Choreografie Jiřího Kyliána poprvé v Brně

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Petite Mort jako perla neoklasického repertoáru. Premiéra je v Janáčkově divadle ohlášena na tento čtvrtek. Program nové inscenace brněnského baletu tvoří čtyři choreografie, právě Kyliánův kus dal celému večeru jméno. O další části večera se postarali Kyliánovi obdivovatelé Mário Radačovský a Lukáš Timulák.

V čase napjatého očekávání a intenzivních příprav je v těchto dnech soubor Baletu Národního divadla Brno. Po podzimním prvním uvedení na repertoár choreografie George Balanchina čeká soubor ve čtvrtek 21. ledna v Janáčkově divadle překonání dalšího významného mezníku premiérou díla jednoho z nejvýraznějších hybatelů soudobého tance Jiřího Kyliána. U nás je – jakožto Čech úspěšný v zahraničí – stále ještě opomíjen, ve světě mají jeho tituly na repertoáru jen ty nejlepší baletní soubory. A právě do takové kategorie má Balet Národního divadla Brno ambice se etablovat. Tak významný mezník pro brněnskou kulturu i český balet vůbec zaslouží pozornost a právě o tom, co se v divadle před zásadní premiérou děje, o tom, co vůbec předchází získání práva na choreografii Jiřího Kyliána, i o tom, jak probíhají zkoušky, bude tato reportáž přímo z baletního sálu s rozhovory s hlavními aktéry a iniciátory.

Jiří Kylián (zdroj rwe.cz)
Jiří Kylián (zdroj rwe.cz)


Světová ikona soudobého tance

Choreograf českého původu a světové úrovně se po studiu na Pražské konzervatoři, stipendiu na londýnské škole Královského baletu a angažmá ve Stuttgartu ocitl už jako osmadvacetiletý tanečník ve funkci šéfchoreografa a uměleckého ředitele Nederlands Dans Theater. Zde vedle hlavního souboru založil také soubor NDT2 pro mladé tanečníky, vyplňující mezeru mezi konzervatoří a divadlem, a soubor ND3 pro tanečníky nad čtyřicet let. Pro svět tanečního umění se stal významným tím, že navždy posunul hranice pohybového slovníku a změnil pohled na tanec jako takový vůbec. Jak on sám říká: Aby se tanec zbavil punce elitního umění a aby mu mohl rozumět úplně každý. A přitom bychom v jeho choreografiích stěží našli povrchní a stroze popisná gesta. Jeho genialita naopak tkví v neobyčejně citlivém vnímání hudby, ryzím toku myšlenek prosakujícím hluboce pod povrch věci, osobitý rukopis taneční architektury.

Krom řady choreografií, všech úspěšných, nechal v Haagu postavit první divadlo čistě pro taneční účely. Paradoxně právě v těchto dnech je jeho unikátní budova bourána do základu. A paradoxně právě teď máme příležitost vidět v Brně dílo Kyliána samotného i jeho bývalých tanečníků – choreografů, kteří působili v Nederlands Dans Theater v čase jeho zlaté éry.

Petite Mort součástí večera Kyliánových žáků
Čtyři choreografické kusy komponovaného večera se protínají v několika liniích. Jednou z nich je i fakt, že Kyliánově vrcholné inscenaci budou předcházet tři díla dvou choreografů, kteří měli za léta spolupráce s Jiřím Kyliánem příležitost načerpat z jeho osobnosti sršící ideologii i specifický pohybový materiál. Večer otevře komická choreografie Beethoven uměleckého šéfa Baletu Národního divadla Brno Mária Radačovského. Na hudbu první věty 5. symfonie Ludwiga van Beethovena postavil na jeviště živou partituru ze čtyřiceti tanečníků. Dalším kusem bude též choreografie Mária Radačovského Spolu. Vznikla pro soubor Balet Bratislava a zrcadlí pocit sounáležitosti, snahu jít za tím, co má smysl, následovat něčí ideu a být její součástí. Mikropříběh na hudbu Franze Schuberta (Smrt a dívka) popisuje cestu životem jako cestu hledání a poznání, se vším, co k tomu náleží. Ve třetí části večera si choreograf Lukáš Timulák s nadsázkou zahrává s myšlenkou odlišného mužského a ženského vnímání světa, které je nevyhnutelné, geneticky předurčené. Tento počin už tvoří most k vrcholu kompozice: Jednak byl původně vytvořen pro Nederlands Dans Theater a jednak začíná rýsovat myšlenkovou linku – muž & žena na jevišti Život.

Vrchol večera se skrývá už v jeho názvu – Petite Mort. Ve francouzštině a arabštině nese fráze ekvivalent pro vrchol, orgasmus. Je to také symbol momentu, kdy člověk dosáhl svého snažení a uvědomění si, že dál už cesta nevede.

Jiří Kylián: Petit Mort - Serena Green, Uladzimir Ivanou - foto ze zkoušky (foto Pavel Hejný)
Jiří Kylián: Petit Mort – Serena Green, Uladzimir Ivanou – foto ze zkoušky (foto Pavel Hejný)

Lyrickou choreografii tvoří šest mužů, šest žen a šest šermířských kordů, které svou symbolikou značí mnohem více, než by spoutanost příběhem vůbec mohla – sexualita, energie a klid, agrese a zranitelnost. Sebevědomá síla schovaná za ocelovou zbraň proti nahotě jako zbrani větší než kord i jako zhmotněné bezbrannosti.

Jiří Kylián choreografii vytvořil k dvoustému výročí úmrtí Wolfganga Amadea Mozarta na části dvou jeho klavírních koncertů. První z nich je hluboce drásavé Adagio z Koncertu A dur (KV 488), druhou líbezné Andante Klavírního koncertu C dur (KV 467). Začíná však tichem, které je protínané šlehem šesti kordů a je mnohem více znepokojující než jakákoliv hudba.

K tomu, aby soubor mohl choreografii vůbec uvést, je nutné získání licence podmíněné financemi, ale hlavně určitou připraveností. A to fyzickou i mentální. Dle slov uměleckého šéfa Mária Radačovského jde o mentální naladění celého obsazení a nerovnováha jednoho jedince by mohla křehkou kompozici úplně rozbít.

Jiří Kylián: Petit Mort - Klaudia Radačovská, Arthur Abram - foto ze zkoušky (foto Pavel Hejný)
Jiří Kylián: Petite Mort – Klaudia Radačovská, Arthur Abram – foto ze zkoušky (foto Pavel Hejný)


Reportáž z baletního sálu: pod pokličkou příprav

Příležitost dostat se do nejvyššího patra budovy ředitelství Národního divadla Brno a vidět zblízka zkoušku baletního souboru většina z nás pravděpodobně nemá denně. Možná jste se někdy zajímali o výrobní proces něčeho – pro výrobce šlo o úplně běžnou denní rutinu, zatímco vy jste byli udiveni, co hotovému výrobku předchází. U umění to může platit dvojnásob. Proto si dovolím krátkou reportáží nastínit vzácnost momentu nahlédnutí na jednu z mnoha zkoušek přesně týden před premiérou, které předcházejí té dokonale vyleštěné kráse na jevišti.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Mohlo by vás zajímat