkaly např. ozdobného užívání vibrata, rozmanitější artikulace, výrazového „portáta“ (glissanda) a tremola, a hlavně afektových tempových změn a agogiky. Spousta těchto „poetických“ prostředků se do not nezapisovala, ale automaticky se předpokládala a považovala za naprosto samozřejmé. Všechny tyto původní součástí romantické hudby se z velké části začaly omezovat či dokonce rušit. Začalo platit, že co není v notách, nemá právo na existenci. Je to jako pít kafe bez kafe, hrát romantickou hudbu bez romantické interpretace. Muzikálnost interpretace děl 19. století tak byla v následujícím století značně omezena. Proto je nezbytné oživit pravé romantické ideály,“ říká Marek Štryncl, vedoucí a dirigent symfonického orchestru.

Musica Florea Dvořákovu 4. symfonii uvede v průběhu dvou večerů na dvou lokacích. Premiéra proběhne 30. října 2018 od 19:00 v Brně, další uvedení, tentokrát v Praze, proběhne 31. října 2018 také od 19:00. Na koncertě, který bude zasvěcen tomuto romantickému skladateli, zazní orchestrální hudba uvedená na dobové nástroje či jejich repliky.

Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na