Haydnovo Stvoření v Obecním domě pod taktovkou Jaca van Steena

Premiéra Haydnova oratoria Die Schöpfung v roce 1798 byla vyhlížena s napjatým očekáváním, protože zvěsti o tomto mimořádném díle, roznášené zúčastněnými hudebníky, kolovaly celou Vídní. Věhlas tohoto díla se následně rozšířil po celém světě a Stvoření se stalo oblíbenou součástí repertoáru mnoha světových orchestrů. Ve středu 12. prosince 2018 jsme v pražském Obecním domě měli možnost vyslechnout toto oratorium v podání Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK s jeho hlavním hostujícím dirigentem Jacem van Steenem.
Joseph Haydn: Svoření – Jac van Steen, FOK 2018 (foto Petr Dyrc)

Důležitým impulsem pro napsání Stvoření bylo pro Josepha Haydna údajně jeho londýnské seznámení se s oratorii Georga Friedricha Händela. Hlavní roli v tomto ohledu však zřejmě sehrál Gottfried van Swieten, který Haydnovi přepracoval a přeložil původní verzi anglického libreta, tj. úpravu Miltonova Ztraceného ráje. Výsledný text, doplněný o úryvky z Genesis, vypráví příběh prvního týdne od stvoření světa: první dvě části pojednávají o vzniku světla, nebe a země, slunce a měsíce, vody, rostlin i zvířat a nakonec muže a ženy; třetí část pak líčí idylický život Adama a Evy v rajské zahradě.

Text však na rozdíl od předchozích oratorních libret obsahuje jednu výraznou změnu: jako hlavní postavy zde vystupují tři andělé (Rafael, Uriel a Gabriel), takže zde dochází k naprosté eliminaci záporných postav. To má za následek, že v průběhu oratoria nedochází k žádným konfliktům a pnutím, a tak měl skladatel – a poté i interpreti – těžký úkol do díla promítnout dostatek dramatičnosti, aby mělo spád a posluchač byl udržen v napjatém očekávání.

Joseph Haydn: Svoření – Aleš Briscein, Marie Fajtová, Roman Janál, Jac van Steen – dirigent, FOK 2018 (foto Petr Dyrc)

To se dnešním interpretům podařilo pouze částečně. Jac van Steen sice úžasně dynamicky vystavěl hudební plochu dnes již vcelku legendární ouvertury a podobná místa s „vymazlenými“ subito piany se objevila i později v průběhu díla, ale stejně byl celkový dojem z orchestru velice chladný, a to i přes precizní nastudování. K potřebě napětí a vnitřního pnutí hudebního proudu nepřispěly ani zúčastněné sbory. Kühnův smíšený sbor, doplněný o dva dětské sbory Pueri gaudentes a Dětský pěvecký sbor Radost Praha, často i přes stále se zvětšující gesta dirigenta „zatahoval“, a tak některým monumentálním sborovým plochám chyběl tah a směřování k vrcholu. Výjimkou však byl úplný závěr oratoria, kdy se všichni interpreti vzedmuli k výraznější aktivitě, a tak se nám dostalo opravdu majestátního zakončení.

Joseph Haydn: Svoření – Jac van Steen, FOK 2018 (foto Petr Dyrc)

Celé dílo však vzhledem k dlouhým recitativním a áriovým plochám stojí na sólistech, kteří byli vybráni velice vhodně. Nejen, že se jejich hlasy v duetech a tercetech dobře pojily dohromady, ale pěvecké kvality se projevily i v sólových pasážích. Roman Janál (bas) nezapřel své dlouhé působení na operní scéně: do recitativů dokázal promítnout spoustu emocí a dramatičnosti, do árií zase různé barevné odstíny. Podobně vyzníval i kultivovaný projev tenoristy Aleše Brisceina; škoda jen, že jeho výrazovost nebyla podpořena místy žádoucím temnějším témbrem. Trojici andělů doplnila sopranistka Marie Fajtová. Se svým jemným hlasem, který nabídl celé spektrum odstínů, líbeznou kantilénu i vylehčené koloratury, doplněným o sněhobílé šaty působila z akustického i vizuálního pohledu vskutku andělsky.

Joseph Haydn: Svoření – Jac van Steen, FOK 2018 (foto Petr Dyrc)

Hodnocení: 75 %

Joseph HAYDN: Stvoření, oratorium Hob. XXI:2

 

Marie FAJTOVÁ | soprán

Aleš BRISCEIN | tenor

Roman JANÁL | baryton

 

PUERI GAUDENTES

Zdena SOUČKOVÁ | sbormistryně

 

DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR RADOST PRAHA

Jan PIRNER | sbormistr

 

KÜHNŮV SMÍŠENÝ SBOR

Lenka NAVRÁTILOVÁ | sbormistryně

JAC VAN STEEN | dirigent

Mohlo by vás zajímat


Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na