Hudební kurýr (9)

  1. 1
  2. 2

Nástroj ze zlatého období houslařovy tvorby byl prodán v únoru 2015 na aukci v New Yorku panu Yu. Tento čínsko-německý amatérský houslista, filantrop a obchodník s uměním je zakladatelem největší čínské společnosti vyrábějící nezávadné barvy.

Jak bylo před časem oznámeno, německý houslista byl nucen v únoru 2015 odevzdat po dvanácti letech jiné Stradivariho housle z roku 1727 „Lady Inchiquin“ finančním likvidátorům již zaniklé německé banky WestLB. S tímto nástrojem nahrál Arthur Grumiaux Bachovy Sonáty a partity a nahrávka putovala v roce 1977 společně s dalšími skladbami v kolekci „Golden Records“ na palubě sondy Voyager 1 do vesmíru.


Počet orchestrů v Německu klesá

Aktuální počet sto třicet jedna německých orchestrů bude v roce 2016 i nadále klesat. To je pesimistická prognóza Německé orchestrální unie (DOV). V roce 1992 bylo sto šedesát osm profesionálních orchestrů financovaných z veřejných zdrojů. Od té doby jich třicet sedm zmizelo z mapy Německa. Ve stejném období se zmenšil počet zaměstnanců z 12.159 na současný stav 9.816. To představuje snížení přibližně o 19 %. Se sloučením dvou rozhlasových orchestrů Baden-Baden/Freiburg a Stuttgart v září 2016 se počet orchestrů sníží na sto třicet. Další strukturální změny hrozí také v Durynsku a Meklenbursku-Předním Pomořansku.

Počty německých orchestrů (foto archiv autora)
Počty německých orchestrů (foto archiv autora)


Paul Badura-Skoda stále koncertuje

Rakouský klavírista Paul Badura-Skoda, který se narodil 6. října 1927 ve Vídni, je českému publiku důvěrně znám a realizoval velké množství nahrávek a koncertních vystoupení s Pražským komorním orchestrem bez dirigenta.

Paul Badura-Skoda (foto archiv autora)
Paul Badura-Skoda (foto archiv autora)

Tento velký umělec patří společně s Menahemem Presslerem mezi nejstarší koncertující klavíristy. Jeho učitelem byl Edwin Fischer a v jeho hře stále obdivujeme především důvěrnou znalost vídeňského klasicismu. Na dvou koncertech v Paříži v Musée Jacquemart-André přednesl, mimo úvodní Vzpomínku Antona Brucknera, také náročnou sonátu Ludwiga van Beethovena op. 110 a Sonátu D dur, op. 53, D. 850 Franze Schuberta. Hodně sil a zdraví do dalších let.
více zde


Ztracená vokální skladba Wolfganga Amadea Mozarta objevena v Praze

Do českého tisku zatím nepronikla zpráva, že německý muzikolog a skladatel Timo Jouko Herrmann našel ve sbírkách Národního muzea v Praze ztracenou vokální skladbu Wolfganga Amadea Mozarta z jeho vídeňského období. V létě 1785 slavná operní zpěvačka Nancy Storace (pozdější Mozartova první Susanna ve Figarově svatbě) měla vokální krizi a musela na několik měsíců přerušit kariéru dvorní zpěvačky ve Vídeňské dvorní opeře. U příležitosti dokončení její rekonvalescence složili společně Wolfgang Amadeus Mozart, jeho kolega a konkurent Antonio Salieri a jistý pan Cornetti radostnou píseň Per la ricuperata salute di Ofelia na text Lorenza Da Ponte. Tato kompozice je uvedena v Köchelově seznamu pod číslem 477a jako ztracená. V nejnovějším vydání Nadace Mozarteu Salcburk však bude již zohledněna.
více zde a zde

Per la ricuperata salute di Ofelia (foto Národní muzeum - České muzeum hudby, Praha)
Per la ricuperata salute di Ofelia (foto Národní muzeum – České muzeum hudby, Praha)

 

Nové koncertní sezony 2016/2017 představeny
Carnegie Hall: www.carnegiehall.org
Glyndebourne 2016: www.glyndebourne.com


Hudební bramboračka

Kolik a jaké skladby jste schopni identifikovat?

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat