Jevištní dílo Vítězslava Nováka

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

V Brně se k oběma baletům vrátil v roce 1959 choreograf Jiří Nermut s dirigentem Jiřím Pinkasem. V roli Nikotiny vystoupila Věra Vágnerová, titulní roli Signoriny Gioventù ztvárnily Věra Avratová a Kateřina Gratzerová. V závěru své aktivní choreografické kariéry se se Signorinou Gioventù sešel v roce 1989 v Brně velmi úspěšně Luboš Ogoun. V představení, které dirigoval Jan Zbavitel, ztělesnily titulní roli Soňa Zejdová a Jana Kosíková. V roce 1983 uvedl obě Novákovy baletní pantomimy v jednom večeru Milan Hojdys v Českých Budějovicích. Nikotinu tančila dlouholetá primabalerina souboru Hana Čáslavská, Signorinu Radka Hájková.

Nikotina se stala relativně častým hostem na našich baletních scénách. Rok po pražské premiéře byla uvedena díky iniciativě tamější primabaleriny Elly Fuchsové v Olomouci a dosáhla na tehdejší dobu neuvěřitelného počtu čtrnáct repríz. Do Olomouce se vrátila o deset let později v choreografii Jaro Häuslera. V roce 1931 ji hráli také v Bratislavě. Z dalších jejích inscenací jmenujme například dvě inscenace opavské, kde ji v roce 1960 uvedla Hana Machová a v roce 1989 František Szepessy, či plzeňskou Voborníkovu inscenaci z roku 1970, kterou dirigoval Jiří Kout a v níž titulní roli tančila tehdy začínající budoucí primabalerina a choreografka souboru Libuše Králová. A připomeňme si i již zmíněnou inscenaci v Horáckém divadle v roce 1951. Jejím choreografem byl Ferry Knopp a Věra Knoppová byla představitelkou titulní role.
Pro úplnost ještě dodejme, že v rámci cyklu děl Vítězslava Nováka, který se konal v Národním divadle v roce 1930, byla pod názvem Slovácká neděle uvedena v choreografické koncepci Jaroslava Hladíka Mistrova Slovácká suita. V roce 1940 se dočkala jevištní verze i v Brně, kde ji uvedl v hudebním nastudování Bohumíra Lišky Ivo Váňa Psota.

V roce 1930 se Vítězslav Novák dočkal kompletního cyklu svých jevištních děl. Bohužel, namísto smíření s Ostrčilem, vedl k prohloubení rozporů, Novák vyčítal šéfovi opery nedostatečnou přípravu akce a důsledkem byla dlouhá rozhorlená polemika mezi Novákovými a Ostrčilovými přívrženci.Velmi zasvěceně a podrobně rozebírá tento spor ve své bakalářské práci na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity z roku 2010 Petr Kudláček. Na jedné straně se nám dnes tento spor zdá zbytečný a malicherný, na straně druhé je z dnešního hlediska zcela nepochopitelné, kolik pozornosti bylo v médiích věnováno skutečným (byť možná leckdy malicherně posuzovaným) uměleckým problémům.

Dnes, kdy ve městě, pyšnícím se jménem Leoše Janáčka, působí tři významné muzikologické instituce – Ústav hudební vědy na filozofické fakultě, JAMU a hudební oddělení Moravského muzea s Muzeem Leoše Janáčka, kdy rektorem Masarykovy univerzity je významný muzikolog, byla v lokální redakci Mladé fronty DNES zrušena kulturní rubrika a recenze píší jinak velmi kvalitní a schopné redaktorky, jejichž jedinou odbornou kvalifikací pro tento druh činnosti je jejich láska k hudbě a k divadlu, zní zmíněné dávné děje jako pohádka z říše královny Mab.

Operní odkaz Vítězslava Nováka se patrně nikdy nestane živou součástí našeho divadelního života. Neplatí to o obou baletních titulech, které rozhodně patří k základním dílům českého baletu v době, kdy si začínal hledat svou specifickou tvářnost.

Dnes je opera někde zcela jinde, než byla v časech Novákových, měli bychom si ale čas od času připomínat její minulost. První polovina dvacátého století přinesla řadu ve své době pozoruhodných titulů. Dnes nastoupila a nastupuje v českém divadle generace tvůrců, kteří již mají potřebný odstup od oněch časů a mají dostatek invence a elánu vydat se na neprobádané cesty. Třeba by i zde našli inspiraci pro své aktivity. A to byl také hlavní důvod, proč toto mé zamyšlení vzniklo.

Autor je bývalým dlouholetým ředitelem Divadla J. K. Tyla v Plzni a Národního divadla v Brně
Foto archiv, Divadelní ústav, archiv ND

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Mohlo by vás zajímat


0 0 vote
Ohodnoťte článek
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments