Ján Cikker a jeho žák. K sedmdesátinám Mariána Vargy

  1. 1
  2. 2
Ján Cikker bol nielen uznávaným skladateľom, ale aj hudobným pedagógom. Ilja Zeljenka, Miroslav Bázlik, Juraj Beneš a ďalší jeho žiaci vytvorili mocný pilier hudobnej avantgardy na Slovensku. V dobe, keď bol uznávaným profesorom kompozície na VŠMU, začal k nemu chodiť jeden neobyčajný chlapec. Volal sa Marián Varga a napriek priepastnému generačnému rozdielu vzniklo puto, ktoré samotný Cikker nazýval kamošenie.
Marián Varga (foto archív M. Vargy)


Marián Varga a Ján Cikker

Cikker vo svojich dielach, najmä operných, vynikal schopnosťou dôkladne odkryť skryté stránky ľudskej psychiky. Obnažiť ju a nájsť v nej motiváciu a konanie každej individuality. Psychologické aspekty mu nesmierne pomohli aj vo vyučovacom procese. Ku každému svojmu žiakovi pristupoval s ľudskosťou a empatiou. Vďaka tomu patril k najobľúbenejším hudobným pedagógom, a to v časoch, keď bolo potláčanie individuality či určovanie dogiem v kultúre a umení bežnou normou. Marián Varga sa dostal ku klavíru prostredníctvom svojho strýka Alojza Winklera, experta na onkologické ochorenia a konzervatoristu.

Ďalšou dôležitou persónou podporujúcou malého Mariána v láske k umeniu bola jeho stará mama. Vďaka nej sa dostal k literatúre, popri hudbe ďalšej životnej vášni. Mimochodom, túto vzdelanú ženu učila na učiteľskom ústave mamička Bélu Bartóka. Možno zanedbateľný detail, avšak dobre zapadajúci do mozaiky neskoršieho vývoja Vargovej hudobnej reči. Mariánovou prvou učiteľkou klavíra sa stala Stella Ondreičková. Zasvätila ho do tajov Bachovej polyfónnej hudby, ale aj klavírnej tvorby skladateľov dvadsiateho storočia, Leoša Janáčka, Bohuslava Martinů, Dmitrija Šostakoviča, Clauda Debussyho a Bélu Bartóka, z ktorého cyklu Mikrokozmos niektoré časti neskôr sám zhudobnil.

Rodičia spočiatku neuvažovali o tom, že by sa ich syn mohol hudobnému umeniu venovať na profesionálnej úrovni. Otec bol vyslovene proti tomu, mama sa vyjadrovala zmierlivejšie. Tvrdohlavá povaha a vášeň, s akou malý Marián pristupoval k hudbe, ich oblomila. Vtedy si spomenuli na matkinho kolegu z učiteľského ústavu, Jána Cikkera. Ten si desaťročného chlapca najprv otestoval, keď mu dal zahrať ľudovú pieseň Prší, prší v modulácii od e moll po B dur.

Hoci sa vážený skladateľ a pedagóg v tej dobe už deťom nevenoval, Mariánov talent na neho zapôsobil, a tak sľúbil, že ho síce nebude učiť, ale že sa môžu raz do týždňa hodinku kamarátiť. Cikkera istotne presvedčila aj starostlivosť oboch rodičov. Možno v tom našiel paralelu s tým, ako mu dávala klavírne hodiny jeho vlastná mama, Mária Cikkerová, rodená Psotková. S ňou vybiehal mimo zabehnutých konvencií klasického repertoáru, ozvláštňovaného napríklad klavírnymi kompozíciami Edvarda Griega. Celá rodina ho výdatne podporovala a k narodeninám mu dávali rôzne dary, výlet do Budapešti na operné predstavenie alebo knižnú publikáciu Náuka o harmónii, aby podnietili jeho rozvoj.

V pätnástich rokoch bol už natoľko technicky zdatný, že ho mama, inak sama nadaná klaviristka a učiteľka hudobnej teórie, odovzdala profesorke Márii Kmoníčkovej. Vďačnosť matke a jej obetovanie pre rodinu sa stalo motívom mnohých skladieb Jána Cikkera. Na tomto mieste treba spomenúť najmä klavírnu skladbu Mamička spieva, v ktorej spojil obdiv k rodičom trpezlivo venujúcim sa rozvoju delikátneho sveta detí a aj ich zanovitosti.

Sám cítil, že keď sa jemu dostalo takéhoto pochopenia, musí ho odovzdať ďalej. Preto od Vargových rodičov nechcel peniaze. Marián mal šťastie, že mohol vstúpiť do skladateľovho života práve v jeho najtvorivejšej etape. Cikker sa dovtedy venoval prevažne symfonickej a inštrumentálnej tvorbe, ktorú postupne vytláčali operné diela. Za sebou mal už prácu na opere Juro Jánošík a Beg Bajazid a pred sebou mal Mistra Scrooga a Vzkriesenie. No s rozpätím autorovej tvorivosti prichádzali aj ťažké zdravotné ťažkosti i psychické problémy vyplývajúce z deptania od štátneho aparátu. Na operu Mister Scrooge sa zosypala vlna kritiky a z poverenia Vasila Biľaka premiéru zakázali. V dejinách slovenskej opery to nebol prvý ani posledný prípad. Opera bola pod prísnejším drobnohľadom cenzorov než napríklad symfonická tvorba.

Kombinácia provokujúcej premeny nenásytného úžerníka na pokorného starca s avantgardným hudobným sprievodom iritovala. Napriek tomu komisia neskôr svoj posudok prehodnotila a nad dielom i autorom začala držať ochrannú ruku. Cikker z toho nebol šťastný. Môžeme sa iba domnievať, ako sa k tomu staval Marián Varga, ale z archívnych materiálov nie je známe, že by na svojho učiteľa zanevrel. Možno ho aj pred svojimi spolužiakmi na konzervatóriu chránil. V každom prípade vtedy mohol priamo sledovať Cikkerovu stúpajúcu hudobnú expresivitu a inovátorské spracovanie folklóru. Cikker totiž nevyhľadával masovosť a veľkoleposť typickú napríklad pre Tibora Andrašovana či Bartolomeja Urbanca, ale pokoru a modernosť na spôsob Stravinského neofolklorizmu. Pestrú modálnosť a využitie kontrapunktu od sledovaného Bartóka a Cikkera Varga neskoršie využil aj pri svojich nahrávkach, napríklad v kompozícii Možno, že ma rada máš z platne Zvonky, zvoňte. Inšpiroval sa v ňom Bartókovým cyklom Pre deti a témou z ľudovej piesne Zabelej sa, zabelej.

Cikkerov názor, že folklór je jeden z najoriginálnejších prejavov vlastný každému národu, nespochybňoval, hoci si k nemu hľadal cestu nie cez štátne súbory ako Lúčnica a SĽUK, ale prostredníctvom hudobnej moderny. V jednom rozhovore to ozrejmil: „Môj vzťah k ľudovej hudbe je takisto pozitívny, i keď ja som sa k nej dostával skôr sprostredkovane – cez Bartóka, ktorý zozbieral veľa našich ľudových piesní. Nie som človek, ktorý by zase počúval autentický folklór, to nie.“ Pondelkové priateľstvá medzi Jánom Cikkerom a Mariánom Vargom napokon vydržali sedem rokov. Počas nich Cikker dôkladne analyzoval Vargove interpretačné schopnosti, v ktorých nachádzal aj rôzne anomálie. Napríklad zlú koordináciu rúk a zraku, na druhej strane fenomenálnu pamäť a schopnosť improvizovať.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]
  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat