FOK v nové sezoně sází na Beethovena

S mottem Beethoven komplet vstoupí na podzim Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK se svým šéfdirigentem Jiřím Koutem do nové, již 78. koncertní sezóny. Ta přinese kompletní provedení všech Beethovenových symfonií, nový cyklus Hudba a divadlo či světovou premiéru skladby rezidenčního skladatele FOK v sezóně 2012/2013 Jiřího Temla.Osobnosti nové sezóny

78. koncertní sezóna bude rozdělena do deseti tematicky uspořádaných orchestrálních a komorních cyklů a pěti mimořádných koncertů. S FOK na nich budou spolupracovat zahraniční i domácí dirigenti, mezi jinými Serge Baudo, Łukasz Borowicz, Alessandro Crudele, Zdeněk Mácal, Petr Altrichter, Marko Ivanović či Vojtěch Spurný. Mezi výraznými interprety sezóny nebudou chybět Eugen Indjic, Freddy Kempf, Pinchas Zuckerman, Maurice Steger, Jonathan Biss, Simona Houda-Šaturová, Ivan Ženatý, Adam Plachetka, Roman Janál či Pavel Haas Quartet. I letos se mezi sólisty objeví hráči orchestru FOK (Pavel Šafařík, Jaroslav Matějka, Simona Pingitzer, Marek Zvolánek, Hana Brožová, Petra Malíšková a Daniela Valtová Kosinová).

Rezidenční skladatel

Rezidenčním skladatelem FOK se stane v sezóně 2012/2013 Jiří Teml. Orchestr FOK již v minulosti provedl několik jeho děl, počínaje jednou z jeho prvních koncertantních partitur – Toccatou pro housle a orchestr v roce 1976 s houslistou Janem Sedláčkem a dirigentem Jindřichem Rohanem. Nové dílo Jiřího Temla zazní 19. a 20. 12. ve Smetanově síni Obecního domu. Bude to světová premiéra jeho Koncertu pro varhany a orchestr č. 3, který píše přímo pro Irenu Chřibkovou.

Symfonické koncertní cykly

Letos si připomínáme 185. výročí úmrtí Ludwiga van Beethovena. Celou sezónou tak bude, jak již napovídá její motto Beethoven komplet, prolínat téma Beethovenových symfonií, které FOK provede souborně na osmi koncertech během sezóny. Kromě nich v průběhu sezóny zazní také Beethovenův Klavírní koncert č. 4 a Trojkoncert pro klavír, housle a violoncello.

Orchestrální koncerty jsou již tradičně rozděleny do dvou abonentních řad po osmi koncertech, které zazní vždy dvakrát (středa, čtvrtek).  Kromě zmíněného „beethovenského“ kompletu zazní další významná díla světového repertoáru, jako např. Svěcení jara Igora Stravinského, Koncert pro flétnu a orchestr Krysztofa Pendereckého, Requiem Antonína Dvořáka, korunovační operu Argine Antonína Rejchy, Fresky Piera della Francesca Bohuslava Martinů, Ebony concerto Igora Stravinského, Krajinu snů Thüringa Bräma, symfonickou báseň Noc a naděje Otmara Máchy či Stabat Mater Francise Poulenca.

Komorní cykly

Hosty cyklu Světová klavírní tvorba budou mimo jiné dvě osobnosti světového renomé – Jonathan Biss a Yundi Li, v rámci cyklu Komorní hudba by si posluchači rozhodně neměli nechat ujít recitál houslisty Pinchase Zuckermana, na kterém zazní skladby Roberta Schumanna, Césara Francka a Johannesa Brahmse. Za pozornost stojí jistě také koncert Pavel Haas Quartetu, který představí díla Pavla Haase, Petra Iljiče Čajkovského a Ludwiga van Beethovena. V cyklu Stará hudba upoutají posluchače interpreti, jakými jsou Adam Plachetka – sólista Vídeňské státní opery – s Czech ensemble baroque orchestra a áriemi z Händlových oratorií, Collegium Marianum s díly Jana Dismase Zelenky či Maurice Steger spolu s Hille Perl a Lee Santanou, kteří přednesou díla barokních italských mistrů. Cyklus Varhany, cembalo, kladívkový klavír, ve kterém budou v sezóně 2012/2013 dominovat varhany, zahájí komponovaný večer hudby pro cembalo a varhany (Eva Bublová) a mluveného slova (Jan Vondráček), v průběhu roku potom Pavel Černý představí české varhany galantní a varhany na dvoře Rudolfa II. či Daniela Valtová Kosinová (varhany, cembalo) s Markem Zvolánkem (trubka, oba členové FOK) odkryjí krásy děl barokních autorů. Nabídku k účinkování v rámci Populárního cyklu přijali mj. Jiří Stivín a jeho hosté, Milan Svoboda Quartet, Tiburtina ensemble v netradiční crossoverové fúzi s Jazzovým triem Davida Dorůžky či České saxofonové kvarteto.

FOK pro děti

Pro děti a mladší posluchače jsou opět připraveny interaktivní projekty Hudebního klubu FÍK a dětmi oblíbený cyklus Orchestr na dotek. Při koncertech tohoto cyklu je hudba doslova na dosah ruky každého malého posluchače díky umístění orchestru uprostřed Smetanovy síně a rozsazení diváků  v půlkruhu kolem něj. Každý malý posluchač se tak bezděčně stává členem orchestru. O přestávce si děti navíc mohou vyzkoušet nástroje členů orchestru. Cyklus Orchestr na dotek bude mít v sezóně 2012/2013 motto „Čáry máry orchestr aneb nápady tety Veroniky“. Po několikaleté spolupráci moderátorské dvojice Ilja Šmíd – Jan Řezníček dojde k její obměně. „Teta“ Veronika Žilková v tandemu vystřídá Jana Řezníčka.

Kocerty mimo koncertní cykly

Kromě pravidelných koncertů nabízí FOK také koncerty mimořádné. 28. října, v Den české státnosti, zazní v rámci Koncertu pro republiku již tradičně cyklus symfonických básní Bedřicha Smetany Má vlast pod taktovkou Heiko Mathiase Förstera. Ve dnech 25. a 26. 12. se návštěvníci Kostela sv. Šimona a Judy mohou potěšit vánoční mší Hej, mistře J. J. Ryby a vánočními programy souborů Musica Bohemica a Linha Singers. Nový rok zahájí 1. ledna 2013 host FOK, Komorní filharmonie Pardubice s Marko Ivanovićem. Zazní díla Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany a Vítězslava Nováka.

(Zdroj: FOK – 3.3.2012)
Vstupenky na jednotlivé koncerty celé sezony FOKu můžete zakoupit zde:

VSTUPENKY

Napsat komentář