Italské nebe nade mnou, barokní hudba ve mně

  1. 1
  2. 2

Závěrem se sluší říci, že koncert vyšel po organizační i umělecké stránce na výbornou. Omezená kapacita prostoru možná nedovolila širší základně nadšenců pro starou hudbu vychutnat příjemnou atmosféru místa a krásu hudby, rozhodně ale bylo oběma účinkujícím souborům dopřáno zadostiučinění v jejich práci, nemluvě o nesporném rozšíření základny jejich příznivců.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat