Hana Blažíková: Letní slavnosti staré hudby 2020

  1. 1
  2. 2

V rámci LSSH vystoupíš na dvou koncertech a ve dvou poměrně odlišných rolích. Nejprve 30. července v programu Květina milosti, kde zazpíváš středověké španělské cantigas a doprovodíš se přitom na románskou harfu. Jak vypadá románská harfa a kde si k ní vlastně přišla?
Románská harfa je trochu menší a robustnější, než štíhlá a klenutá harfa gotická. Používá se především pro starší středověký repertoár, zejména z období 11.-13. století. V Německu staví krásné románské harfy Reiner M. Thurau, s Bárou Kabátkovou jsme si u něj obě jeden exemplář objednaly. Mám ten nástroj moc ráda a při interpretaci středověké hudby, což platí i pro program Květina milosti, jej ráda používám.

Jak se liší z hlediska estetiky sólový barokní zpěv a přednes středověkých cantigas? Jde vůbec pohodlně skloubit hru na harfu a zpěv?
Když zpívám středověkou hudbu, nemůžu sice úplně zapomenout, že jsem zpěvačka školená v klasickém zpěvu, ale snažím svůj projev zcivilnět a odstranit z něj především interpretační postupy hudby pozdější. Chci zpívat takříkajíc esteticky přiměřeně. Vlastně to ale není žádná věda, někdy mám u středověku pocit, že zpívám prostě přirozeně, jako když si pro sebe zpívám doma v koupelně.

Druhý program se jmenuje Lilie mezi trním, v kostele sv. Šimona a Judy vystoupíš společně s Collegiem Marianem. Můžeš tenhle program přiblížit z pohledu interpreta? V čem je pro Tebe raně barokní česká hudba zajímavá?
Ten program jsme od počátku zamýšlely především jako oslavu prosté hudby Adama Michny z Otradovic. S Janou Semerádovou máme společné to, že nás Michnova hudba provázela už od dětství. Michnu jsem zpívala už s babičkou, která mě a sestru doprovázela na klavír, pak ve škole díky profesoru Jurkovičovi a dodnes mě písně z Loutny České, Mariánské či Svatoroční muziky moc baví. Pro větší pestrost jsme nakonec mezi Michnovy písně vložily i instrumentální italské skladby a několik kusů od Michnových současníků.

era večer (30. června) se na Karlově mostě odehrála velkolepá večeře, která měla symbolicky uzavřít dobu epidemie a restrikcí. Při pohledu na světovou situaci ale zatím není proč jásat. Zdá se, že příchod druhé vlny epidemie je jen otázkou času. Máš představu, kdy se hudební život zase vrátí do standardních kolejí? A je možné se vůbec vrátit? Nebo máme věřit škarohlídům, kteří tvrdí, že svět už nikdy nebude stejný jako před virem?
Myslím, že všichni máme volbu, jestli jít cestou strachu a pesimismu, nebo být naopak připraveni na to, že se život zase brzy vrátí do svých kolejí. Já zvolila druhou variantu. Sice spousta akcí odpadla a zahraniční koncerty, kterých je u mě většina, jsou stále velmi nejisté. Třeba u amerických koncertů to vypadá velmi špatně. Zároveň se ale během epidemie rychle zorganizovaly koncerty letních festivalů, u nichž jsme ještě před dvěma měsíci upřímně pochybovali, zda budou proveditelné. Mám tedy hodně akcí v létě, v září a říjnu se postupně spouští standardní režim a v zimě se uvidí. Nakonec jsem přesvědčena, že hudba a kultura znamená víc než jen jakousi zbytnou nadstavbu nad materiální základnou. Velký aktuální zájem o koncerty a dychtivé publikum mě v tomto přesvědčení jen utvrzují.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně dalších hudebních úspěchů.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]
  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat