Händel je mou obzvláštní láskou: Cecilia Bartoli o kastrátech, opeře a festivalu v Salcburku

  1. 1
  2. 2

S klasickou hudbou a zejména operou je spojeno mnoho témat: divadlo, literatura, historie, sociální studia, dokonce i medicína a řada dalších. Proto je také velmi přínosné podívat se na hudbu a operu prostřednictvím různých pohledů. Letos bude vedle dvou operních inscenací a pěti koncertů uveden i legendární film Farinelli il Castrato. Na něj naváže panelová diskuse, které bude předsedat hudební kritik Jürgen Kesting. Diskuse se zúčastní Jochen Kowalski, muzikoložka Corinna Herr a lékař Bernhard Richter. Když se zajímáme o tak komplexní téma jako jsou kastráti, je důležité hodnotit jejich umění ze všech různých perspektiv.

Jak si myslíte, že hlasy kastrátů zněly? Jediným příkladem, který dnes máme, je nahrávka Alessandra Moreschiho, který byl pravděpodobně posledním žijícím kastrátem v Sixtinské kapli a který zemřel v Římě v roce 1922.

Běžnou praxí bylo, kastrovat chlapce brzy, aby se zabránilo hormonálním změnám, které způsobují změnu hlasu. Jednalo se o děsivý zákrok, obzvláště pokud si domyslíte, že tisíce kastrátů v dané generaci nedokázaly rozvinout vhodný talent pro závratnou kariéru. Zůstali zmrzačeni po celý život, společnost jimi pohrdala, přežívali celý život buď ve sborech, nebo řada z nich nalezla živobytí v prostituci. Pouze někteří pokračovali ve vysoké kariéře. Ti vyvolení bývali velmi vzdělaní: byli vychováváni těmi nejlepšími učiteli, a to nejen zpěvu a kompozici, ale univerzálnímu vzdělání a dovednostem. Patřili tak k nejvzdělanějším osobnostem své doby. Farinelli se například stal mocným ministrem u soudu španělského krále.

Kastráti, kteří se udělali úspěšnou pěveckou kariéru, měli mimořádné hudební a technické schopnosti: jejich hlasy musely být neuvěřitelně flexibilní.

Například Farinelli, říká se, že měl rozsah přes tři a půl oktávy. Navíc, široké hrudní koše umožňovaly kastrátům velký respirační objem, což jejich dechu umožnilo vytvářet fráze takřka nekonečné délky. Jejich hlas měl také širokou dynamickou škálu a bohatou paletu hlasových barev. Kastráti byli natolik dobře vyškolení a flexibilní, že jsme dodnes ohromeni strhující virtuozitou repertoáru, který byl pro ně napsán.

Na druhou stranu, všechna ta krása vokálního umění neospravedlňuje všechno to utrpení, které v té době poznamenalo bezpočet chlapců a mužů. „Vytváření“ kastrátů v baroku patří mezi jednu z nejtemnějších kapitol dějin hudby. Doufáme, že tento program přiblíží v rámci festivalu jak krásu, tak krutost této éry. Velmi se těším jak na hudební výkony, tak na výsledky plánovaných diskusí.

  1. 1
  2. 2

Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na