Jako by právě sestoupila z fresek klenby kostela. Simona Šaturová na Svatováclavském festivalu

  1. 1
  2. 2

Perspektivní, monumentální i klasický. Atributy, jimiž se charakterizuje barokní princip a které platí markantně i pro zpěv Simony Šaturové. Na Svatováclavském hudebním festivalu renomovaná slovenská sopranistka zazpívala árie slavných barokních mistrů Bacha, Händela a Vivaldiho. Collegium Marianum s uměleckou vedoucí a flétnistkou Janou Semerádovou jí bylo znamenitým partnerem. Baroko v kostele sv. Václava v Opavě znělo se zvukovou autenticitou a nadšením, tryskajícím z interpretů.

Simona Šaturová, Collegium Marianum: Gloria - Svatováclavský hudební festival 21.9.2016 (foto Ivan Korč)
Simona Šaturová, Collegium Marianum: Gloria – Svatováclavský hudební festival 21. 9. 2016 (foto Ivan Korč)

Původně trojlodní bazilika, postavená z lomového kamene a vysvěcená v roce 1336, disponuje mimořádnými akustickými vlastnostmi a optimálním, nepříliš dlouhým dozvukem. Proto nadmíru svědčí koncertům všech možných hudebních žánrů, včetně toho, jemuž se trochu šablonovitě říkává klasický. V našem případě šlo o interpretaci hudby barokní, přesněji pak o hudbu barokních mistrů Johanna Sebastiana Bacha, Antonia Vivaldiho a Georga Friedricha Händela.

V úvodu zajímavě koncipovaného koncertu zazněla svižná Händelova árie Oh, had I Jubal’s lyre z oratoria Joshua, HWV 64. Náročná koloraturní zpěvní linka byla Simonou Šaturovou brilantně dynamicky odstíněná, včetně nádherných držených tónů s barevnou znělostí v plné délce. Kontrastním pomalým tempem a decentní instrumentací pro sólové housle (Lenka Torgersen), violoncello (Petr Hamouz) a continuo v podobě varhan (Barbara Willi) zapůsobila druhá Händelova skladba, píseň Süsse Stille, sanfte Quelle, HWV 205. Čtvrtou z devíti písní, které Händel napsal na slova Bartholda Heinricha Brockese, zazpívala Šaturová s procítěnou lyrickou senzitivitou v kantabilní melodice, která se vyhýbá samoúčelné virtuozitě. Zvláštností je, že Händel předepsal svým devíti písním volné nástrojové seskupení. Vybrané nástroje byly voleny citlivě s ohledem na nekonfliktní duchovní poselství o spokojenosti života na planetě Zemi.

Simona Šaturová, Collegium Marianum: Gloria - Lenka Torgersen, Barbara Willi, Ondřej Balcar, Petr Hamouz - Svatováclavský hudební festival 21.9.2016 (foto Ivan Korč)
Simona Šaturová, Collegium Marianum: Gloria – Lenka Torgersen, Barbara Willi, Ondřej Balcar, Petr Hamouz – Svatováclavský hudební festival 21. 9. 2016 (foto Ivan Korč)

Prvním instrumentálním číslem bylo Concerto C dur pro dvě flétny, RV 533, Antonia Vivaldiho. Slavný ryšavý páter se i v této skladbě projevil jako oslnivý melodik. Po úvodní rychlé a energické introdukci allegro molto v tutti, nastoupily typicky barokní souboje dvou fléten v podání Jany Semerádové a Martiny Bernáškové. Jejich pomyslný duel byl interpretačně vyrovnaný, využití barokních mordentů a trylků bylo vkusné nikoli samoúčelné. Nádherné byly společné pasáže, probíhající v intervalech tercií a sext.

Collegium Marianum, Simona Šaturová: Gloria - Petr Hamouz, Martina Bernášková, Kim Stockx, Jana Semerádová - Svatováclavský hudební festival 21.9.2016 (foto Ivan Korč)
Collegium Marianum, Simona Šaturová: Gloria – Petr Hamouz, Martina Bernášková, Kim Stockx, Jana Semerádová – Svatováclavský hudební festival 21. 9. 2016 (foto Ivan Korč)

Druhá věta Andante zaujala dialogem obou fléten na způsob otázky a odpovědi. Tázala se Jana Semerádová, s patřičnou odpovědí rytmicky nezaváhala Martina Bernášková. Do hudební diskuze vstoupil také fagot Kim Stockx a varhany Barbary Willi v krásných melodických linkách, prosluněných pověstnou italskou kantabilitou. Allegro třetí věty zapůsobilo rychlým tempem a precizní barokní ornamentikou, kterou alternovaly sugestivní gradace celého ansámblu.

Simona Šaturová, Collegium Marianum: Gloria - Barbara Willi, Simona Šaturová, Petr Hamouz, Ondřej Balcar, Kim Stockx - Svatováclavský hudební festival 21.9.2016 (foto Ivan Korč)
Simona Šaturová, Collegium Marianum: Gloria – Barbara Willi, Simona Šaturová, Petr Hamouz, Ondřej Balcar, Kim Stockx – Svatováclavský hudební festival 21. 9. 2016 (foto Ivan Korč)

Árie Quia respexitMagnificat, BWV 243 Johanna Sebastiana Bacha zazněla na letošním Svatováclavském hudebním festivalu již podruhé. Srovnání s interpretací Collegia 1704 a Collegia Vocale 1704 vyznělo pro Šaturovou přesvědčivěji po pěvecké stránce. Bachova árie ve ztvárnění Šaturové se nesla v senzitivním výrazu s jemnými koloraturami a překrásnými legaty. Souhra s orchestrem byla rovněž na dobré úrovni, zejména melodie sólového hoboje byla kultivovaně dynamicky cizelovaná a spájela se v křehké zvukové barvě se sopránem Šaturové. S ohledem na celkové vystižení dynamické, agogické a tektonické struktury písně však více přesvědčilo výrazově rozmanitější hudební pojetí Václava Lukse.

Následující pizzicato smyčců v concertu z Bachovy adventní kantáty Himmelkoenig, sei wilkommen, BWV 182 přineslo řemeslně dovedné instrumentální výkony sólových houslí, flétny, v závěru spojené polyfonním předivem dalších nástrojů. Komornější obsah měla také následující Bachova árie Schafe können z kantáty Was mir behagt, ist nur diemuntre Jagd!, BWV 208. Soprán Šaturové zde doprovodilo violoncello a obě flétnistky s varhanami, niterný přednes sopranistky, hluboká lyričnost a skvělé dynamické odstínění melodické linky se mile pojilo s krásnou intonací fléten i výbornou sehraností.

Antonio Vivaldi a jeho Concerto g moll pro housle, flétnu, hoboj, fagot a continuo, RV 107 posluchače strhlo tempovou prudkostí a expresivním vystižením dynamiky. Allegro v první větě sice přineslo chvilkovou nepřesnost v souhře fagotu s flétnou a jedno intonační zakolísání houslistky Torgersen, v následující větě naopak exceloval hoboj d’amore Luise Haugk, který se prolínal s flétnou Semerádové. Allegro-Ciaconna bylo vrcholem Vivaldiho koncertu s dokonalou afektovou výstavbou a perfektní hrou všech umělců.

Simona Šaturová, Collegium Marianum - Gloria: Jana Semerádová, Luise Haugk - Svatováclavský hudební festival 21.9.2016 (foto Ivan Korč)
Simona Šaturová, Collegium Marianum: Gloria – Jana Semerádová, Luise Haugk – Svatováclavský hudební festival 21. 9. 2016 (foto Ivan Korč)

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Hodnocení

Vaše hodnocení - Collegium Marianum -J. Semerádová & S. Šaturová (Svatováclavský hudební festival 2016)

[yasr_visitor_votes postid="225124" size="small"]

Mohlo by vás zajímat


0 0 vote
Ohodnoťte článek
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments