Jiří Chvála byl na pochvalu velmi skoupý, ale prý se už aspoň trochu polepšil

  1. 1
  2. 2
  3. 3
Kühnův dětský sbor, ve světě známý pod názvem Czech Philharmonic Children's Choir, slaví četná výročí. Vloni to bylo osmdesát let spolupráce s Národním divadlem, letos se slaví osmdesát pět let od založení sboru (1932) a neméně slavné výročí si připomíná i jeho hlavní sbormistr profesor Jiří Chvála, který právě letos v čele sboru působí neuvěřitelných padesát let (a příští rok bude sám slavit taktéž pětaosmdesáté životní jubileum). Lze v tomto krásném věku ještě mít sny a plány do budoucna? Má rád nové skladby od soudobých skladatelů nebo tíhne ke klasickým osvědčeným kusům? Jsou studenti na HAMU, kde stále aktivně učí, horší, nebo lepší než dřív? A co děti v Kühnově dětském sboru, který má v dnešní době na devět set členů? S panem profesorem jsme se sešli na místě, které je jeho srdci blízké – v historické budově Národního divadla, kde každý pátek probíhá jedna ze zkoušek koncertního oddělení.
Jiří Chvála (foto archiv J. Chvály)


Čím dál víc si uvědomuji, že pochvalu je třeba brát jako povzbuzení do další práce
Profesor Jiří Chvála slaví 50. výročí ve funkci hlavního sbormistra Kühnova dětského sboru

Vy jste letos v čele Kühnova dětského sboru padesát let. Mohl byste vybrat symbolicky za každé desetiletí pět skladeb pro dětský sbor, které jsou vašemu srdci nejbližší?

To je docela zajímavý nápad, uvést za to půlstoletí pětadvacet skladeb, které byly pro náš sbor a jeho jednotlivé dekády významné, něčím typické, charakteristické. Jež jsem také objevoval a neopisoval jen od druhých a které spoluvytvářely interpretační profil sboru. Mezi ně patří například celá řada kantátových skladeb, které jsme, nejvíce v sedmdesátých a osmdesátých létech, u našich skladatelů objednali. Je tu ale jedna potíž, všechny bych si je teď asi nedovedl vybavit a hlavně časově správně zařadit. Slevme tedy a domluvme se, že bych jmenoval celkem jen pět skladeb.

Nedávno jsem si v Soupisu koncertního repertoáru Kühnova dětského sboru připomněl, že jsme zpívali skladby více než sto padesáti českých současných skladatelů (v době vzniku Kühnova dětského sboru byl i Josef Bohuslav Foerster soudobý skladatel). Budu tedy jmenovat, spíš jako příklad, několik skladeb, které byly ve své době pro náš dětský sbor typické a mimořádně přínosné. A to i přesto, že opomenu tvorbu takových „klasiků“ naší dětské sborové tvorby, jakými byli Václav Trojan, Petr Eben, Ilja Hurník, Zdeněk Lukáš a jiní. Především tedy vzpomeňme Jana Hanuše a jeho dnes už klasického cyklu Český rok. Několik generací našich dětí jej zpívalo a při tom poznávalo líbeznost i jadrnost české lidové poezie a vzácné kouzlo, s jakým skladatel dokázal lidové verše zhudebnit.

Poklad lidových písní dovedl uchovat pro dětské zpěváčky a jejich posluchače Otakar Jeremiáš, který stál bezpochyby i u zrodu Kühnova dětského sboru, tehdy na půdě Českého rozhlasu. Jeho I., II. a III. směs národních písní československých pro dětský sbor a symfonický orchestr jsou první takto velkolepou, umělecky cennou a nesmírně působivou úpravou lidových písní českých, moravských a slovenských. Byly Kühnovu dětskému sboru věnovány, jím premiérovány a nelze spočítat, kolikrát reprízovány. Vidíme, že lidová poezie byla tou nejvděčnější inspirací pro skladby určené dětem a také dětským srdcím, doufejme, že i v dnešní době, nejbližší. To se týká v míře vrchovaté i dalšího „našeho“ skladatele, Otmara Máchy. Jeho skladeb pro nás zkomponovaných je celá řada. A nade všemi „trůní“ skvost, jakým jsou Slavnosti jara. Tato rozměrná svita pro dětský sbor byla šita přímo na tělo Kühnovým zpěváčkům, a to pro jedno z našich japonských turné. Na podnět a libreto Františka Bonuše, který také ve spolupráci se svou dcerou Živanou Vajsarovou vytvořil choreografii, vzniklo vzácné, čisté a nesmírně působivé dílo, které už si podmanilo posluchače na celém světě.

Celebration of Spring (foto archiv Kühnova dětského sboru)

Mezi autory, kteří měli k našemu sboru nejblíže, patří bezesporu i Jiří Teml. I on má k dětem svou lidskou upřímností a opravdovostí nejblíže. Od jeho Ptačího rozhlásku z počátku osmdesátých let to byla zajímavá řada nejrůznějších skladeb. Za všechny připomeňme jeho tři hudebně-dramatická díla pro dětské interprety a instrumentální soubor. Jestliže mám uvést jeden titul, pak třeba dětskou operu Císařovy nové šaty. Tady musím ještě připomenout velký podíl na jejím nastudování, a tím je režie Elišky Hrubé Toperczerové. Mohl bych jmenovat ještě další české skladatele, třeba Rafaela Kubelíka a nahrávku jeho zvláštního, přímo avantgardního díla Invence a interludia. Komponoval je pro Kühnův dětský sbor a byla premiérována ještě před jeho odchodem do emigrace. V roce 1994 jsme tuto vzácnou a náročnou skladbu znovu nastudovali. Realizace její nahrávky pro Panton pod taktovkou autora byla nezapomenutelným zážitkem pro všechny zúčastněné.

Ale nebyli to jen domácí autoři, kteří představovali stálice v našem repertoáru. Z těch zahraničních, kterým jsme se soustavně věnovali, byl v první řadě Benjamin Britten, kterému jsme na jednom ročníku Pražského jara věnovali podstatný výběr z jeho tvorby pro dětské nebo ženské hlasy. Nejpozoruhodnější a nejmilejší jeho skladbou, jistě nejen pro nás, je jeho cyklus A Ceremony of Carols. Na něj máme vzpomínky z desítek jeho provedení, a to i v cizině. Ty nejčerstvější patří nahrávce z nedávné doby a spolupráci s vynikající harfistkou Kateřinou Englichovou.

Píše pro vás v současné době někdo něco?

Píše, ale zdaleka ne tolik, jak tomu bylo dříve. Ostatně to se netýká jen sborové tvorby pro děti. V symfonické, instrumentální, komorní oblasti je to podobné. Vzpomeňme, jaký byl před lety rozsah přehlídek soudobé tvorby, i na její, byť omezenější uvádění v koncertních cyklech orchestrálních, komorních a jiných. Kolik nových skladeb vznikalo na objednávku a v různých soutěžích, pak byly zase starosti, aby se na všechny dostalo.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat